Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Schepping: We hebben de wereld in bruikleen | Denkstof #32

13 november 2017 · Leestijd 11 min

Je hoeft niet ver buiten de deur te kijken om te zien dat we van deze wereld vaak een bende maken. Het is makkelijk om naar de overheid te wijzen of naar de grote oliebedrijven, maar ook wij hebben een verantwoordelijkheid. God heeft deze prachtige wereld aan ons toevertrouwd en wij mogen er voor zorgen. Hoe ga jij hier mee om?

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Een paar jaar geleden was ik bijna dood. Ik woonde op kamers in Amsterdam. En ik had enorm veel vrijheid, hoefde met niemand rekening te houden. Opstaan op míjn tijd, eten wat ik wilde, spontaan hele ochtenden met vriendinnen afspreken in koffietentjes... Superchill.

Ik sliep terwijl mijn huis brandde

Maar op een nacht brak er brand uit. Terwijl ik diep in slaap was, fikte de kamer naast mij af. Ik was vaak weg in die tijd en mijn huisgenoten wisten niet of ik thuis was. Ze klopten op de deur, maar ik slaap heel diep en er kwam geen reactie, dus gingen ze er van uit dat ik er niet was.

Pas toen de brand al helemaal geblust was, werd ik wakker. Van de stank. Niemand was mij komen halen. Niemand wist dat ik daar was. Ik had mijzelf moeten redden. En dat voelde verschrikkelijk. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Zo ongezien.

Stel je voor dat er geen God is, dan is het hele leven als die nacht op die studentenkamer. Niemand die op je let. Je hebt wel mensen om je heen, maar uiteindelijk overleef je alleen als je jezelf kunt redden.

De aarde is geen toeval

Ik geloof daar niet in. Ik ben hier niet alleen op eigen kracht. De aarde is niet toevallig geworden zoals hij is, maar bedacht, geschapen. Wist je dat er prachtige wiskundige reeksen zijn verborgen in zonnebloemen, in broccoli, en de simpelste beestjes? De zon en de maan maken onze leefomgeving precies goed voor ons.

Al dat leven dat weer nieuw leven voortbrengt... De aarde is geen toeval. Het zit allemaal gewoon te geniaal in elkaar.

Wij leven in Gods huis

We wonen hier in een zorgvuldig ingericht huis. Gods huis. En dat huis was prachtig. Altijd de goede temperatuur, elke dag verse bloemen, elke dag het heerlijkste eten op tafel en ’s avonds met z’n allen de beste gesprekken voeren.

Wij kregen dáár een kamer. In dat waanzinnige huis, als logees. Het leven is een grote logeerpartij met de opdracht om voor het huis te zorgen en het netjes te houden… Maar daar ging het mis. We maakten er een zootje van.

Wij lijken op God

Wij zijn namelijk door God gemaakt en lijken een beetje op God. Wij zijn ook scheppers. Wanneer we iets herstellen, wanneer we creatief bezig zijn, als we leren, als we werken, als we praten, dan scheppen we ook. We maken de aarde een stukje mooier. We zijn aan het renoveren.

Zorgen voor de aarde

Ergens verblijven brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Wonen op aarde dus ook. Gooi jij je afval zomaar op straat, of scheid je het? Koop je die goedkope plofkip, of minder je, zodat je echt lekker en eerlijk vlees kunt kopen?

Het maakt uit! Het maakt uit wat ik met de natuur doe. Want als ik mijn verantwoordelijkheid neem, help ik het huis draaiende te houden. Ik heb een keuze. Maak ik er nog een grotere bende van, of ik begin alvast met opruimen?

 1. Geloof jij dat de wereld is geschapen? Waarom wel of waarom niet? Probeer dit te onderbouwen met één argument
 2. In de video vergelijkt Joëlle de aarde met een huis waar we in mogen wonen en waarin we een grote troep maken. Kun je nog andere beelden bedenken om dezelfde vergelijking mee te maken?
 3. Maak jij je wel eens zorgen over de aarde?
 4. Houd jij rekening met de schepping? Waarom wel of waarom niet? Op wat voor manier doe je dit?

De Bijbel over schepping

In het begin...
De allereerste zin in de Bijbel is: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ (Genesis 1:1). De Bijbel is er duidelijk over: dit heelal met al haar leven is niet toevallig ontstaan. Er zat een Schepper en een idee achter. Er wordt beschreven dat God de aarde in zes dagen schiep. Na elke dag zag hij dat het goed was.

Lees Genesis 1:1-24

In het begin schiep God de hemel en de aarde De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen.

De eerste dag. God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen.

De tweede dag. God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen.

De derde dag. God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.

God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen.

De vierde dag. God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ Het werd avond en het werd morgen.

De vijfde dag.God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’

En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

 1. Wat valt je op aan dit scheppingsverhaal?
 2. Wat denk je dat er voor de eerste dag was (dat God ging scheppen)? Waar baseer je dat op?
 3. Wat wordt er over de mens gezegd? Wat is van oorsprong de taak van de mens?

De mooie schepping

God maakte deze aarde goed en gaf dit aan de mens in beheer. En ook al maken we er soms een potje van, als we naar de schepping kijken, kunnen we vol raken van het mooie dat we zien. In de Bijbel zie je dat mensen hun verwondering over de schepping uitzingen naar God. In Psalm 104 wordt God geprezen om wat hij heeft gemaakt.

Lees Psalm 104:2-6
U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind, u maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren.

Lees Psalm 104:24-25
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot. 

 1. Waar ben jij God dankbaar voor? Hoe uit je jouw dankbaarheid?
 2. Op wat voor manier geniet jij van de schepping? Denk daarbij aan vakanties, hobby’s, sport.

Herstel van de schepping
Verderop in het boek Genesis en in de rest van de Bijbel zien we dat het niet goed blijft gaan met de schepping. Er gaat van alles mis maar God belooft ook dat er herstel komt.

Lees Romeinen 8:18-22

Schrijver Paulus legt het volgende uit aan de eerste kerk in Rome:

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

 1. Omschrijf in je eigen woorden wat Paulus, de schrijver van deze tekst, hier zegt.
 2. Paulus schrijft dat de schepping nu nog zucht en lijdt als barensweeën. Wat vind je van deze vergelijking? Waarom zou Paulus voor deze vergelijking hebben gekozen? Wat herken je van dit beeld? Wat beslist niet?

Meer informatie over de schepping

God bedanken
Bij het zien een zonsondergang, mountainbiken door de bossen, wandelen in de bergen of surfen op de zee is er volop mogelijkheid om God te bedanken. Probeer op die momenten deze dankbaarheid naar God toe uit te spreken.

Afval scheiden heeft zin
De helft van het huishoudelijk afval wordt opnieuw gebruikt. Dat scheelt vervuiling, grondstoff en en energie. Het is een fabeltje dat afval scheiden geen zin heeft. Dit is iets kleins en goed voor het milieu waar je vandaag al mee kunt beginnen, als je dit al niet deed.

Natuurseries
Wil je onder de indruk raken van Gods schepping. Bekijk dan de BBC series van Planet Earth, Frozen planet of Life. Deze series worden door de EO uitgezonden

En God beschikte een worm: Over schepping en evolutie - Cees Dekker
Een boek voor wie meer interesse heeft in het debat over schepping en evolutie.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡