Ga naar submenu Ga naar zoekveld

“Ik werd door mijn vader gedoopt!” | Jouw kerk, mijn kerk

14 februari 2019 · Leestijd 4 min

In Nederland zijn ongeveer 4000 kerkgebouwen nog in kerkelijk gebruik, schoolgebouwen, gymzalen en alle andere niet kerk-kerk plekken nog niet meegeteld. Al die plekken hebben hun eigen gewoonten en style. Wij zijn megabenieuwd hoe het er in jouw kerk aan toe gaat, dus we komen even virtueel op bezoek. De doop is voor veel christenen een belangrijk moment in hun leven, hoe ziet de doopdienst er in jouw kerk uit?

Jette (18) over de Zijdekerk PKN in Boskoop

“Bij ons in de kerk worden baby's gedoopt. Ze krijgen wat water op hun hoofdjes, daarbij krijgen ze een Bijbeltekst en de zegen. Heel soms worden er ook volwassenen gedoopt, dan mogen ze op de knieën op een knielbankje. Dan krijgen zij ook water op hun hoofd, met ook de zegen en een Bijbeltekst.”

Myrthe (15) over VBG De Brug in Hoogeveen

“In onze kerk wordt er volwassendoop gevierd, omdat we een baptistengemeente zijn. Als de dopelingen gedoopt zijn, wordt er een dooplied dat ze zelf hebben uitgekozen gezongen. Daarna kleden de dopelingen zich om, meestal is er dan een preek, en dan worden de dopelingen ingezegend en krijgen ze een tekst mee. Aan het einde van de dienst kan de gemeente de dopelingen nog feliciteren.”

Ruben (19) over de Ontmoetingskerk in Amersfoort

“Onze kerk is vrij jong en doet aan kinderdoop, maar doordat er best wel wat kinderen worden geboren, hebben we geen aparte doopdienst. Het dopen vindt plaats in een normale dienst bij ons. Zo kan het zijn dat we bijvoorbeeld 3 weken achter elkaar een doop hebben, of een tijdje helemaal niet.”

Desiree (18) over Thousand Hills in Hilversum

“Baby’s worden bij ons in de kerk opgedragen, voor kinderen en volwassenen is de doop tijdens de dienst. We hebben een Nederlandse dienst en een Engelse dienst, dus je kan ook kiezen in welke dienst je gedoopt wil worden. De kinderen komen met hun leiders vanuit de kinderdienst bij het dopen kijken en gaan daarna weer door met hun eigen dienst.”

Jarissa (17) over VBG De Stadskerk in Groningen

“In mijn kerk doen we de volwassendoop. De doopdienst is meestal ’s avonds, je wordt dan gedoopt in een doopbad op het podium. Eerst vertel je als dopeling kort je getuigenis. Daarna word je gedoopt in een soort witte jurk. Wij hebben één keer in de maand een doopdienst. Daarnaast is er één keer in het jaar een speciale jongerendoopdienst, genaamd Kingdom Culture. In zo'n dienst ben ik ben twee jaar geleden gedoopt. Dat was een heel bijzonder moment, want ik werd door mijn vader gedoopt!”

Mette (17) over Evangeliegemeente Salem in Wageningen

“Wij dopen volwassenen in onze gemeente. We hebben daar een unieke gewoonte bij! In de dienst luisteren we naar de getuigenissen van de dopelingen en zingen we wat liederen, en dan gaan we met elkaar naar de Rijn, die erg dichtbij ons kerkgebouw is. Daar worden onze dopelingen gedoopt, en na afloop picknicken en pootjebaden we daar met elkaar. Ik vind het echt een heel mooie manier om te dopen. Het voelt nog specialer door de locatie, en we hebben als gemeente dan een verbindingsmoment. Onze doopdiensten nemen door deze gewoonte wel vaker in de zomer plaats.”

Christi (14) over Eudokiakerk GKV in Kampen Noord

“Bij ons in de kerk houden we kinderdoop. De kinderen worden gedoopt door de dominee, en de kinderen die er zijn mogen vooraan komen kijken. Als het kind is gedoopt krijgen de ouders een steen met de naam van het kind die vooraan in de kerk wordt neergezet. Die steen krijgen ze op Eeuwigheidszondag terug. Bij de doop van het oudste kind krijgen de ouders ook nog een kinderbijbel.”

Benieuwd wat er in andere kerken gezongen wordt? Bekijk hier de vraag van vorige week!

Wil je ook graag over je kerk vertellen? Stuur ‘KERK AAN’ naar 06-83673700 en wij sturen je elke week een vraag. Dan mag jij vertellen hoe dit onderwerp in jouw kerk gebruikelijk is. Wie weet kom je dan ook op de site!

Geschreven door

Iris

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡