Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Communityrichtlijnen BEAM

BEAM is enthousiast over Jezus. Hij zag mensen écht en leert ons hetzelfde te doen: Jezus was kampioen naastenliefde. De missie van BEAM is om jongeren in Nederland te inspireren en uit te dagen om naar elkaar om te zien en echte gesprekken aan te gaan. We slaan bruggen tussen de christelijke bubbel waarin veel van onze volgers opgroeien en de samenleving en vice versa.

Bij BEAM geven we prioriteit aan veiligheid, diversiteit, inclusiviteit en eerlijkheid. We verwijderen reacties onder video’s, foto’s, artikelen en livestreams die in strijd zijn met onze communityrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op iedereen die reageert via onze sociale platforms. We handhaven deze richtlijnen door menselijke tussenkomst, ook moedigen we onze volgers aan gedrag dat volgens hen niet voldoet aan de richtlijnen te melden zodat wij vervolgens actie kunnen ondernemen. Als het grensoverschrijdende gedrag blijkt terug te leiden naar een specifieke gebruiker krijgt deze persoon via een persoonlijk bericht een waarschuwing. Als het gedrag niet verandert, wordt deze gebruiker door ons geblokkeerd. 

Haatzaaiend gedrag

BEAM is een diverse en inclusieve community die discriminatie afwijst. Veel jongeren delen hun verhaal via onze platforms en we zien erop toe dat hier respectvol mee wordt omgegaan. Je mag het oneens zijn met iemand en je hierover uitspreken, maar reacties die haatzaaiende taal bevatten, zijn niet toegestaan en worden van onze platforms verwijderd. Gebruikers die in reacties schelden of vloeken krijgen één waarschuwing voordat hun account door ons wordt geblokkeerd, hun reactie wordt verwijderd.

Geweld

We staan niet toe dat personen ons platform gebruiken om in de reacties te dreigen of aan te zetten tot geweld. Indien nodig en gepast, wordt van bedreiging melding gemaakt bij de politie.

Pesten of intimidatie

We tolereren niet dat leden van onze community worden gepest of geïntimideerd. Ook als het gaat om persoonlijk geloof staat het iedereen vrij om een eigen mening te hebben en die te uiten, maar behouden we het respect voor elkaar. We verwijderen aanstootgevende uitingen, waaronder dreiging of kleinerende uitspraken die bedoeld zijn om een persoon te bespotten, te vernederen, in verlegenheid te brengen, te intimideren of te kwetsen.  
 
Wij zij trots op BEAM en op onze volgers. In 99% van de gevallen gaat het namelijk goed in onze comment-sections en weten jongeren elkaar eerlijk te bevragen, te bemoedigen en te inspireren. Jezus was kampioen naastenliefde en samen hopen wij elke dag een beetje van hem te leren.  
 
Zie jij iets wat niet thuishoort op onze platforms? Meld dit via DM op Instagram of TikTok (@EOBEAM), app ons (0615878111) of mail ons via beamredactie@eo.nl.