Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Moeten christenen anders zijn?

30 mei 2017 · Leestijd 3 min

Je kent de bekende Bijbelquote ‘Gij geheel anders’ misschien wel. De tekst uit Efeze 4 wordt wel eens de meest misbruikte Bijbeltekst genoemd. Maar wat betekent het eigenlijk? Moeten wij ‘geheel anders’ zijn? Of is het juist goed als we aansluiting zoeken bij de mensen om ons heen?

Paulus zit in de gevangenis terwijl hij de brief schrijft. Volgens bijbelwetenschappers is de brief niet alleen aan de Efeziërs gericht, en komt de adressering ‘aan Efeze’ niet voor in de oude vertalingen. Dat merk je wel aan de inhoud van de brief. Paulus schrijft niet over de fouten van de gemeente, maar vertelt de lezers hoe je als christen goed leeft met de mensen om je heen.  Misbruikte Bijbeltekst
De tekst uit Efeziërs 4:20 is een hele bekende. In de oude Bijbelvertaling stond daar: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.” Men gebruikt de tekst wel eens om te zeggen dat je als christen moet opvallen door anders te zijn dan ‘de wereld’. Als je populair bent bij niet-christenen doe je iets fout. Maar staat dat er eigenlijk wel? In de nieuwe vertaling staat: “Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat  aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeziërs 4:19-24) Nieuwe mens aantrekken
Als je de tekst in de context bekijkt zie je dus dat er niet staat dat het fout is om populair te zijn onder niet-christenen. Paulus zegt dat wanneer je Christus hebt leren kennen, je hebt geleerd om je oude leven los te laten en je ‘de nieuwe mens moet aantrekken’. Als christen ben je dus zeker anders dan niet-christenen. Je wilt Jezus’ voorbeeld volgen en zijn liefde uitstralen naar iedereen om je heen. Dan gaan mensen zien dat je anders bent. De tekst ‘Gij geheel anders’ betekent dus niet dat het verkeerd is om de aansluiting te zoeken met mensen om je heen. Je mag juist laten zien hoe mooi het is om Jezus te volgen.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡