Ga naar submenu Ga naar zoekveld

TEST: Hoeveel bijbelkennis heb jij?

16 december 2019 · Leestijd 4 min

Hoeveel weet jij eigenlijk van de Bijbel? Test het met deze quiz! Let op: bij het maken van de vragen is gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling. Good lucksels!

Disclaimer: Wees gerust: slecht scoren maakt je geen slecht christen. 

1. Met hoeveel kilo graan kwam Ruth thuis toen ze voor de eerste keer koren ging rapen op het land van Boaz?

A. 1 kilo 
B. 5 kilo 
C. 10 kilo 
D. 30 kilo 

2. Amerikanen zoeken hier. Met de letters uit dit zinnetje kun je de namen van drie opeenvolgende Bijbelboeken maken. Welke zijn dat?

1. ................
2. ...............
3. ...............

3. In twee Bijbelboeken wordt het woord ‘God’ niet genoemd. Welke zijn dat?

A. Ester en Hooglied 
B. Ester en Spreuken 
C. Spreuken en Hooglied 
D. Job en Numeri 

4. Hoeveel mensen zaten in de ark van Noach?

A. 5 
B. 10 
C. 6 
D. 8 

5. Welke Bijbelverhaal wordt hier bedoeld?

afbeelding

6. Abraham was getrouwd met Sara en Hagar. Hij had nóg een vrouw. Hoe heette zij?

A. Mirjam 
B. Ketura 
C. Atalja 
D. Sedekia 

7. Paulus krijgt te maken met de Eurakylon. Wie of wat is dat?

A. De storm waardoor hij op Malta strandt 
B. Het gerechtshof in Rome 
C. De stadhouder van Efeze 
D. De boot waarmee hij naar Jeruzalem vaart 

8. Met welk lichamelijk ongemak werden de inwoners van Asdod, Gat en Ekron geconfronteerd omdat de ark in hun stad aanwezig was?

A. Zweren 
B. Ontstoken ogen 
C. Brandplekken 
D. Aambeien 

9. Jezus genas een man bij Betzata. Hoelang was deze man al ziek?

A. 30 jaar 
B. 10 jaar 
C. 26 jaar 
D. 38 jaar 

10. Paulus en Barnabas krijgen ruzie over Johannes Marcus. Van Paulus mag Marcus niet meer mee. Waarom niet?

A. Marcus had ze eerder in de steek gelaten 
B. Marcus verschilde met Paulus van mening over de besnijdenis 
C. Marcus wilde niet zonder geld reizen 
D. Marcus betwistte het leiderschap van Paulus 

11. Echt waar: in 1 en 2 Koningen komt de kolokwint voor. Wie of wat is dat?

A. Een soort aap 
B. Een pompoenachtige plant 
C. Een afgod met de kop van een slang 
D. Een mythische rivier 

12. Ook in jouw Bijbel zit het Dodekapropheton. Wat is dat?

A. Het geslachtsregister 
B. Alle ‘kleine profeten’ samen 
C. Verzamelnaam voor de drie ‘grote profeten’ 
D. De eindtijdvoorspellingen 

13. Eschatologie is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Wat is het?

A. Het onderwijs van Jezus 
B. De grote opdracht aan de kerk 
C. Leer over het einde van de tijd 
D. Kennisleer over de oorsprong 

14. Rechter Samgar doodde zeshonderd Filistijnen. Wat gebruikte hij daarvoor?

A. Ezelskaak 
B. Stierenstaart 
C. Houten stok 
D. Vuurkeien 

15. Wat vieren joden tijdens het Loofhuttenfeest?

A. Ontvangen van de Thora op de berg Sinaï 
B. Herinnering aan veertig jaar zwerven door de woestijn  
C. Dankbaarheid voor de oogst 
D. Wisseling van de seizoenen 

16. Het wemelt van de dieren in de Nieuwe Bijbelvertaling. Welke soort komt niet voor?

A. Tijger 
B. Zeekoe 
C. Olifant 
D. Jakhals 

17. Hoe ging Maria naar Bethlehem toen ze zwanger was van Jezus?

A. Ze liep zelf
B. Ze zat op een ezel 
C. Ze reed ‘op een dier’ 
D. Dat is onbekend   

18. Wat is volgens de bijbel de naam van de engel die de geboorte van Jezus aankondigt bij Maria?

A. Michaël 
B. Rafaël 
C. Gabriël 
D. Er wordt geen naam genoemd 

19. In welk jaar is Jezus vermoedelijk geboren?

A. 0 
B. 1
C. 2 v. Chr. 
D. 6 v. Chr. 

20. Hoeveel wijzen kwamen uit het oosten?

A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. Onbekend 

ANTWOORDEN

1. D, 2. Kronieken, Ezra en Nehemia, 3. A, 4. D, 5. Gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes, 6. B, 7. A, 8. D, 9. D, 10. A, 11. B, 12. B, 13. C, 14. C, 15. B, 16. A, 17. D, 18. C, 19 D 20. D.  

Hoeveel vragen had jij goed?

Check voor meer leuke Bijbelweetjes het nieuwste BEAM Magazine

Geschreven door

Maarten

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡