Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hemelvaart & Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven | Denkstof #39

7 november 2017 · Leestijd 10 min

Kun je vieren dat iemand weg is? Iemand van wie je houdt, verdwijnt en je bouwt een feestje? Dat is precies wat christenen met Hemelvaart doen. Dat is nog niet alles; er volgt aansluitend nóg een feest: Pinksteren. Volg jij het nog?

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Afscheidsfeest

Kun je vieren dat iemand weg is? Iemand van wie je houdt verdwijnt en dan ga je een feestje bouwen omdat diegene er niet meer is...? Toch is dat precies wat christenen met Hemelvaart doen

Het is 2000 jaar terug. We zijn op een berg net buiten Jeruzalem en Jezus zegt: ‘Het is beter voor jullie dat ik vertrek.’ Een groepje mannen staat om hem heen en ze snappen het niet. En dan is hij inderdaad plotseling verdwenen.

Wat is Jezus in hemelsnaam van plan?

Hoe is het mogelijk? Met bloed, zweet en tranen heeft hij keihard gewerkt aan zijn dromen over de hemel op aarde. En nu knijpt ie er zomaar tussen uit! Hoe moet het nu verder met zijn grote project? Wat is Jezus in hemelsnaam van plan?

Jezus heef geen boeken achtergelaten, geen videoboodschappen, geen persoonlijke eigendommen die we nog kunnen vereren... Nogal een gevaarlijke zet. Die Jezus nam het risico te worden vergeten. Ik bedoel maar, hoe vaak gebeurt zoiets niet?

We houden contact

Ik was helemaal in de wolken die ene vakantie. Wat was ik verliefd! Zij was het écht! Na twee weken namen we afscheid. We wisselden onze adressen en telefoonnummers uit en we beloofden zéker contact te houden.

Niet dus. Thuis ging het gewone leven verder. Uit het oog, uit het hart. Hoe houd je een relatie levend als je elkaar niet meer real life kunt ontmoeten?

Jezus heeft een opvolger

Jezus heeft dit gevaar doorzien en zet een geheim wapen in. Hij kon op aarde namelijk maar op één plek tegelijk zijn. Hij was of in Jeruzalem, of in Nazareth, nooit op meerdere plaatsen tegelijk.

Maar dan, tien dagen na zijn vertrek, met Pinksteren, komt zijn opvolger: de Geest van God. Dezelfde Geest die eerder alleen Jezus al vulde met liefde, medelijden, wijsheid en moed.

Maar nu die vertrokken is, breekt hij uit Jezus los en verspreidt ie zich over de aarde. Hij brengt Jezus’ levenshouding over op andere mensen. Hij infiltreert in hen. Het DNA, zeg maar, van Jezus komt ineens overal...

De geest geeft kracht

Je voelt het gebeuren. Ik geef mijn geld bijvoorbeeld anders uit, omdat ik zie hoe oneerlijk het verdeeld is. Ik voel me geliefd omdat er een God is die mij ziet. En ik vier vaker feest omdat mijn ogen open zijn gegaan voor de mooie dingen van het leven.

De Geest geeft me de kracht om te streven naar de hemel op aarde. Hij maakt ons Jezus-achtiger.

Jezus-Kloon

Maar we worden geen klonen van Jezus. Ik blijf wie ik ben, alleen wel de mooiere versie van mij. De spirit van Jezus gaat mijn unieke karakter verder vormen, zodat ik steeds meer... mijzelf word. Er komt zo een nieuwe en betere versie van Corjan op de markt. Corjan 1.0 wordt Corjan 2.0...

Jezus had eerst maar één gezicht, maar hij krijgt door deze move ontelbaar veel gezichten. Vaders, moeders, boeren, kunstenaars, ambtenaren en… mij... jou... Ik ben Jezus in zoveel mensen gaan herkennen.

God in het gezicht van de ander

In mijn vrouw als ze haar tijd geeft aan anderen... In mijn vrienden die trouw blijven als het moeilijk is en ik hun hulp hard nodig heb... In de vrouw die besluit te stoppen met drinken en in de man die besluit niet meer naar de wallen te gaan... Ik zie God in het gezicht van de arts die vecht voor het leven van haar patiënt...

Jezus overal

Jezus is niet weg, hij is nu overal! Hij kan dus tegenover jou staan op het sportveld, je kunt hem tegenkomen in de supermarkt of hij kan naast jou gaan zitten in de collegezaal. Langzaam draait hij zich om en zegt: Pleased to meet you, hope you guessed my name...

 1. Wat vind je van deze Denkstof-video? Wat spreekt je aan en wat vind je moeilijk?
 2. Hoe zou jij de heilige Geest omschrijven? Waarom?
 3. Corjan sluit af met de zinnen: ‘Jezus is niet weg, hij is nu overal! Hij kan dus tegenover jou staan op het sportveld, je kunt hem tegenkomen in de supermarkt of hij kan naast jou gaan zitten in de collegezaal.’ Deel je deze mening? Heb jij wel eens Jezus ontmoet in een ander persoon? Zo ja, vertel daar eens over.

De Bijbel over Hemelvaart en Pinksteren

Jezus belooft
Jezus bereidt zijn discipelen er op voor dat er een tijd komt dat hij niet meer onder de mensen zal zijn. Of, zit het anders?

Lees Johannes 14:15-29
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.


Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?

Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

 1. Welke beloften doet Jezus hier? Herhaal dit eens in je eigen woorden.
 2. Wat zegt Jezus over de heilige Geest? Noem minsten vijf dingen.
 3. Welke betekenis hebben Jezus woorden voor jou vandaag?

Vlak voor Hemelvaart
Na Jezus’ dood en opstanding verschijnt Jezus nog een aantal keer aan zijn discipelen. Vlak voordat Jezus wordt opgenomen geeft hij zijn volgelingen een aantal instructies.

Lees Handelingen1:4-14
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

 1. Wat hadden de discipelen gehoopt dat Jezus zou doen?
 2. Welke opdracht geeft Jezus mee aan zijn volgelingen?
 3. Raakt deze opdracht jouw leven? Hoe dan?
 4. Wat zijn kenmerken van de heilige Geest volgens dit gedeelte? Herken je dit in je eigen leven? Licht toe

Dronken van de Geest

Zoals we net hebben kunnen lezen keren de discipelen terug naar Jeruzalem. Na tien dagen gebeurt het.

Lees mee in Handelingen 2:1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 1. Beschrijf, alsof je er zelf bij was, wat hier gebeurt.
 2. Wat is in dit Bijbelgedeelte de rol van de heilige Geest?
 3. Waarom spraken de discipelen in andere talen?
 4. Wat kun je uit dit Bijbelgedeelte meenemen voor jou leven vandaag?

Meer informatie over Hemelvaart en Pinksteren

Suprised by the Power of the Spirit - Jack Deere

Een mooi boek om te lezen als je meer wilt weten over het werk van de heilige Geest. In dit boek beschrijft Jack Deere hoe hij als dominee en theologische leraar ging ontdekken dat de heilige Geest vandaag nog steeds actief aan het werk is.

Alpha cursus

Binnen verschillende kerken in Nederland wordt de Alpha cursus aangeboden. Dit is een laagdrempelige cursus over het christelijke geloof. Wil je je (opnieuw) verdiepen in het leven van Jezus en de rol van de heilige Geest dan is het de moeite waard om vrijblijvend en gratis een cursus in jouw buurt op te zoeken. Meer informatie vind je op: www.alpha-cursus.nl

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡