Ga naar submenu Ga naar zoekveld

“Soms komen er ook niet-gelovigen naar de belijdenisdiensten”

19 maart 2019 · Leestijd 4 min

Wel of geen belijdenis? In iedere kerk is het anders. Daarom luidt deze week de vraag: ‘Hoe ziet een belijdenisdienst in jouw kerk eruit?’. Onze BEAM’ers gaven antwoord.

Bernard (19) uit de Hervormde Gemeente in Barneveld

“Belijdenisdiensten worden in onze kerk gehouden rond Pasen of Pinksteren. Aangezien onze kerk vrij groot is, wordt er per wijk een belijdenisgroep opgericht. Deze groep doet dan met elkaar belijdenis. In de belijdenisdienst wordt het belijdenisformulier voorgelezen en de vragen gesteld aan de belijdende leden (en eventueel doopvragen aan nog niet gedoopte leden). Daarna wordt er een antwoord gevraagd aan iedereen die belijdenis doet. De leden die nog gedoopt moeten worden, worden eerst gedoopt. Dan krijgt iedereen persoonlijk een zegen mee van de dominee met een Bijbeltekst. Aan het einde van de dienst mogen de mensen een hand geven aan de nieuwe leden.”

Janneke (17) uit NGK Het Kruispunt in Zeewolde

“In het najaar wordt er een catechisatiegroep opgericht. Na ongeveer vijftien bijeenkomsten is het tijd voor de belijdenisdienst. Deze is dus niet op een vaste dag. Belijdenisdiensten houden we niet op dagen als Pinksteren, omdat dan weinig mensen kunnen komen. De groep mag zelf de liederen voor de dienst uitkiezen. Je beantwoordt de vragen en krijgt een persoonlijke zegen met een gebed, terwijl je knielt. Soms komen er ook niet-gelovige familieleden of vrienden, dus verder is het laagdrempelig. Je krijgt ook een boek dat je zelf mag uitkiezen. Daarin is een briefje met jouw persoonlijke zegen geplakt.”

Sam (19) de Zuiderpoort in Almere

“Wij hebben wel belijdenisdiensten, maar niet op vaste data of dagen. Ieder jaar wordt er bij de catechisatie gevraagd of er mensen zijn die belijdenis willen doen. Als dit zo is, dan wordt er een datum geprikt en anders niet. Soms komen er ook andere mensen die graag belijdenis doen en dan prikken ze ook een datum. De liedjes worden gezamenlijk gekozen en je mag een getuigenis doen, maar dat is niet verplicht. Als je belijdenis hebt gedaan, krijg je altijd een boekje van de dominee.” 

Marlies (15) uit de Hervormde Gemeente in Nijkerk

“Bij ons in de kerk doe je belijdenis aan het einde van het winterseizoen. Meestal rond april. Dan zijn alle catechisaties en clubs afgelopen. Sinds kort werken wij met een proces van twee jaar. Het eerste jaar zit je op belijdeniscatechisatie A. Als je echt belijdenis wilt doen ga je het volgende jaar naar belijdenisgroep B. Zo kom je in een groep terecht en doe je vervolgens met z'n allen belijdenis. Dit gebeurt in onze mooie, oude, grote kerk. We lezen natuurlijk eerst het belijdenisformulier. Je geeft allemaal een kort stukje op waarom jij belijdenis wilt doen en je kiest ook een Bijbeltekst. Die Bijbeltekst krijg je dan mee als je gaat knielen op het knielbankje. Dan zingt de groep samen een psalm en daarna zingt de hele gemeente hen een psalm toe. Dan is het officiële gedeelte voorbij en gaan we verder met de dienst en preek.

Else (17) uit Evangelische Baptisten Gemeente Het Baken in Eindhoven

“Bij mij in de kerk valt belijdenis en doop samen. Voordat een tiener of volwassene gedoopt wordt, geeft hij of zij een getuigenis waarin ze zeggen dat ze in God geloven en voor Hem kiezen. Zo'n doopdienst vindt ongeveer twee keer per jaar plaats.”

Marjet (17) uit de Katholieke Kerk in Heino

“Wij hebben niet echt een belijdenisdienst. Ik weet ook niet helemaal wat het is als ik eerlijk ben. Ik denk dat het vormsel nog het dichtste in de buurt komt. Je doet dit ongeveer als je 11 of 12 jaar bent. Dan word je tijdens een speciale dienst met andere kinderen gezalfd met een kruisteken op je voorhoofd. Het heeft als betekenis dat je zegt dat je bij de kerk en bij God wil horen. Het is een van de zeven sacramenten, dus je hoort het eigenlijk gewoon te doen bij ons. Je hoeft dus niet zelf wat te vertellen.”

Wil je de volgende keer ook meedoen? Stuur ‘KERK AAN’ naar 06-83673700 en wij sturen je elke week een vraag. Dan mag jij vertellen hoe dit onderwerp in jouw kerk gebruikelijk is. En wie weet kom je dan ook op de site!

Geschreven door

Ivanne

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡