Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De 5 grootste twijfelkonten uit de Bijbel

12 september 2017 · Leestijd 5 min

Twijfelen is iets wat van oudsher hebben meegekregen. Eigenlijk is het dus heel gewoon! Dat blijkt wel uit deze lijst aan grote Bijbelse twijfelaars. Als je de verhalen van deze heren leest, valt jouw twijfel misschien ineens heel erg mee!

1. Johannes de Doper

Johannes was in de Bijbel vol lof over Jezus als zoon van God. Hij getuigt hier zelfs dat hij Jezus heeft gezien en zeker wist dat Hij het lam van God is, dat de zonden van de wereld zal wegnemen. Helaas, werd zijn zekerheid weggenomen toen hij opgesloten werd in de gevangenis om zijn geloof. Hier begon hij toch te twijfelen over wie Jezus eigenlijk was. Zijn oplossing? Hij stuurde twee vrienden naar Jezus met de vraag: ‘’Bent U diegene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’’ waarop Jezus hun het antwoord gaf: ‘’Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.’’ Dat is nog eens een manier om iemands twijfel weg te nemen! 

alexey-kuzmin-26922

2. Gideon

In de tijd van Gideon, deden de Israëlieten slechte dingen in de ogen van de Heer. Daarom werden ze uitgeleverd aan de Midjanieten, die hun jarenlang beroofden. Gideon begon door deze uitlevering te twijfelen aan de genade van God. Op een dag kwam een engel bij Gideon. De engel zei tegen hem: ‘God is met je, dappere krijgsman,’ waarop Gideon geïrriteerd op stond. ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde hij gefrustreerd, ‘Als God ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal?! Waar blijf hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Hij leidde onze voorouders uit Egypte, maar van ons trekt hij zich niks aan!’ Gideon zat er helemaal doorheen en vertrouwde niks en niemand meer. God hoorde zijn vraag aan de engel en gaf hem de opdracht Israël te bevrijden. Gideon was er maar niet zeker van dat hij dit wel zou kunnen. God gaf hem zekerheid en zei tegen hem: ‘Je kunt dit omdat ik je bijsta’. Een goede aanmoediging van God die jij ook elke dag mee kan nemen!

afbeelding

3. Petrus

Een bekende twijfelaar was Petrus. Hij zat samen met een aantal leerlingen van Jezus op een boot, toen ze een ‘spook’ op het meer zagen lopen… AAHHH! De leerlingen gilden het uit. Jezus riep: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus riep terug: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus riep hem en Petrus stapte zonder twijfelen over de rand van de boot. Maar zijn zekerheid was niet van lange duur… Petrus voelde hoe sterk de wind was en werd bang. Hij begon te zinken in het water en schreeuwde om zich heen: ‘Heer, red me!’ Binnen de snelheid van het licht stond Jezus al voor hem met uitgestrekte hand. Hij zei: ‘Waarom heb je getwijfeld?’

afbeelding

4. Thomas

Thomas twijfelde in de Bijbel net zoals wij christen vandaag ook kunnen twijfelen: Is Jezus daadwerkelijk opgestaan uit de dood? Hij was er niet bij toen Jezus terugkwam en moest het verhaal aanhoren van zijn medeleerlingen. Hij vertrouwde het niet en zei: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, geloof ik het!’  Een week later kwamen de leerlingen weer samen en ineens stond er nog iemand in hun midden. Het was Jezus! Met grote ogen keek Thomas zijn meester aan terwijl Jezus tegen hem zei: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig Thomas, maar geloof!’ ‘Mijn Heer, mijn God!’ riep Thomas gelukkig uit. Waarop Jezus hem (en jou ook) een wijze les meegaf: ‘Omdat jij mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die mij niet zien en toch geloven.’ Wauw, wat een motivatie! 

afbeelding

5. Mozes

Mozes kreeg een heel belangrijke taak van God persoonlijk. Hij was de uitgekozen persoon om de Israëlieten, Gods volk, uit Egypte te leiden. De Israëlieten werden jarenlang door de Egyptenaren op een wrede manier onderdrukt. God sprak doormiddel van een brandende struik tot Mozes. Hij was niet helemaal overtuigd van Gods verzoek. Hij bleef God ondervragen over hoe hij het moest aanpakken en hoe hij de Israëlieten kon overtuigen om hem te geloven.  Toch bleef Mozes bezwaar hebben: ‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren,’ bleef hij jammeren. God gaf hem drie tekenen mee die hij kon gebruiken om de Israëlieten te overtuigen: De stok die verandert in een slang, Mozes hand die onder de uitslag zat en het volgende moment genezen was en het water uit de Nijl wat veranderde in bloed. Ondanks alle tekenen die God hem gaf bleef hij onzeker. ‘Ik ben geen spreker Heer, ik kan nooit de juiste woorden vinden,’ zei hij. ‘Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen,’ antwoordde God tot hem. Toch was Mozes niet overtuigd. Na zoveel bewijzen van God bleef hij ongelovig. God werd kwaad op hem en overtuigde hem nog één keer, waarop Mozes samen met zijn broer Aäron, vertrok naar Egypte. Snap jij Mozes, of zou je na het eerste teken al overtuigd zijn? 

afbeelding

Blijf je na dit artikel toch nog met twijfels zitten? Deel het met ons en mail naar beamredactie@eo.nl of WhatsApp (0683673700) ons! 

Geschreven door

Nienke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡