Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wel of niet naar de hel? | Denkstof #17

27 november 2017 · Leestijd 8 min

‘Denk je dat ik naar de hel ga?’ Hij keek me een beetje bezorgd aan. Ik had de vraag niet zien aankomen en wist ook niet wat ik moest antwoorden. Ik kon trouwens wel een leuker onderwerp verzinnen om over te praten. Als je niet gelooft, ga je dan naar een plek waar vuur je eeuwig roostert, duivels je folteren en je snakt naar een glas water? Wie gelooft daar nu nog in? En is het niet gewoon ontzettend gemeen?

Liever geen hel

Het liefst zou ik gewoon helemaal zonder die hel doen. Maar het probleem is: Jezus heeft het er wel over. Niet alleen een of andere chagrijnige dominee, maar Jezus, en ik vind niemand inspirerender en liefdevoller dan hem. Ik kan me er dus niet van af maken. Ik moet er over nadenken.

Wat zegt Jezus erover?

Wat zegt hij er dan over? Jezus vergelijkt de hel bijvoorbeeld met Gehenna. Dat was toen een vuilnisbelt, net buiten Jeruzalem. Mensen verbrandden daar hun afval. De stank was niet te harden en door de rook kon je niks zien. Als je érgens niet wilt zijn...
Jezus vergelijkt de hel ook met afgelegen duisternis. Dus ver bij de bewoonde wereld vandaan, waar je helemaal alleen bent, zonder bescherming, zonder zaklamp, zonder familie. Dat is geen spannende dropping, dat is verschrikkelijk. Hier lopen overal wilde dieren. Als het licht wordt, ben je een stapel botten.

Zo koud als een koelcel

Vandaag de dag zou Jezus de hel misschien wel een koelcel noemen. IJskoud, niets te doen, geen mens te bekennen, alles wat je wilt eten of drinken bevriest meteen.
Er lopen daar dus geen klierige duiveltjes rond die je met hun drietanden prikken en zo. Die plek bestaat niet. Sterker nog, ik ken niemand die daar in gelooft. Wat Jezus probeert duidelijk te maken met zijn eigen vergelijkingen is dit: de hel is de plek waar God niet is. God is overal, alleen daar niet.

En dat lijkt mij vreselijk. God maakt alles wat goed is. Leven, liefde, zon, kleur, humor, muziek. Denk dat allemaal weg, en je hebt de hel. Geen leven, geen liefde, geen zon, geen kleur, geen humor, geen muziek. Wie wil daar nu zijn? En wie wens je zoiets toe?

Geen hel is oneerlijk

Toch zou het oneerlijk zijn als de hel niet zou bestaan. Bekijk het eens zo. Als je nu echt niet met Jezus wilt leven, dan is het toch eerlijk dat je dat ook niet hoeft als je dood gaat? God respecteert menselijke keuzes. Dus wie er nadrukkelijk voor kiest zonder God te zijn, en dat ook botweg volhoudt, zelfs als hij of zij weet wie God is – die zit in de hel, de plek zonder God. Het enige wat God doet, is dat ook na je dood respecteren.

De hel zit dus van binnen dicht, niet van buiten. God wil dolgraag ook daar zijn licht laten schijnen, maar de men- sen zelf houden hem tegen. Hij mag er niet in van ze. Ze wíllen er niet uit. De hel is niet voor mensen die het goede willen.

Ga ik naar de hel?

En die jongen dan, die mij vroeg of híj naar de hel zou gaan? Ik hoop dat hij kiest voor een leven met God. Dan weet je helemaal zeker dat je er niet komt. Maar in zijn geval – dat oordeel is niet aan mij. Jezus waarschuwt juist tegen wie goed denkt te weten, wie er wel en niet in de hemel komen. Als ik zou zeggen dat niemand naar de hel gaat, dan speel ik voor God. Maar ook als ik aanwijs welke mensen wel naar de hel gaan.

Wat ik wel weet, is dat God nooit makkelijk oordeelt. God laat nooit anderen iets overkomen, wat hij zichzelf niet ook laat overkomen. Jezus is zelf korte tijd in de hel geweest, staat er in de bijbel.
God is bepaald niet gemakzuchtig. Hij wil zo ontzettend graag dat iedereen een goed leven heeft. En dat is een leven met hem. Maar als je dat per se niet wilt, hoeft dat niet.

1 Wat is volgens jou de boodschap van deze video?
2 Wat vind je er lastig of vervelend aan? Wat spreekt je aan?
3 Denk jij dat de hel bestaat? Waarom wel of waarom niet?

De Bijbel over het hiernamaals

Op een dag spreekt Jezus een groot aantal mensen toe vanaf een berg. De luisteraars worden opgeroepen niet alleen voor zichzelf te leven, maar om klaar te staan voor de mensen die het minder goed hebben. Jezus geeft hen mee dat zij een licht kunnen zijn in een wereld waarin het donker is. Jezus vertelt ook dat het simpelweg in eren houden van een aantal geboden uit de Bijbel niet goed genoeg is: het gaat om je hart. Vanuit een gezond hart komen gezonde daden. Jezus noemt in deze toespraak ook de hel.

lees Matteüs 5: 27-30

“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.”

  1. Je kunt beter je oog uitrukken of je hand afhakken dan in het risico te lopen in de hel te komen. Wat wil Jezus volgens jou zeggen met deze pittige uitspraak?
  2. Almatine zei het al: de hel als plek waar God niet is. Wat zou jij missen als je in helse omstandigheden zat? Is dat volgens jou wel zo erg of denk je dat het ook best prima te doen is?

Dit tekstgedeelte uit Matteüs is onderdeel van wat ‘De Bergrede’ wordt genoemd. Jezus benadrukt in deze serie toespraken Gods genade voor nederige mensen (Matteüs 5:3-12). Mensen die menen dat ze het ‘goed voor elkaar’ hebben - omdat ze netjes leven en geen grote zonden begaan- zouden zich wel eens kunnen vergissen, want niemand heeft een zuiver hart en daarmee hebben we allemaal ons ‘ticket to hell’ al binnen.

Het zou je zomaar een onrustig gevoel kunnen geven, de wetenschap dat niemand uit zichzelf goed genoeg is om de hemel, het eeuwige leven met God, te ontvangen.

Lees Romeinen 8: 38-39

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’.

  1. Met in je achterhoofd nog de woorden over de hel, lees je nu deze tekst. Wat zegt Paulus hier volgens jou?
  2. Maakt de gedachte aan het leven naar de dood jou wel eens onrustig of bang? Welke gedachten heb je dan?
  3. Welke bemoediging haal jij uit dit tekstgedeelte?
  4. Zit je weleens met de vraag of jouw niet-gelovige vrienden wel of niet in de hel komen? Wat doe je met deze gedachten?

Meer informatie over de hel

De grote scheiding

C.S. Lewis schreef het boek ‘De grote scheiding’. In dit boek beschrijft Lewis hoe helbewoners een uitstapje krijgen aangeboden naar de hemel. Per bus bekijken ze in de hemel, maar niemand van hen wil er blijven. Andere inwoners van de hel zijn zo in beslag genomen door keuzes die ze op aarde hebben gemaakt, dat ze keer op keer de bus naar de hemel voorbij laten gaan. Dit boek zet je niet alleen aan het denken over het leven na de dood, het zet je ook aan het denken over je leven en keuzes hier op aarde. Een absolute aanrader!

Narnia

C.S. Lewis schreef ook de Narnia verhalen. Vooral het boek ‘Het betoverde land achter de kleerkast’ laat op een vriendelijke manier zien welke strijd zich afspeelt tussen goed en kwaad. De vraag waarom Jezus moest sterven voor onze zonden, wordt hierin op een indrukwekkende manier beschreven. Het boek is ook verfilmd door Walt Disney en heet: ‘The Chronicles Of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’.

De hel onder vuur

Bekijk het onderzoek De ‘De hel onder vuur’. De Evangelische Omroep en het Nederlandsch Dagblad onderzochten hoe christenen anno 2012 daar over denken.

Vakantietip

Kom je wel eens in oude kerkjes, tijdens vakantie bijvoorbeeld? Let dan ook eens op de afbeeldingen en schilde- rijen die je daar ziet en ontdek meer over hoe men door de eeuwen heen het hiernamaals heeft afgebeeld.

BEAM artikel: Zo ziet de hemel van de (oude) BEAM redactie eruit

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡