Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Je groeit in de duisternis | Denkstof #12

2 december 2017 · Leestijd 5 min

Denkstof is een serie unieke en inspirerende video's vol bezinning en geloofsvragen. In deze aflevering gaat het over dat je als licht heel goed kan groeien in het duister. Want God zoekt je juist op in de duisternis.

lk ken een jongen met een geheim. Hij laat altijd de tv aan als hij in bed ligt, net zo lang tot hij in slaap valt. 's Ochtends wordt hij wakker met de tv aan.

Bang in het donker

Deze jongen, twintig jaar oud, durft niet alleen in het donker te slapen. Die jongen -- hij wordt niet onrustig van het donker zelf, maar voor wat er in het donker kan gebeuren. Wat hij gaat denken als hij alleen is, zonder geluid, zonder afleiding, zonder licht.

lk sprak laatst een ander meisje, een emo-Gothic, die enthousiast naar me toekwam met een bijbeltje in haar hand. 'Weet je wat ik ontdekt heb. zei ze. 'lk ben die bijbel van je gaan lezen. En op een gegeven moment zijn de Joden ontsnapt uit Egypte. Ze zijn vrij, ze dwalen door de woestijn, en dan laat God zichzelf zien, op een berg.

Ik houd van de duisternis

En weet je waar ik zo blij mee ben? God laat zich zien in een donkere wolk — in de duisternis. Dat is zo goed! Als God al zijn licht zou tonen, dan zou ik verbranden, zoals bij een kernbom — maar ik houd juist van de duisternis.'

Dit vond ik lastig. lk zing in de kerk vooral over God als het Licht van de wereld, dat God juist de dingen helder maakt, kleur geeft, leven. Duisternis dat klinkt zwaarmoedig... Onheilspellend... Gevaarlijk...

Maar ben ik dan eigenlijk ook bang voor het duister? Lijk ik op die jongen die alleen met de tv aan durft te slapen? Lijk ik op dat meisje dat schrikt van haar eigen schaduw? Wat zijn mijn angstscenario's waarvoor ik op de vlucht ben?

Duisternis in de bijbel

lk ging in de bijbel zoeken. En ik ontdekte dat in de duisternis mooie dingen gebeuren. Helemaal in het begin bijvoorbeeld, zweeft God in de duisternis, maar daar begint hij iets nieuws: hij creëert de aarde, planten' dieren, leven. En Jona, die is op de vlucht voor deze God, hij wordt over boord gegooid en een walvis slokt hem op. En dan pas, binnenin die buik' in het stikkedonker, verandert hij. Een vis spuwt hem uit en Jona krijgt een nieuwe kans.

En dan komt Jezus en hij vertelt van een boer die zaadkorrels over zijn akker strooit, ze vallen in de zwarte grond en daar gebeurt iets mysterieus: de korrels breken open, vechten zich een weg naar boven en worden gezonde planten. Zelf trok Jezus 's nachts vaak de bergen in en daar, in alle eenzaamheid, zonder licht, ging hij praten met God.

En uiteindelijk wordt hij zelfs gekruisigd. Drie dagen is hij dood, wacht hij 'in het binnenste van de aarde', zoals de bijbel dat noemt, maar dan is hij zover en staat hij op. Hij rolt de steen voor zijn graf weg, hij knippert met zijn ogen en stapt naar buiten — een nieuw leven tegemoet.

Iets moois in de duisternis

lk ontdekte dus in de bijbel, dat in de duisternis iets moois kan ontstaan. In de donkere momenten van je leven, als Je somber bent, als het tegenzit, juist dan kun je groeien, God heeft de dag gemaakt, maar ook de nacht, en die is er niet voor niets. In de duisternis zoekt God je op.

Want God is er niet bang voor. Hij is niet alleen een God voor de succesnummers, voor een blij gevoel, voor uitbundig zingen en zo. Jezus was dood, drie dagen in de diepste duisternis, maar zelfs daar zocht God hem op en hij nam Jezus mee terug.

Vlucht niet voor somberheid

Dat Gothic-meisje dat ik ontmoette was niet bang voor de duisternis, maar heeft ontdekt dat daar, juist daar, God je kan vinden. Vlucht niet voor somberheid. Leven begint daar, in de duisternis. De zaadkorrels in de zwarte aarde, een kind in de buik van z'n moeder -- jij die opkrabbelt en besluit om écht te gaan leven.

Bijbelteksten: 
- ‘God maakte de nacht’ – Genesis 1:1-5
- ‘Jona in de vis’ – Jona 2
- ‘Moeder zwanger’ – Lucas 1:39-56
- ‘Zaadkorrels in het duister’ – Marcus 4:26-29Johannes 12:24-25
- ‘Jezus bidt ’s nachts’ – Lucas 6:12-16Lucas 21:37-38Lucas 22:39-46
- ‘Zonsverduistering’ – Lucas 23:44-45
- ‘Jezus in de aarde’ – Matteüs 12:40-42
- ‘Opstaan uit de nacht’ – Romeinen 6:8-9

Doorpraten:
- Ben jij bang voor het donker? 
- Ben jij bang voor het donker in jezelf?
- Ken je momenten waarin er iets moois kwam uit de duisternis?
- Ken je momenten waarin God jou vond, juist als het donker was?

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡