Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Onrecht: Vecht ertegen! | Denkstof #36

9 november 2017 · Leestijd 8 min

Er is zoveel onrecht. Bedrogen, bedonderd of bestolen worden. Geen eerlijke kans krijgen. Gooien met taarten, terwijl anderen slechts een biscuitje hebben. Wie doet er wat aan? Wie bestraft de uitbuiters, de pestkoppen, de vervuilers en de mensensmokkelaars? Wie zet dingen recht? Wat ligt er op jouw bordje?

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Beroofd

Op Koninginnedag werd één van m’n beste vrienden beroofd. We stonden in een superdrukke winkelstraat. Het ging op een hele laffe manier. Hij stond te wachten voor een pinautomaat en toen werd ‘ie gerold. Hij had het door en schoot achter de dader aan – hij vloog die gast op z’n rug!

Vals beschuldigd

Maar toen bleek opeens dat er een hele groep achter de actie zat en één van de anderen beschuldigde mijn vriend ervan dat ‘ie aan z’n vriendin zat’, alsof híj nu opeens de dader was. Mensen keken afkeurend naar de verkeerde! En ondertussen ging die andere gast er dus met zijn portemonnee vandoor. Dat voelde zo oneerlijk! We stonden machteloos.

Onrecht in de wereld

Er is zoveel onrecht. En dan heb ik het niet over, wie heeft het grootste stuk taart. Ik weet nog dat ik dat vroeger op de millimeter uitrekende. Nee, dit gaat meer over mensen die gooien met taarten, terwijl anderen slechts een biscuitje hebben. Of helemaal niks. Wie doet hier wat aan? Wie straft, de uitbuiters, de pestkoppen, de vervuilers en de mensensmokkelaars? Wie zet dingen recht?

Jezus doet dat. Hij is woest over al het onrecht. Hij veroordeelt het voluit. En dat is goed nieuws! Echt, als je weet hoe het is om onderdrukt te worden, vernederd, tekort gedaan, dan wil je een oordeel, dan sméék je om een oordeel! Daar gaat bijna de hele Bijbel over, dat God het onrecht haat en het niet op z’n beloop laat. Niets blijft verstopt, alles wordt aangepakt! Nu al doet hij dat, maar later, als hij terugkomt op aarde en alles goed en mooi komt maken, dan komt al het onrecht naar de oppervlakte. Misbruik, geweld, onderdrukking – niemand komt er meer mee weg.

Jezus oordeelt

En weet je wat ik ook zo bevrijdend vind? Als Jezus oordeelt, hoef ik het niet te doen. Het is niet aan mij. God is een eerlijke rechter en dus kan ik hem vertrouwen. De dictators en de oorlogsmisdadigers, de loverboys en de vandalisten, al hun daden komen aan het licht.

Maar Jezus kwam ook om te laten zien hoe het dan wél moet. Jezus was zeg maar de eerlijkste mens die ooit heeft geleefd. En hij laat ons kennismaken met een eerlijke God, die ernaar verlangt dat mensen goed zijn voor elkaar. En, hij kwam ons laten zien hoe ook wij kunnen veranderen.

Jezus verandert ons

Jezus wijst ons een nieuwe weg. Waarin we elkaar eerlijk behandelen. Jezus verandert ons. In klasgenoten die elkaar respecteren. In vaders die goed zijn voor hun kinderen. In leiders die het beste voor hebben met hun land. Hij leert ons oog te hebben voor de mensen om ons heen. En niet alleen maar aan onszelf te denken.

Dat is ook waar de kerk nu voor is. Niet om te oordelen, dat is aan Jezus, maar wel om te laten zien hoe God de wereld heeft bedoeld.

Kom op tegen onrecht

Om nu al op bres te springen voor de harde werkers in Chinese fabrieken, voor jonge meiden die vastzitten op de Amsterdamse wallen, voor kindsoldaten in Uganda of wezen in India. De kerk heeft goed nieuws voor de straatkrantverkoper op de hoek en de alleenstaande moeder die het nauwelijks kan bolwerken.

De kerk is Gods licht in deze wereld. De hoop dat God dingen weer nieuw zal maken. En dat doen we met vallen en opstaan. Maar ik geloof dat Jezus het antwoord is op onrecht. En in de kerk leer ik hem kennen, waardoor ook ik verander en waardoor de wereld, al is het beetje bij beetje, een eerlijkere en mooiere plek wordt. En die taart... die wordt uiteindelijk eerlijk verdeeld.

  1. Wat is volgens jou de boodschap van dit filmpje?
  2. Wat vind je er lastig of vervelend aan?
  3. Wat spreekt je aan?

De Bijbel over onrecht

Recht

‘De Heer is een God van recht’, lees je in Jesaja 30:18 Niet alleen hier, maar door de hele Bijbel heen maakt God zich bekend als rechtvaardige en liefdevolle Schepper en Vader.

Het is dan ook geen toeval dat er in de Bijbel veel te ontdekken valt over hoe je als gelovige, als kind van deze God, een plek mag innemen tegenover onrecht.

Jezus Christus laat hierin een voorbeeld zien, lees de Evangeliën er maar eens op na. Wij kijken nu naar een Bijbelgedeelte waarin duidelijk wordt hoe God tegenover onrecht staat.

God tegenover onrecht

Lees met elkaar een gedeelte uit Micha 6:6-8

‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

  1. Probeer deze tekst eens te vertalen naar deze tijd. Op welke manier proberen wij in onze tijd God te dienen? Welke eyeopeners geeft de tekst van Micha je daar over?
  2. Wat wordt er bedoeld met ‘niets anders dan recht te doen’, denk je?
  3. Hoe kun je ‘nederig de weg van je God gaan’? Noem eens een situatie uit je leven waarin je dat moeilijk vond.

Overwin het kwade door het goede

Lees Romeinen 9:12-21
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vergeld geen kwaad met kwaad

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’.

Overwin het kwade door het goede

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

1 Wat spreekt je aan in deze tekst?
2 In de tekst uit Romeinen 12 wordt een ‘hoge lat’ neergelegd. Hoe zou je deze aanmoedigingen kunnen opvolgen? Wat heb jij nodig om ‘het kwade te overwinnen door het goede’? Noem eens voorbeelden.

Meer informatie over onrecht

Handelingen
In het Bijbelboek Handelingen vind je boeiende verhalen over hoe christenen in de eerste kerk met elkaar omgingen. Laat je inspireren! Check ook aflevering 9 van deze Denkstof-serie waarin het werk van de heilige Geest centraal staat.

Honger naar gerechtigheid
De profeet Micha (hoofdstuk 6, vers 8 ) noemt in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Kijk op www.michacampagne.nl.

Tear
Ook Tear steunt kerken en gelovigen in de strijd tegen armoede en onrecht. Kijk op www.tear.nl en ontdek meer over wat jij en je kerk kunnen doen.

Herstellers, Gabe Lyons
Lees het boek Herstellers: een nieuwe generatie volgelingen van Jezus van Gabe Lyons. Lyons is ervan overtuigd dat een nieuwe, revolutionaire generatie volgelingen van Jezus nodig is. Vrouwen en mannen die beseff en dat Gods genade niet alleen bedoeld is voor het leven na dit leven, maar juist ook voor het leven hier en nu.

Buurtlink
Benieuwd naar hoe jij je dichtbij huis in kan zetten voor de wereld om je heen? Kijk eens op www.vrijwilligerswerk.nl en ontdek wat er speelt in jou buurt en hoe jij misschien wel van betekenis kunt zijn.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡