Ga naar submenu Ga naar zoekveld

LUISTER: Mensen uit tientallen kerken zingen 'O kom, o kom Immanuël'

12 december 2020 · Leestijd 4 min

Eerder dit jaar maakten de Evangelische Omroep, de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk samen het lied 'U Geeft Rust' en ook nu werken ze weer samen voor een prachtig interkerkelijk lied. De opvolger is het kerstlied 'O kom, o kom Immanuël' en wordt gezongen door veel verschillende christenen en enkele bekende artiesten zoals zangeres Berget Lewis en rapper Brainpower.

Waarom deze videoclip is gemaakt? Nu de kerken nog altijd grotendeels leeg zijn, we kerst slechts in kleine kring mogen vieren en de verschillende meningen over het virus en vaccin voor verdeeldheid zorgen, streven de deelnemers en intiatiefnemers naar verbondenheid. Het lied is een mix van het kerstlied O kom, o kom ImmanuelHeer maak ons een, rap van Brainpower en teksten uit Johannes 17.

Liedtekst:

Zang:
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, het uur is gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u de macht ontvangen, om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Rap:
Vertel ons de waarheid. We zitten met vragen. Wat is het beeld: waarom religie verdeelt als de verlosser ons heelt? Wat is de deal? Is Baphomet echt en wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer Laat het me weten. Het Beest gaat tekeer.

Voordracht:
Vader, Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen, voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Rap:
Ik hoor teveel leugens. Maar zie geen een feit. De gemeenheid waarvan je brain splijt. En er is geen tijd. Waar is de eenheid - temidden van tweestrijd?

Zang:
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. (…) Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

Rap:
Ik zie die gimmicks. Wat is er nep en wie is er echt? Maar God checkt je spirit En die matcht dus niet met wat je zegt..

Zang:
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai, die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

De voorloper: 'U Geeft Rust'

In mei, vlak voor Pinsteren, werd het eerste Lied van Eenheid uitgebracht door de EO en de PKN. Ook dit lied werd door zangers uit vele kerken en kerkelijke stromingen gezongen:

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Geschreven door

Wilke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡