Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wie is God? | Denkstof #31

14 november 2017 · Leestijd 9 min

God is niet een oude man met een lange baard die bovenop een wolk chagrijnig bliksemschichten naar beneden smijt. Hij is ook geen Sinterklaas waar we ons verlanglijstje kunnen inleveren. Maar wie is God dan wel?

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Ik kon niet geloven

Er is een tijd geweest dat ik niet kon geloven. Maar mijn vriendin geloofde wel en ik ging es een keer met haar mee naar de kerk. Daar zongen ze zo’n vroom liedje, dat me op zich weinig deed, maar in de weken erna kreeg ik het maar niet uit mijn hoofd. Honderden keren kwam het voorbij – superirritant!

Ik ging een tweede keer met haar mee en weer werd dat liedje gezongen en weer kreeg ik het niet uit mijn hoofd. Tegen een christelijke vriend zei ik: ‘Als ik nu voor de derde keer dat liedje tegenkom, dan vind ik het een teken, dán ga ik geloven!’

Een liefdesbrief

Dat had ik niet moeten zeggen… Ik spaar namelijk briefjes die ik op straat vind. Door de jaren heen heb ik er honderden gevonden, zelfs prachtige liefdesbrieven. En vlak nadat ik dat tegen die vriend had gezegd, loop ik dus over straat, zie een briefje liggen, pak het op, en lees… precies de tekst van het liedje dat ik al weken niet uit mijn hoofd kreeg

Er is iemand voortdurend met ons bezig. Iemand ziet jou op dit moment. Iemand weet welke kleren je aan hebt. Hoe je haar zit. Wat je zonet hebt gedaan. Wat je straks gaat doen… Iemand weet zelfs wat je denkt… Die iemand is God. En ik ga je nu in een paar minuten zoveel mogelijk vertellen wat ik over deze God heb ontdekt.

God is geen oude man met een baard

En dat is vooral wat hij niet is. Allerlei vooroordelen zijn verdwenen. God is bijvoorbeeld níet die oude man met een lange baard bovenop een wolk die chagrijnig bliksemschichten naar beneden smijt

Hij stelde zichzelf ooit voor met: ‘Ik ben… die ik ben.’ Oftewel, ik ben gewoon mezelf. Ik ben God en God is God. Mij kun je nergens mee vergelijken. Stop je mij in je hoofd – de boel ontploft. Ik pas er niet in. Laat alles los wat je over God denkt te weten – je weet het niet. Echt, vergeet het.

God is bijvoorbeeld ook niet ver weg, weggestopt in een hemel, met zingende engeltjes en een gouden troon… Daar past hij helemaal niet in. God leeft in de oneindigheid. Alleen dát is ruim genoeg.

God is hier

En die eeuwigheid is ook hier. En hier. Hier. Hier. Hier. Hier. God gaat overal dwars door heen. God zit vlak achter wat je kunt zien. Er is maar een dun schilletje, als je er doorheen zou prikken, zit je al bij God!

Hijzelf prikt voortdurend door dat dunne schilletje heen. Meestal merk je dat niet, want hij doet het voorzichtig. Maar hij stuurt wel degelijk je gedachten bij, helpt jou liefde te ontdekken, verschuift net wat dingen in je leven…

God is liefde

Privacy, bij God kun je dat dus wel vergeten. En gelukkig maar! Want weet je, dit is het meest nauwkeurige wat we over God hebben ontdekt, dit is de belangrijkste formule op aarde: God is liefde. Natuurlijk absurd veel groter dan onze liefde, maar toch – God is liefde. Hij heeft het allerbeste met je voor, altijd, overal. Er is geen fl inter narigheid in hem. Niets. Hij is een en al licht en schittering en plezier.

God een persoon

En gelukkig dus geen ‘iets’ – hij is veel groter dan ‘iets’. Hij is iemand, een persoon, met wie ik contact kan maken! Dat is veel spannender. ‘Iets’, daar kan ik weinig mee – maar een persoon, die zou mijn leven kunnen veranderen…

Dat is geloven. Zoeken naar God, contact proberen te leggen, hem tot je leven laten doordringen. Geloven is afstemmen op God – die mooier is dan je ooit had gedroomd.

 1. Hoe vind je het om over God te praten en hierover na te denken?
 2. Reinier had een bijzondere ervaring met een liedje dat steeds weer terug bleef komen. Heb je ook weleens zoiets meegemaakt? Licht toe. Wat deed dit me je?
 3. Merk jij wat van God in jouw leven? Zo ja, op wat voor manier? Zo niet, zou je dit willen?

De Bijbel over God

Ik zal er zijn!

Als je iemand kent, weet je ook zijn naam. Hoe zit dat met God? Wat is zijn naam? In het Oude Testament heeft Mozes een ontmoeting met God. Mozes krijgt de opdracht om zijn volksgenoten uit de slavernij in Egypte te bevrijden. Hij vraagt hoe hij God moet voorstellen.

Lees Exodus 3:14-17
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing.

In het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, staat het woord JHWH op de plek waar staat ‘IK ZAL ER ZIJN’ (In het Hebreeuws komen geen klinkers voor maar veel theologen denken dat je dit als ‘Jahweh’ uitspreekt). Later in de Bijbel wordt JHWH vertaald met HEER.

 1. Wat vind je van de betekenis van de naam die God bekend maakt?
 2. Kun je voorbeelden noemen uit de Bijbel waarin de betekenis van deze naam JHWH past bij God?
 3. Kun je voorbeelden noemen uit je eigen leven of van de mensen om je heen waarin God inderdaad JHWH bleek te zijn?’

Is Jezus God?

De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament in de Bijbel beschrijven het leven, sterven en het uit de dood opstaan van Jezus. Jezus had veel volgelingen, hij deed wonderen en had een pakkende boodschap. Veel van zijn volgelingen geloofden dat Jezus God was. Johannes, de schrijver van het Bijbelboek Johannes en een volgeling van Jezus schreef de eerste zinnen van zijn boek als volgt.

Lees Johannes 1:1-5 en Johannes 1:14

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

....Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

 1. Leg in je eigen woorden uit wat je hier leest.
 2. Wat zegt deze tekst over de relatie tussen Jezus en God?
 3. Geloof jij dat Jezus God is? Waarom wel of niet?
 4. Maakt het uit dat Jezus God is voor het beeld dat jij van God hebt?

Bestaat er meer dan je kunt begrijpen?

Later in het boek van Johannes lezen we dat Jezus ter dood wordt veroordeeld en sterft. De dood heeft niet het laatste woord en Jezus staat op uit de dood. Niet iedereen gelooft dat meteen. Ook Tomas moet het eerst zien voordat hij kan geloven. Aan Tomas hebben we ons spreekwoord te danken: ‘een ongelovige Thomas zijn’ (nooit iets zomaar geloven).

Lees Johannes 20:24-31

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

 1. Tomas geloofde niet dat de anderen Jezus levend hadden gezien na zijn dood. Pas toen hij de wonden van Jezus kon aanraken en met hem kon spreken, geloofde hij. Wat heb jij nodig (gehad) om te geloven in God?
 2. Vind je het belangrijk dat je iets tastbaars ervaart van God? Leg uit waarom wel of waarom niet?

God leren kennen?

De Bijbel
In de Bijbel lees je hoe God zich al duizenden jaren openbaart. Door te lezen hoe hij in het verleden omging met mensen krijg je meer zicht op wie God is en wil zijn. Zo zie je dat God vaak een verbond sluit met mensen. Wil je hier meer over lezen, zoek dan eens op het woord ‘verbond’ op

Alpha cursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijke geloof. De cursus is gratis en vrijblijvend en op talloze plekken in Nederland te volgen. Vind meer informatie of een cursus in jouw buurt op.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡