Ga naar submenu Ga naar zoekveld

2 Petrus: “Lees de Bijbel in context!”

18 december 2019 · Leestijd 5 min

Bijbellezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar Petrus, de tweede brief waarin hij dwalingen tegengaat.

Info

Aantal bladzijden: 3

Aantal hoofdstukken: 3

Betekenis naam: Dit is de tweede brief van Petrus aan vervolgde christenen in het oosten van het Romeinse rijk. (Lees hier de eerste brief)

Populairste gedeelte: 2 Petrus 3:9: “De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.”

Afscheidsspeech

“Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken.” (2 Petrus 1:14) Huh? Waarom heeft Petrus het ineens over een tent? Dit gaat niet over een echte tent, Petrus bedoelt hiermee te zeggen dat hij binnenkort zal sterven. Deze laatste brief is dus bedoeld als afscheidsspeech. Maar dit is geen lieve afscheidsspeech, waarin hij mensen wil bedanken. Nee, Petrus gebruikt zijn laatste brief om – niet al te subtiel - een paar hardnekkige misdaden binnen de kerk aan de kaak te stellen.

Hoe kom je in Gods koninkrijk?

In het eerste hoofdstuk begint hij over het eeuwige koninkrijk. God heeft iedereen uitgenodigd om deel te zijn van het eeuwige leven, waar we mogen delen in Gods liefde. Hier kom je echter niet zomaar: het is belangrijk je in te spannen, zodat je geloof verrijkt wordt.

Petrus roept de lezers op om dezelfde eigenschappen te ontwikkelen die God heilig maken. Nu lukt het de mens natuurlijk nooit om net zo heilig te worden als God, maar het is goed om wel naar deze eigenschappen te streven. Gelukkig hoef je niet zelf uit te vogelen wat deze eigenschappen zijn, Petrus noemt ze op. Deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid en als belangrijkste: liefde. Wat leveren deze eigenschappen op? In 2 Petrus 8:8 staat: “Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar.” Dat is dus het doel!

afbeelding

'Jezus is dood en zal nooit terugkomen'

Vanaf vers 12 gaat Petrus voor de eerste keer in tegen een dwaling. Er werd namelijk gezegd ‘Jullie hebben zelf bedacht dat Jezus is opgestaan, hij is dood en komt niet meer terug.’ Met een vlammende getuigenis vertelt Petrus hoe hij en de andere discipelen zelf hebben gezien hoe Jezus in de hemel werd opgenomen. Hij wijst daarnaast naar boeken uit het Oude Testament, zoals Micha en Jesaja. Zij hadden de opstanding en hemelvaart van Jezus allang voorspeld en waren daarin geïnspireerd door God zelf. 

'Er is geen laatste oordeel'

In het tweede hoofdstuk gaat Petrus in de aanval tegen valse profeten. Hij gaat hier tegen de tweede dwaling in: leraren die het laatste oordeel ontkennen. Deze leraren denken dat ze niet verantwoordelijk zullen worden gehouden tegenover God, en leven daarom in zonde. Ze verdienen veel te veel door de kerk en hebben seks met meerdere vrouwen. Petrus herinnert de lezers eraan dat God rebellie wél straft. Hij noemt onder andere de voorbeelden van de zondvloed (Genesis 6-8) en de ondergang van Sodom en Gomorra (Genesis 19). Hij voegt er wel aan toe dat God weliswaar rebellie bestraft, maar zijn eigen mensen altijd wil redden. Hiervan is het verhaal van Lot, die gered werd uit de ondergang van Sodom en Gomorra, een goed voorbeeld.

Wat is het ergste aan deze opvattingen van de dwaalleraren? Dit zegt Petrus in 2 Petrus 2:20: “En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.” Deze leraren zeggen dat ze dit vanuit de Bijbel doen, vanuit Paulus’ brieven aan de Romeinen. Dit is echter allesbehalve de ‘vrijheid in Christus’ waar Paulus het over heeft. Petrus geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is om de Bijbel in context te lezen.

afbeelding

'Het duurt belachelijk lang voordat God terugkomt'

In hoofdstuk 3 gaat Petrus in tegen het laatste protest: spotters die zeggen dat het veel te lang duurt dat Jezus terugkomt. Petrus schrijft in vers 8: “… Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” Het is dus heel kortzichtig om te zeggen dat het lang duurt. Onze ideeën van tijd zijn erg gelimiteerd omdat ons leven kort is. In vers 9 zegt Paulus dat God juist geduld met ons heeft. God wil dat we allemaal tot inkeer komen en geeft ons daar de tijd voor!

Wat kun jij met 2 Petrus?

Petrus is wel heel fel tegen de dwaalleiders, maar wat kun jij daarmee? Het doel van Petrus is om de dwaalleiders na te laten denken over hun geloof en dagelijkse leven. Dit kun jij ook doen! Leg je dagelijkse leven eens goed onder de loep, en kijk of je inderdaad vooral bezig bent met het ontwikkelen met de 7 eigenschappen uit het eerste gedeelte van de brief. Doe je dit of ben je vooral bezig met de Bijbel naar jouw wil te zetten?

De brief van Petrus in de vorm van een prachtige animatie video:

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lees hier de vorige Bible Guides!

Geschreven door

Inge

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡