Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat is offeren en waarom doen we het niet meer? | Het Bijbel Project

9 mei 2018 · Leestijd 3 min

Het is Gods missie om al het kwaad uit zijn goede wereld weg te nemen, samen met de negatieve gevolgen ervan. Maar, Hij wil dat op zo’n manier doen dat de mensheid hiervoor gespaard blijft. In deze video bekijken we hoe God het kwaad van de mensheid ‘bedekt’ door de praktijk van het offeren van dieren, dat uiteindelijk verwijst naar Jezus’ dood en opstanding.

Offeren

In het bijbelboek Leviticus kun je lezen over de offers die het volk Israël aan God bracht nadat ze bevrijd waren uit de slavernij in Egypte (zie vooral Leviticus 1-7). Maar ook al eerder in de bijbel kun je lezen over verschillende momenten waarop mensen aan God offeren. Zo brachten Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Isaak en Jakob offers aan God. Ze deden dat om God te aanbidden of hem iets te vragen, maar ook wel uit dank voor een bepaalde gebeurtenis. Nadat Mozes op de berg Sinai de wet van God en de daarbij horende voorschriften had ontvangen, moest er door of voor het hele volk op bepaalde momenten geofferd worden.

Daarnaast kon men nog steeds, zoals voorheen, vrijwillig een offer aan God brengen. Waar diende een offer eigenlijk voor? Sommige offers waren bedoeld om God iets aan te bieden, als dank voor het feit dat hij alles gemaakt heeft en alles van hem afkomstig is. Er waren ook offers die gebracht werden als een groep mensen bij elkaar kwam om samen te eten in de tempel: een deel van het dier werd als lofprijzing aan God gegeven, de rest werd tijdens een gemeenschappelijke maaltijd opgegeten.

Verzoening

Andere offers waren ingesteld om verzoening te brengen tussen God en de mensen. Als iemand Gods geboden had overtreden, kon hij een dier offeren aan God. Dan kreeg het dier in feite de straf die degene die het offer bracht verdiende. De overtreding van de persoon werd dan als het ware goedgemaakt door het bloed van het offerdier dat werd gedood. Dit noemt de bijbel ook wel ‘verzoenen’.

Lees hier meer!

Geschreven door

Joram

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡