Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat betekent Pasen? | Denkstof #38

8 november 2017 · Leestijd 8 min

Het grootste feest van christenen is niet Kerst of Goede Vrijdag, maar Pasen. Christenen vieren dat op die dag Jezus terugkwam uit de dood met een vernieuwd lichaam, dat nooit meer aangetast zou worden. Je kunt er natuurlijk lang over discussiëren of zoiets kan, maar in dit gesprek gaan we vooral nadenken over wat dit betekent. Wat doet het met je, als lang geleden een enkel persoon de dood heeft overwonnen? Krijg je daar wat van mee? Verandert dat iets aan je leven? Denkstof is een serie unieke en inspirerende video's vol bezinning en geloofsvragen.

De betekenis van Pasen

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Het is Pasen, tweeduizend jaar gelden. De laatste dagen waren een hel. Onder luid gejoel werd Jezus gekruisigd. Zijn vrienden beseften nauwelijks wat er is gebeurd. Laat staan dat ze wisten dat dit zelfs nu, in mijn leven, nog gevolgen heeft. Maar voor hen is alles in een roes voorbij gegaan. Jezus is dood.

Een paar volgers van Jezus hebben vrijdagavond zijn lichaam van het kruis gehaald en in een uitgehouwen rots gelegd – dat waren de graven van die tijd.

Als een paar vrouwen die zondagochtend erna het graf bezoeken, krijgen ze de schrik van hun leven. De steen die het graf afsloot, is aan de kant gerold! Ze komen dichterbij, kijken naar binnen en ja hoor: leeg. Het lichaam van Jezus is verdwenen.

Het klinkt misschien gek, maar het graf was leeg omdat Jezus weer levend was geworden. Bizar hè? Hij was niet langer dood. Al heel snel heeft hij zichzelf laten zien aan zijn vrienden. Hij was het écht. Het levende bewijs, Jezus zelf stond voor hun neus…

De dood overwonnen

Jezus heeft het gewonnen van de dood. Sterven kan hij niet meer. Hij heeft een compleet nieuw leven dat sterker is dan ziekte, pijn, onrecht en dus dood. Het is onaangetast. Ellende kan hem niet meer raken. Hij heeft nu een hemels leven, een soort superleven.

Dit heeft grote gevolgen voor mij, nu. Want die kracht waarmee Jezus toen opstond, daar kunnen wij nu van profiteren. Als je wil, dan krijg je datzelfde leven als hij: onaangetast door ziekte, pijn, onrecht, armoede, enzovoorts.

Het is net als met Facebook: iemand heeft het idee uit de grond gestampt en nu mag iedereen er gebruik van maken. Gratis! Je hoeft alleen maar een account aan te maken.

Bij Jezus heet dat geloven. Geloof dat hij dit ook voor jou in petto heeft – en dan krijg je het.

Is nu alles perfect?

Ik wil dat en ik geloof erin. Alleen, ja, ik zie nog veel wat niet klopt met dat nieuwe leven.

Zo overleed een tijd geleden mijn schoonmoeder aan kanker. Tijdens haar begrafenis kreeg mijn eigen moeder zelf een chemokuur, ook tegen kanker. Heftige tijd!

Ik zeg dan ook niet, dat jou nooit meer iets overkomt als je in Jezus gelooft. Zeker, dat hemelse leven is voor hier en nu. Zo heb ik verschillende mensen zien genezen en dat is wonderlijk! Maar mijn schoonmoeder overleed.

Dat hemelse leven komt er blijkbaar nog niet volop uit en moet groeien. Maar wat heb je er dan aan? Dat zij stierf, was hartstikke erg. Natuurlijk! Daar doe ik niets aan af. Maar toch was ik niet volledig uit het veld geslagen, mijn man ook niet, ook al was het zijn eigen moeder.

Wat Jezus toen heeft gedaan, dat krachtige leven loslaten op de aarde, is hierdoor namelijk niet minder waar.

Opstaan met Jezus

Ik heb een keus gekregen: laat ik me intimideren door de dood, ziekte en ellende die ik om me heen zie? Of kijk ik naar wat Jezus heeft gedaan?

Dat laatste geeft mij hoop. In die pittige tijd raakte ik er alleen maar meer van overtuigd: dit is niet zoals het bedoeld is. Zo is Jezus niet opgestaan! Natuurlijk was ik verdrietig, maar ik houd ook graag vast aan Jezus en het leven dat hij wél voor mij wil.

Inmiddels heeft mijn schoonvader trouwens een nieuwe vrouw. Mooi hè? Ook al zal hij altijd veel van zijn eerste vrouw blijven houden, hij heeft een nieuw begin gekregen.

Ik zie nog veel ellende om mij heen, maar door wat Jezus heeft gedaan kan ik oprecht zeggen: mijn leven is goed. Ondanks alles en dankzij Jezus. En dat gun ik jou ook.

Met Pasen is Jezus opgestaan en vier ik dat ik mét hem opstond.

Vragen:

  1. Wat spreekt jou aan in wat Francien vertelt?
  2. Welke betekenis heeft de opstanding van Jezus voor jou?
  3. Wat spreekt je niet zo aan in dit fi lmpje, waar kun je niks mee?

De Bijbel over Goede Vrijdag

Dit gesprek gaat er niet over of Jezus inderdaad echt historisch is opgestaan. Daarvan wordt hier uitgegaan; het gaat er nu om wat die opstanding betekent. De vraag of het echt gebeurd is, wordt behandeld door de video van Reinier Sonneveld over Pasen. Je kunst er als gespreksleider voor kiezen deze video achter de hand te houden en ook te kijken, als hier vragen over opkomen. Je kunt er ook voor kiezen deze video een avond eerder te behandelen.

De kracht van de opstanding

Lees met elkaar Filippenzen 3:10 
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren.

Francien stelt in de Denkstof-video dat mensen samen met Jezus kunnen opstaan. Dat gaat dus niet alleen over ‘leven na de dood’, maar over hier en nu. Hier in deze tekst noemt Paulus dat al. De Bijbel vertelt dat op allerlei plekken en maakt ook concreet hoe dat voelt.

Bijvoorbeeld later in zijn brief aan de christenen in Filippi, legt Paulus het ook uit:

Lees met elkaar Filippenzen 4:4-8
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Vragen:

  1. Dit gebeurt er met je, als je ‘de kracht van zijn opstanding’ ervaart. Kun je het in eigen woorden zeggen?
  2. Je kunt het ook omdraaien: als je iets van dat lijstje hierboven in jezelf herkent, dan is Christus’ opstanding in je aan het werk. Herken je iets van het bovenstaande bij jezelf?
  3. Kun je wat met het idee dat dit dezelfde kracht is die er ook voor heeft gezorgd dat Christus opstond uit de dood?

Andere ogen

Het is dus deels leren kijken met andere ogen. Lees met elkaar Efeziërs 1:18-21 (let op, een lastige tekst, misschien moet je het twee of drie keer lezen):

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien… hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood…

  1. Hoe zou je je hierin kunnen oefenen, dat je meer dingen gaat herkennen als gevolgen van Christus’ kracht?

Tegelijk is het ook ingewikkelder, want Christus kon pas opstaan uit de dood nadat hij was gestorven. Hij moest dus eerst lijden voordat hij zijn lijden kon overwinnen. Je wordt zelden ‘zomaar’ een mooi persoon, met al die mooie kanten die Paulus noemde aan de Filippenzen.

Lees met elkaar 2 Korintiërs 4:7b-11 
…het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan er niet aan onderdoor.

We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, zodat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.

2. Hier zie je dus hoe Christus’ opstanding nu al in Paulus aan het werk is, maar dat Christus’ lijden ook in hem werkt. Wat is dat concreet, ‘Christus’ lijden in onze tijd?’

3. En is dat ook iets voor jouw leven?

Meer informatie over Pasen

The Resurrection of the Son of God
Een zeer diepgravende en baanbrekende studie over Pasen is van N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God. Tim Keller geeft in zijn boek In alle redelijkheid in hoofdstuk 13 daar een goede samenvatting van.

Gedoopt op paasochtend
Vroeger werden de meeste christenen op paasochtend gedoopt, na een nacht lang bidden. Zoek op internet hoe dit ritueel verliep, bijvoorbeeld door te googlen op ‘orthodoxe doop pasen’ of ‘orthodox baptism eastern’.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡