EO-Jongerendag 2021 - SPEAK LIFE

Het thema van de EO-Jongerendag 2021 is... Speak Life. Je woorden hebben kracht, gebruik ze ten goede. Hieronder vind je uitleg over het thema.

 ‘Jij bent een hoer!’ Het appje valt bijna niet op tussen alle andere die binnenrollen op haar telefoon, maar het staat er echt: een jongen uit de klas van Eva heeft haar zojuist ‘hoer’ genoemd. Ze kijkt er nauwelijks van op, ze hoort wel grovere dingen.

Ik ben lelijk, is de enige gedachte die Esther in haar hoofd hoort als ze in de spiegel kijkt. Ik tel niet mee, ik mag er niet zijn. De stem in haar hoofd houdt niet op.

‘Studeren is niks voor jou’, ‘Dit kun jij niet’, ‘Wat ben je toch een watje’, ‘Zo kom je er niet in het leven’, ‘Doe niet altijd zo druk’, ‘Slet’, ‘Homo’, …

SPEAK LIFE

Negatieve woorden kunnen een onuitwisbare indruk achterlaten. Zo makkelijk als je ze uitspreekt, zo lastig kan het zijn om te leven met de gevolgen. Welke woorden vormen ons? En wat zegt God over ons?

Uit onderzoek blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd beginnen met schelden. Het begint op de basisschool met opmerkingen over uiterlijk (‘dikzak’) en wordt naarmate kinderen opgroeien grover en venijniger. Hoe anderen over ons praten én hoe we zelf over anderen praten, bepaalt voor een belangrijk deel onze blik op de wereld, de maatschappij en onszelf.

Tijdens de EO-Jongerendag 2021 willen we hierbij stilstaan. Als je jezelf realiseert wat de kracht van woorden is en die kracht vervolgens inzet om ‘leven’ te spreken in plaats van negativiteit, kan je leven een positieve wending nemen.

Het thema Speak Life daagt uit om goede woorden te spreken over anderen en onszelf, en de woorden die God spreekt te (durven) geloven.

Bijbelteksten

In de Bijbel gaat het vaak over woorden. Niet voor niets wordt de Bijbel aangeduid als ‘het Woord’ en vergelijkt Jezus zich met het ‘levende woord’. Al vanaf het begin van de geschiedenis wordt duidelijk welke impact woorden hebben, als God spreekt en daarmee de schepping tot stand brengt en daarmee de bron van het leven wordt.

Spreuken 18:21

Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Spreuken 15: 28

Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.

Spreuken 12:14

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.

Jesaja 43:4a

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je.

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Sefanja 3:17

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Mattheus 3:17b

Dit is Mijn geliefde Zoon, in hem vind Ik vreugde.

Efeziërs 4:29

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Inspiratie

Speak Life is letterlijk terug te horen in het gelijknamige nummer van Toby Mac, een artiest die een aantal jaar geleden op de EO Jongerendag heeft opgetreden:

So speak Life, speak Life.
To the deadest darkest night.
Speak life, speak Life.
When the sun won’t shine and you don’t know why.
Look into the eyes of the brokenhearted;
Watch them come alive as soon as you speak hope,
You speak love, you speak…
You speak Life

Ook Lauren Daigle zingt over het thema in het nummer You Say, dat momenteel overal te horen is:

You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And You say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
Oh, I believe

Speak life

Speak Love
Speak Truth
Speak Hope
Speak Real
Speak Life