Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Top 10 - Dieren in de Bijbel

4 oktober 2013 · Leestijd 4 min

Speciaal voor dierendag zochten wij uit welke dieren het meest genoemd worden in de Bijbel. Leuk om te weten: het woord 'dier' komt 185 keer voor in 166 verzen. Hieronder een top 10 van de dieren die het meest voorkomen in de Bijbel:

#1 het schaap

Het viel te verwachten; schapen worden het meest genoemd in de Bijbel. Wel 275 keer om precies te zijn. De Bijbel vergelijkt ons vaak als schapen:

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Matteüs 9,36

Mijn broze kinderen moesten een zware weg gaan, weerloze schapen, ten prooi aan de roofzuchtige vijand. Baruch 4:26
 

#2 het paard

Het paard komt 172 keer voor, bijna altijd als vervoersmiddel:

Dan, hij is een slang op de weg, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val. Genesis 49:17
 

#3 de geit

De geit wordt 156 keer genoemd, vaak als offergave:

..moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Leviticus 4:28

#4 de leeuw

132 keer komt 'ie voor in de Bijbel.  De leeuw is dapper, sterk en krachtig en in de meeste verzen vreet 'ie iemand op. Het bekendste verhaal is natuurlijk Daniel in de leeuwenkuil en ook God zelf wordt wel eens vergeleken met een leeuw.

Hij gaat liggen als een leeuw, majesteitelijk vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt!’ Numeri 24:9

#5 de ezel

De ezel komt 111 keer voor. Hij stond naast de kribbe en later reed Jezus op een jonge ezel de stad binnen. Ook had je nog de pratende ezel in Bileam.

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ Exodus 20:17

#6 de vis

De vis wordt 72 keer genoemd. Een bekend voorbeeld is het verhaal van de vijf broden en twee vissen:

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. Lucas 9:16

  #7 het lam

Het lam wordt 69 keer genoemd en staat voor reinheid en onschuld. Jezus wordt ook wel het Lam genoemd:

Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ Johannes 1:36

#8 de kameel

Een kameel komt 62 keer voor in de Bijbel en wordt vaak genoemd als buit of geschenk:

Toen vertrouwde Raguel Sara aan Tobias toe en gaf hij hem de helft van zijn bezit: slaven en slavinnen, runderen en schapen, ezels en kamelen, kleding, zilver en vaatwerk. Tobit 10:10

#9 de slang

De listige slang verleidde Eva en komt daarna nog 60 keer voor in de Bijbel.

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ Genesis 3:1

#10 de duif

De duif komt 45 keer voor en staat in sommige teksten voor de Heilge Geest. Ook in hooglied wordt de duif genoemd:

Zoals mijn duif is er maar één, mijn allermooiste is de enige. De enige voor haar moeder is zij, een stralend licht voor wie haar baarde. Alle meisjes die haar zien, prijzen haar gelukkig, elke koningin, elke bijvrouw juicht haar toe. Hooglied 6:9

Nou, leuk om alles over dieren in de bijbel te weten toch? Fijne dierendag hè!

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡