Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Profeet Mohammed: “Ik bescherm christenen met bezieling”

12 augustus 2014 · Leestijd 5 min

Eeuwen geleden schreef Mohammed, volgens moslims de belangrijkste profeet en de afgevaardigde van God, een open brief aan christenen die in door moslims gecontroleerde gebieden woonden. Zijn boodschap? “Geen enkele moslim mag ooit oorlog voeren met christenen. Wie dit wel doet, zal vervloekt worden. Ik zal de christenen met mijn hele ziel beschermen.” Mohammed bezegelde de brief met zijn handafdruk.

Mohammed schrijft dit in zijn zogenaamde ‘Achtiname’, wat je vanuit het Perzisch zou kunnen vertalen als ‘Boek van Vrede’ of ‘Vredesverbond’. Met de christenen in de brief bedoelde Mohammed destijds in het bijzonder de monniken van het Katharinaklooster op het Egyptische schiereiland Sinaï (zie foto). BEAM vertaalde zijn hele brief, die bestaat uit liefst negentien hoofdstukken (waarvan één herhaling, dus hebben we er achttien vertaald). Je moet er even voor gaan zitten, maar het is zeker de moeite waard. De Islam zit, in ieder geval volgens deze brief, zeker niet zo elkaar als de terroristen van de Islamitische Staat doen vermoeden: 1. Deze brief is uitgevaardigd door Mohammed, de boodschapper van Allah en de beschermheer van de hele wereld. Hij is namens Allah naar de mensen gezonden, om naar al Zijn schepselen om te zien, zodat zij geen pleidooi tegen Allah zullen houden aan het einde van deze wereld. Waarachtig, Allah is machtig en wijs. Deze brief is gericht aan de volgelingen van de Islam en is bedoeld als een positieve belofte aan de christelijke natie, de Nazareners uit het Oosten en het Westen, de Arabieren en de buitenlanders, bekend en onbekend. Mijn volgelingen die de beloftes en eed, die ik in deze brief zal presenteren, verbreken, vernietigen de belofte van Allah en zullen hierdoor als opstandige tegen het geloof worden beschouwd. Aangezien Allah dit verbiedt, zal de verbreker van mijn eed enkel een vloek waardig zijn, of hij nu de koning zelf is of een arme man. 2. Waarheen de monniken ook zullen reizen – of dit nu naar een berg, heuvel, dorp of op zee of in de woestijn is – ik zal tussen hen instaan als hun beschermer en behoeder. Ik zal hun goederen beschermen met mijn ziel en biedt hen, samen met mijn volgelingen, mijn hulp en bescherming aan. Want de monniken zijn een onderdeel van mijn volk en gaan mij aan het hart. 3. Bovendien beveel ik mijn ambtenaren om geen hoofdgeld (een soort belasting, red.) aan hen te vragen, of welke financiële last dan ook, omdat zij hiertoe niet gedwongen mogen worden. 4. Het is niemand toegestaan om de rechters en gouverneurs van de christenen te veranderen; zij zullen in hun ambt blijven, zonder te worden afgezet. 5. Het is niemand toegestaan om christenen lastig te vallen, terwijl zij op reis zijn. 6. Welke kerken zij ook bezitten, het is niemand toegestaan om hen de kerken te ontnemen. 7. Laat degenen die mijn bovenstaande besluiten overtreden op positieve wijze weten dat zij hiermee Allah zijn verordeningen vernietigen. 8. Herhaling en samenvatting van punten één tot en met zeven 9. Ook degenen die stil en afgelegen hun leven leiden in de bergen hoeven geen hoofdgeld of andere belastingvorm te betalen, noch zal geen enkele moslim deel hebben aan hetgeen zij bezitten, aangezien zij slechts werken om zichzelf te onderhouden. 10. Wanneer het tijd is om de gewassen van de aarde te oogsten, zullen de inwoners van de aarde verplicht zijn om iedereen in de korenaren te laten delen. 11. Het is in tijden van oorlog niet toegestaan om christenen uit hun woonverblijven te halen, hen te dwingen om aan de oorlog mee te doen of hen zelfs maar hoofdgeld te vragen. 12. Wat ik in de voorgaande elf hoofdstukken schreef en wat ik in de komende zeven hoofdstukken zal schrijven, geldt niet alleen voor de monniken, maar voor alle christenen. 13. De christenen die wel in ons midden wonen, en de middelen hebben om hoofdgeld te betalen, zullen niet meer dan twaalf drachmen hoeven te betalen. 14. Op deze drachmen na, mag aan hen niets gevraagd worden. Dit vanwege het nadrukkelijke bevel van Allah: “Val degenen niet lastig die de boeken van God vereren, maar schenk hen met een vrolijk hart uw goede dingen, converseer met hen en belemmer iedereen die hen lastig wil vallen (Soera 29:46).” (Mohammed respecteerde de overeenkomsten tussen de joodse, christelijke en islamitische godsdienst – de zogenaamde Abarahamitische religies – op deze wijze, red.) 15. Mocht het gebeuren dat een christelijke vrouw met een moslimman trouwt, dan is het de man niet toegestaan om haar gewoontes in de weg te staan, haar haar kerkgang en gebeden te verbieden en haar het praktiseren van haar religie te weigeren. 16. Het is niemand toegestaan om de monniken te belemmeren bij het repareren van hun kerkgebouwen. 17. Wie tegen mijn wensen handelt, of eer geeft aan iets wat tegen mijn wensen is, zal een waarlijke afvallige van Allah en zijn apostel zijn, want de bescherming die ik de christenen met deze brief biedt is bij deze een belofte. 18. Niemand zal de wapens tegen christenen oppakken. Sterker nog: de moslims zullen oorlog voor hen voeren. 19. Bij deze beveel ik dat iedere volgeling van mij zich aan mijn beloften zal houden, tot aan het einde van de wereld. Bronnen: reddit.com (/u/gentlescholar_AMA), Wikipedia, Richard Pococke
Vertaling: BEAM/Rimme Mastebroek

Het vredesverbond

afbeelding

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡