Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat is het nut van bidden?

6 december 2019 · Leestijd 5 min

‘Lees je Bijbel, bid elke dag’. Het is een van de eerste zinnetjes die je als kind in de kerk leert. Maar vooral dat ‘elke dag bidden’: waarom zou je dat doen? En heeft bidden eigenlijk nut?

Jezus heeft ons door het Onze Vader laten zien hoe we kunnen bidden tot God. Dit was alleen niet zijn eerste gebed. Wanneer Hij voor het eerst tot zijn hemelse Vader sprak, weten we niet. Maar de eerste keer dat er over zijn gebed geschreven wordt, is in Lukas 3:21. “Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend.” Er staat helaas niet bij wat Jezus bad. Gelukkig durfde een van de discipelen later aan Hem te vragen hoe dat bidden nou werkt. Het meest beroemde gebed rolde toen over Jezus’ lippen: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Lees de rest van het gebed vooral nog eens na: er zit veel moois in verstopt! (Matteüs 6:9-13 en Lucas 11:2-4).

Waarom zou je bidden?

Maar waarom zou je nou eigenlijk bidden? God weet toch alles al? Ja, dat klopt: “Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen” (Matteüs 6:8). Toch leert Jezus in het vers daarna het Onze Vader aan ons. Daar moet een reden voor zijn!

Door gebed zoek je contact met God. Je bouwt een relatie met Hem op. Bidden is dus niet alleen spreken, maar ook luisteren. Door God de kans te geven om tegen jou te spreken, kun je veranderd worden. Moeder Teresa (een heilige binnen de katholieke kerk en Nobelprijswinnares voor de vrede) zei: “Ik geloofde altijd dat gebed situaties verandert. Maar nu weet ik dat gebed ons verandert en dat wij situaties veranderen.” En misschien is dat wel het mooie aan gebed: door tijd door te brengen met God en ons open te stellen voor zijn liefde, worden we veranderd. Het effect is dat we meer op God gaan lijken (2 Korintiërs 3:18).

Wat gebeurt er als je bidt?

Bidden verandert je kijk op de wereld, situaties en andere mensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze tekst uit Lucas 6:27-28: “Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik (Jezus): heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.” Dit is de omgekeerde wereld! Bidden voor wie jou slecht behandelt. Maar door dit te doen, zal God je leren met zijn ogen naar deze mensen te kijken. Want: je hoeft God niet te overtuigen om meer van jouw ‘vijand’ te gaan houden, dat doet Hij toch wel! Wat verandert, is jouw hart richting diegene.

Gebed opent je ogen

Bovendien zit er bij bidden kracht in herhaling, zegt dr. Mark Virkler, een Amerikaanse theoloog die gespecialiseerd is in (luisterend) bidden. Hij schrijft dat uit meerdere Bijbelteksten blijkt dat God vraagt om rituelen zowel ’s ochtends als ’s avonds uit te voeren (1 Kron. 16:40, 23:30; 2 Kron. 2:3, 13:11, 31:3; Ezra 3:3). Paulus gooit er nog een schepje bovenop: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk (…)” (1 Tessalonicenzen 5:16). Theoloog Virkler zegt dat door herhaaldelijk te bidden je constant gevuld wordt met een goddelijk, heilig licht. Een licht dat zuivert. En daarover staat in Matteüs 5:8 geschreven dat ‘wie zuiver van hart zijn, God zullen zien.’ Gebed opent je ogen voor wie God is en voor hoe Hij jou ziet!

Dit blijkt ook uit Romeinen 12:2: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” Je gezindheid vernieuwen: ook dat is iets wat door gebed kan gebeuren. Iets wat God zelf in jou wil doen. Want dit woordje ‘vernieuwen’ vind je ook in Titus 3:5 en 6, waar staat: “…en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.” Door te bidden en te luisteren naar God, krijgt deze vernieuwende kracht ruimte en leer je leven door Zijn kracht. Hij wil jouw kracht zijn, Hij neemt het initiatief!

Samen bidden

De Bijbel moedigt ook aan om samen te bidden. Enerzijds omdat je door gebed meeleeft met andere mensen die het zwaar hebben, maar ook omdat je dan samen je hart richt op God. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Matteüs 18:20). Stel je voor dat je in een kringetje aan het bidden bent, dan zit God daar in het centrum. Als je naar elkaar zou kijken, kijk je als het ware dwars door Hem heen. God vormt dan dus de verbindende factor tussen christenen, hoe vet is dat? (Dit betekent trouwens niet dat God alleen naar je gebed luistert als je met anderen bidt: Hij is er ook als je alleen tot Hem bidt (1 Johannes 5:14-15)).

Dus, heeft gebed echt kracht?

Nog even terug naar Jezus’ eerste gebed, tijdens zijn doop. Weet je wat er na dat gebed gebeurde? “De heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’” Nou, DAT is dus wat gebed kan doen!

Maar waarom verhoort God dan niet altijd je gebed? Waarom is er pijn en lijden? Over die vragen maakten we deze en deze video.

Geschreven door

Marlieke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡