Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Geloof in je eigen talent!

18 maart 2012 · Leestijd 5 min

Als je een gewone roos in de woestijn neerzet, is die niet bepaald op z’n plek. Maar een woestijnroos… die voelt zich er helemaal thuis! Zo werkt het ook met mensen. De een wordt doodongelukkig bij een kantoorbaan, de ander bloeit daar juist op. Waar ben jij op je plek? Waar kom jij tot je recht? En wanneer niet?

Gebruik de kant en klare PDF's met een avondvullend programma voor op je jeugdgroep. Je vindt hierin ook de uitgeschreven tekst van de video. Voor de jeugdleider is een andere PDF beschikbaar.

Wil je liever zelf aan de slag met het thema en er dieper induiken? Dat kan! Zie hieronder. We bieden je de mogelijkheid aan om in gesprek te gaan over dit Denkstof thema. Wil je hier gebruik van maken? Mail je reactie en antwoorden op de vragen dan aan nazorg@eo.nl. Je krijgt zo spoedig mogelijk reactie terug, uiterlijk binnen een paar dagen.

 1. Wat vond je van de video?
 2. Wat spreekt je aan? Wat spreekt je niet aan?
 3. Wat vind jij van de talentenprogramma’s op TV?

De Bijbel over talent

Joëlle eindigt haar Denkstof met een verhaal over Mozes. Je vindt dit verhaal in Exodus 2:23-4:17.

Laten we daar een paar gedeeltes uit lezen: Exodus 3:7-12 en Exodus 4:1-5

De situatie is dat het volk Israël al eeuwenlang slaaf is in Egypte. God heeft het plan dat Mozes hun nieuwe leider moet worden, die hun vlucht zal aanvoeren en hen naar Israël zal brengen. Mozes is zelf echter al veertig jaar herder in de woestijn en is een onzekere man. God spreekt hem toe vanuit een brandende braamstruik, maar Mozes heeft allerlei bezwaren:

‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’
‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’
‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen: “De HEER is helemaal niet aan jou verschenen.”’
‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’
‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.’

 1. Je zou kunnen zeggen dat God nogal anders over Mozes denkt, dan Mozes over zichzelf. Hij vindt zelf dat hij ongeschikt is als leider, maar God is een andere mening toegedaan. Kun je je dat voorstellen? Hoe zit dat bij jou?
 2. Kun je de vijf ‘smoezen’ van Mozes vertalen naar de droombaan van iemand uit de groep? Bijvoorbeeld: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ wordt dan: ‘Maar wie ben ik dat ik kunstenaar zou worden en elke week een schilderij zou verkopen?’
 3. Weinig mensen krijgen tegenwoordig een stem van God te horen en zeker heel weinig via een brandende braambos. Wat zijn tegenwoordig signalen (van God) die je bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken dat een bepaalde baan of hobby geschikt voor jou is?
 4. Vroeger werd er over een bepaalde baan gezegd dat dat je ‘roeping’ is. God heeft die voor je bestemd, betekent dat, en roept je ertoe. Kun jij daar wat mee? Wat niet en wat wel?

Het Nederlandse woord ‘talent’ stamt af van een woord uit de Bijbel dat eigenlijk voor een bepaald gewicht stond: ongeveer 30 kilo. Jezus gebruikt dat woord in een gelijkenis van hem. Later is dat gaan slaan op kwaliteiten van mensen:

Lees Matteüs 25:14-30.

 1. Als je deze gelijkenis laat slaan op onze kwaliteiten als mensen, wat is de betekenis dan? Wat zijn jouw talenten?
 2. Wat betekent het dat sommige mensen tien ‘talenten’ hebben gekregen, anderen vijf en weer anderen maar één?
 3. Wat betekent je talenten ‘begraven’ dan?


Een tweede fragment over heilige boosheid van Jezus. Dit keer uit het ooggetuige verslag van Marcus.

Lees Marcus 10:13-16.
Jezus ‘wond zich er over op’ dat zijn leerlingen kinderen verhinderden om bij hem te komen. Hier kun je met recht zeggen dat dit een understatement is. De grondtekst zegt hier dat Jezus woest is.

 1. Kennelijk kun je dus met de beste bedoelingen iets doen (‘nu even niet jongens, Jezus heeft het druk gehad’) met zo’n averechts effect. Jezus laaiend maken! Herken je dat bij jezelf? Ga jij wel eens onverschillig met anderen om? Verhinder jij wel eens met de beste bedoelingen mensen bij Jezus te komen?
 2. Jezus zegt in dit Bijbelgedeelte dat je moet openstaan als een kind en dat je moet zijn als zij. Sta jij zo open als een kind?
 3. Waarover vind je dat jij ‘heilige boos’ mag worden in jouw leven?
 4. Wat is het verschil tussen ongezonde en heilige boosheid?

Meer informatie over talenten
Prince of Egypt

Een mooie film over Mozes, inclusief zijn roeping, is de animatiefilm The Prince of Egypt. Beroepskeuzetest
Op internet kun je allerlei ‘beroepskeuzetesten’ vinden, waarvan veel gratis, maar voor sommigen moet je ook (flink veel) betalen. Een gratis test vind je bijvoorbeeld op www.beroepskeuzetest.nl. DISC
Een wetenschappelijk behoorlijk verantwoorde test rouleert onder verschillende namen, waaronder de DISC-test. Die letters staan voor resp. Dominant, Invloed, Sociaal en Consciëntieus. Dit zijn vier belangrijke karaktertrekken, die iedereen in verschillende mate heeft. De test voorspelt o.a. wat je ideale positie in een groep zou zijn. Gaventest
Een goede christelijke variant op dit soort testen is de zogeheten ‘Gaventest’. Deze is in boekvorm verkrijgbaar.

Colofon
Auteur en presentator fi lmpje: Joëlle Rothuizen
Productie & Eindredactie: Evangelische Omroep: Ellen Danhof, Zendtijd voor Kerken: Aart Wiersma
Bijbelstudie: Reinier Sonneveld


afbeelding

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡