Ga naar submenu Ga naar zoekveld

ONDERZOEK: Meerderheid christelijke jongeren hecht veel waarde aan geloof, maar haakt af bij missionair werk

3 mei 2021 · Leestijd 4 min

Uit een onderzoek naar ruim 1500 protestantse jongeren tussen de 16 en 25 jaar komen opvallende resultaten naar voren. Ondanks dat zij het geloof erg belangrijk vinden, heeft de grootste groep geen behoefte om dit uit te dragen naar hun niet-christelijke vrienden.

De protestantse jongeren gaven antwoord op vragen over hun geloof, de kerk en zendingsdrang. Tachtig (!) procent van de jongeren die aan het onderzoek deelnamen, zegt het geloof erg belangrijk te vinden. Ze gaan bijvoorbeeld twee keer per zondag naar de kerk en zijn actief betrokken bij hun gemeente.

Geloof uitdragen

De jongeren hechten dus veel waarde aan het geloof. Toch lijken zij dit niet per se te willen uitdragen. Zo voelt maar de helft van de protestantse jongeren zich geroepen om over het geloof te getuigen. En binnen de kerk doet ongeveer zestig procent van de deelnemers nooit of zelden mee aan missionaire activiteiten. Deze percentages zijn opvallend laag wanneer je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Daar ziet namelijk maar liefst 96% van de jongeren het als hun taak om getuige te zijn van Jezus. Maar hoe komt dit?

Niet-christelijke vrienden

85% van de deelnemers aan het onderzoek zegt een of meerdere vriendschappen met niet-christenen te hebben. Ondanks dat zij van achtergrond verschillen, willen de meeste jongeren die vrienden er niet van overtuigen om ook christen te worden. Zij vinden het juist belangrijk om een vriendschap aan te gaan, respect te tonen en niet te oordelen.

Ik vind het lastig om in een winkelcentrum zo maar te gaan vertellen over mijn geloof

Daarbij geven ruim 500 jongeren aan dat zij afhaken vanwege de activiteit zelf. Een van de jongeren vertelt: ‘Ik vind het lastig om in een winkelcentrum zo maar te gaan vertellen over mijn geloof. Dat voelt voor mij ook niet passend. Misschien niet vanwege mijn karakter, maar omdat ik niet weet of dat echt wel veel effect heeft en ik het idee heb dat dat tegenwoordig niet echt aanslaat.” Iemands persoonlijkheid kan wel erg bepalend zijn. Want ga je missionair werk doen wanneer je te verlegen bent om iemand aan te spreken?

Geloofstwijfel

Er is ook een groep jongeren die misschien wel missionair werk wil doen, maar die zich hier niet goed genoeg voor voelt. Zij vinden hun geloof te zwak of twijfelen te erg. Een van hen legt uit: “Wanneer ik het gevoel heb niet aan de verwachting te kunnen voldoen van de manier waarop het gedaan moet worden.” Een andere jongere zegt dat zij het gevoel krijgt dan een ontzettend goede christen te moeten zijn.

Jonge christenen hebben het net als alle jongeren te druk

Daarnaast speelt tijd voor sommige jongeren een rol. Ruim 200 van hen zegt te druk zijn om missionair werk te doen. Iemand schrijft: “Jonge christenen hebben het net als alle jongeren te druk (studie, werk, contacten, social media, geloof, tijd voor jezelf nemen, sociale gelegenheden bezoeken zoals feestjes).”

Gemis in de kerk

De jongeren kregen tot slot de vraag wat zij missen binnen hun kerk. Veel van hen leken het met elkaar eens te zijn. Ruim 460 jongeren willen dat hun kerk moderner wordt, bijvoorbeeld door andere vormen van muziek of aanbidding. Bijna 340 jongeren missen activiteiten die specifiek voor jongeren zijn georganiseerd, zoals een jeugddienst. En 278 missen de nadruk op verbondenheid tussen verschillende generaties. Herken jij je in een van deze antwoorden?

Het onderzoek ‘Missie en geloven in het leven van jongeren’ is uitgevoerd in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond, de Hervormde Gereformeerde Jeugdbond en de vereniging voor zending in Nederland. Deze organisaties wilden weten hoe zij betere aansluiting kunnen vinden bij de leefwereld en gedachten van jongeren.

Bron: Friesch Dagblad

 

Wij schreven eerder een artikel over hoe kerken hun jongeren proberen te betrekken bij de kerkdiensten. Verschillende BEAMers leggen uit hoe dat bij hen in de kerk gaat.

Geschreven door

Else Marie

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡