Ga naar submenu Ga naar zoekveld

PORNO ONDERZOEK RESULTATEN: 9% praat thuis over porno

15 februari 2019 · Leestijd 3 min

Naar porno kijken én Jezus volgen is een lastige combinatie, vinden veel jongeren. Maar voor een groot aantal is het niet echt meer een keuze: ze voelen zich verslaafd aan porno. Daarover praten is lastig, zeker met hun ouders. Lees mee met nieuwe resultaten uit onze grote enquête over seks, porno en zelfbevrediging.

Ruim de helft van de ondervraagde jongeren kijkt porno, maar erover praten doen ze nauwelijks. Minder dan 10% durft het aan zijn ouders te vertellen, een derde heeft het met minstens één vriend gedeeld en 56% houdt het pornogebruik helemaal stil. Van de mensen die een relatie hebben én weleens naar porno kijken, weet 16% van de partners dit.

Schaamte

Er heerst veel schaamte rondom het kijken naar porno. Dat ouders erachter komen is voor 80% van de jongeren ronduit een schrikbeeld. Ook mensen in de kerk mogen er niks van te weten komen, geeft 88% procent aan. Mannen schamen zich iets meer voor pornogebruik dan vrouwen: 88% van de vrouwen schaamt zich na het kijken en 92% van de mannen voelt zich achteraf ook niet goed.

Verslaafd

Toch blijkt het moeilijk om niet naar porno te kijken. Een derde van alle jongeren die aangeven porno te kijken, geeft aan dat ze er geen controle meer over hebben, het is een verslaving geworden. Vooral 13-jarigen zitten in dit schuitje: bijna twee derde van de jongeren die op deze leeftijd porno kijken, geeft aan zich verslaafd te voelen.

afbeelding

Praten

Als er gepraat wordt over het kijken naar porno, gebeurt dat vooral op school of met vrienden. Thuis ervaren jongeren de minste ruimte om erover te praten en ook de kerk lijkt geen plek om het over porno te hebben.

afbeelding

Zelfbevrediging

Net als porno lijkt ook zelfbevrediging een taboeonderwerp om het gesprek over aan te gaan. Ruim 42% van de ondervraagde jongeren geeft aan daar met niemand over te praten. Wie wel praat, doet dat vooral met vrienden en zijn of haar partner. Ruim 11% gaat te rade bij ouders. Met jeugdleiders praten over dit onderwerp durft slecht 6% van de jongeren.

afbeelding

Op de vraag of zelfbevrediging samengaat met het christelijk geloof, zijn de meningen redelijk gelijk verdeeld. Ongeveer 54% vindt dat dit wel kan, terwijl 46% van de jongeren denkt dat zelfbevrediging niet bij een christen past.

Over porno kijken zijn de ondervraagde jongeren duidelijker: 86% vindt dat dit niet samengaat met een christelijke levensstijl.

Klik hier voor het artikel met alle resultaten over SEKS

Achtergrondinformatie enquête

De leeftijd van de jongeren die deze enquête hebben ingevuld lopen uiteen, maar de kerngroep is tussen de 16 en 20 jaar. 82% van deze respondenten bestempelt zichzelf als christen, terwijl 17% nog op zoektocht is. De resterende 1% is op dit moment niet christelijk. 98% is christelijk opgevoed en 95% gaat naar de kerk. De meiden zijn wel wat oververtegenwoordigd: driekwart van de respondenten is vrouw. De enquête werd afgenomen in december en januari 2018.

In het meest recente BEAM- staat nog meer interessante informatie. Denk aan de leeftijd waarop jongeren voor het eerst porno keken, aan zelfbevrediging deden of seks hadden. VRAAG HIER HET MAGAZINE EENMALIG GRATIS AAN.

Geschreven door

Silke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡