Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Moeten christenen nog steeds tienden geven?

8 juni 2018 · Leestijd 4 min

Misschien heb je tijdens een kerkdienst of in een gesprek met andere christenen weleens gehoord van het concept ‘je tienden geven.’ In het Oude Testament vraagt God aan zijn volk Israël om ‘tienden’ te geven – 10% van hun inkomen. Moeten christenen dat nu nog steeds?

Wat staat er eigenlijk?

De ene dominee praat er bijna elke week over, in jouw kerk heeft misschien niemand er ooit iets over gehoord. Dit is hoe er in het oude testament gesproken wordt over het geven van tienden.

‘Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de HEER bestemd.’ ( Leviticus 27: 30 )

‘Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. Van de tienden van uw koren, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de HEER, uw God. Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw offergaven die hele afstand mee te nemen – zeker wanneer de HEER u rijk gezegend heeft – omdat de plaats die hij uitkiest te ver weg is, moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan.’ ( Deuteronomium 14: 22 – 25 )

‘Zodra dit bevel was afgekondigd, stonden de Israëlieten met gulle hand vruchten van de nieuwe oogst af, van hun graan, wijn, olie en vruchtenstroop en alle andere voortbrengselen van het land, en leverden ze ruimhartig een tiende van hun oogst in.’ ( 2 Kronieken 31: 5 )

In het Oude Testament worden meerdere ‘tienden’ geëist: 1. voor de Levieten 2. voor de tempel + de bijbehorende feesten en 3. voor de armen. In totaal is berekend dat dit uitkomt op zo’n 23.3 procent van hun gehele inkomen.

Oke. Maar wat moet ik er nu mee?

In het Nieuwe Testament wordt er vrijwel nooit meer gepraat over de verplichting van de tienden, maar nou en of er geschreven wordt over het concept ‘geven’. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Korinthe: ‘Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.’ ( 2 Korinthiërs 9: 7 )

In sommige kerken wordt sterk aangemoedigd 10% van het inkomen aan de kerk te schenken. In andere christelijke kringen wordt dit niet als verplichting gezien. Eva, het vrouwenblad van de EO, liet twee vrouwen met een verschillende mening met elkaar in gesprek gaan. De één vindt dat als het in de Bijbel staat, het sowieso iets goeds is om te doen. De ander vindt dat dit niet meer toepasbaar is op deze tijd en dat het naast geld geven ook over tijd en aandacht zou moeten gaan. Als je dit interessant vindt, kun je HIER het hele interview lezen.

Ik wil nadenken over geven

Echt antwoord geven op de vraag of tienden verplicht zijn, is lastig. Voor het volk van Israël was dit wettelijk vastgelegd, voor ons niet. Het lijkt dan ook vooral een persoonlijke keuze te zijn die je in overleg met God kan maken.

Dit zijn wat tips als je na wilt denken over geven: 

1. Besef dat alles wat bestaat van God is, ook je geld

2. Geef alleen als je het kan met een blij hart

3. Merk je dat je gierig bent? (You are not alone.) Vraag God of hij je hart wil veranderen.

Wil je (meer) gaan geven? Hier nog wat tips:

1. Zorg dat je overzicht hebt wat inkomsten en uitgaven betreft

2. Geef aan doelen / mensen waar je enthousiast over bent

3. Geef niet je restjes, maar zet aan het begin van je financiële maand geld apart
(Maak desnoods een aparte spaarrekening aan waar je elke maand een bedrag op zet. Je kunt later bepalen waar je het liefst geld aan wilt geven.)

Geef jij geld weg? Heb jij nog meer tips of juist vragen? We vinden het leuk om van je te horen. App (0683673700) of DM (EOBEAM) ons!

Geschreven door

Wilke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡