Ga naar submenu Ga naar zoekveld

“Ik geloof niet dat Jezus de verlosser is”

2 juli 2017 · Leestijd 6 min

In de nieuwe rubriek ‘Geloof ’t of niet’ legt BEAM 7 stellingen voor aan jongeren die niet christelijk zijn. Andere religies kom je ten slotte dagelijks tegen in je klas, (bij)baan of de sportvereniging. Loop je er met een boog omheen of durf je het gesprek aan? En zijn er meer overeenkomsten of verschillen? Vandaag de beurt aan Nathan. Hij is overtuigd orthodox joods.

Allereerst, wat is jouw overtuiging?

“Ik ben als orthodoxe Jood onderdeel van een eeuwenoud volk met een rijke traditie, dat heeft veel mooie maar ook minder mooie aspecten. Een aantal tradities staan voor mij centraal, bijvoorbeeld sjabbat, kosher eten, de joodse feestdagen en Israël bijvoorbeeld. Ik noem mezelf graag Modern-Orthodox. Dat betekent dat ik probeer me te houden aan alle wetten die God ons heeft gegeven en dat ik het doel dat God heeft voor mijn leven wil nastreven. Maar dat ik het daarnaast ook belangrijk vind om volledig te participeren in de moderne maatschappij en me niet terug te trekken.”  STELLING 1 - Mannen en vrouwen moeten hetzelfde worden behandeld
“Ja en nee. Mannen en vrouwen zijn als mens gelijkwaardig. Het is niet zo dat de een meer waard is dan de ander. Tegelijkertijd hebben zowel mannen als vrouwen een bepaalde rol gekregen om te vervullen. Joden willen niet discrimineren op sekse, maar geloven wel in een bepaalde rolverdeling. Zo zijn er bijvoorbeeld veel joodse wetten waarvan vrouwen zijn vrijgesteld. Voor vrouwen zijn er in het Jodendom minder regels. Daarentegen hebben vrouwen traditioneel wel een gezinsfunctie toebedeeld gekregen. Ik wil niet zeggen dat mannen zich niet met het gezin moeten bemoeien. Het is juist goed als een man ook aandacht heeft voor zijn gezin. En zo mag een vrouw natuurlijk ook werken, wanneer zij dat graag wilt.” STELLING 2 - Seks mag alleen in het huwelijk

“Ja. Seks heeft meerdere doelen. Aan de ene kant is het natuurlijk voortplanting. Maar aan de andere kant is seks belangrijk om de liefde en relatie tussen man en vrouw te verdiepen en te verrijken. Het is echt een emotionele binding. Ik geloof dat seks een hoge heiligheid heeft. Het Hebreeuwse woord voor heiligheid wordt in het oude testament namelijk ook gebruikt voor seksuele gemeenschap. Daarom geloof ik dat seks bedoeld is voor een relatie tussen twee mensen die bij elkaar horen.” STELLING 3 - Je mag geen relatie hebben met iemand van een ander geloof
“Nee, inderdaad. Een vriendschappelijke relatie is geen probleem en ook verkering zou wellicht kunnen, dat hangt een beetje vanaf hoe je daar in staat. Maar je kunt niet trouwen met iemand van een ander geloof. Dat heeft deels te maken met de eeuwenoude traditie die ik net benoemde. Statistisch gezien is de kans dat kinderen uit gemengde huwelijken de joodse traditie volgen, aanzienlijk kleiner dan kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders Joods zijn. Daarnaast geloof ik dat iedereen een taak heeft gekregen op aarde. Voor Joden zijn andere taken weggelegd, dan voor niet-Joden. Ik denk dat het voor Joden niet mogelijk is om deze rol te vervullen in een gemengde relatie.” STELLING 4 - Homoseksualiteit is natuurlijk
“Homoseksualiteit bestaat, dat zal ik nooit ontkennen. Ik geloof niet dat homoseksuele gevoelens zijn aangeleerd, maar dat je die meekrijgt bij je geboorte. Ik denk wel dat het ook deels afhangt van je levensloop of deze gevoelens ook tot uiting komen. Ik geloof dus niet dat iemand een keuze maakt om homo te zijn.” STELLING 5 - Kiezen: geloven is beperkend of bevrijdend
“Allebei. In het Jodendom hebben we heel veel wetten, wel 613. Die beperken mij wel. Neem bijvoorbeeld kosher eten. Ik kan niet naar de supermarkt gaan en zomaar een maaltijd kopen. Ook de sjabbat is beperkend. Van vrijdagavond tot zaterdagavond kan ik niet werken, gebruik ik geen tv of computer en doe ik bijvoorbeeld geen boodschappen. De sjabbat is bedoeld om tot rust te komen, om je op God te richten en om tijd te besteden met je familie en vrienden. De sjabbat is dus beperkend omdat ik veel dingen niet kan doen, maar tegelijkertijd geeft het me heel veel rust en is het bevrijdend.”  STELLING 6 - Er is leven na de dood
“Dit is een makkelijke stelling. Ja, ik geloof in leven na de dood. Joden geloven in reïncarnatie. Dat wil zeggen dat wij geloven dat wanneer je overlijdt er wordt gekeken of je je aan de wetten en regels hebt gehouden en of je jouw doel in het leven hebt gehaald. Wanneer dan je goede daden afwegen tegen de slechte daden, mag je naar de hemel, even simpel gezien. Als dat niet zo is, wordt er gekeken hoe je dan toch je doel kunt halen. Ik vergelijk het graag met een diamant. Als je goede daden doet, poets je de diamant en wordt deze briljanter. Wanneer je slechte daden doet, wordt de diamant doffer. Je zou kunnen zeggen dat alleen zuivere diamanten in de hemel kunnen komen. Na het overlijden krijg je een jaar lang de kans om je diamant op te poetsen. Wanneer een jaar genoeg is, mag je vervolgens naar de hemel. Kun je niet de slechte daden wegpoetsen, gaat je terug naar de aarde en krijg je de kans om het opnieuw te proberen om zo jouw levensdoel te halen.” STELLING 7: Jezus is de verlosser

“We geloven allebei dat de Bijbel waar is. We geloven allebei in God. We geloven allebei in de Messias. Het enige verschil is dat ik niet geloof dat Jezus de Messias is. We kunnen natuurlijk wachten tot de Messias terugkomt en vragen of hij al eerder op aarde is geweest. Dat is natuurlijk een flauw grapje, maar ik geloof dat er al vrede op aarde was geweest als Jezus de verlosser was. Dan waren er nu geen oorlogen en haat in de wereld geweest. De Messias kan iedere dag nog komen.” “We hebben in het Jodendom een geloofsprincipe: ‘Ani ma'amin be’emoena shelemah be’viat hamashiach, v'af al pi she’yitmameah, im kol zè achakèh lo be’chol yom sheyavo.’ Dat betekent ‘Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en zelfs al kan zijn komst lang uitblijven, ik zal zijn komst iedere dag verwachten’.”

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡