Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijzondere Bijbelteksten over familie

13 december 2016 · Leestijd 2 min

Familie is bijzonder en daar weet de Bijbel alles van:

Spreuken 17:17

 Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren. Spreuken 18:24 Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd, maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Galaten 3:26 Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden.  Jozua 24:15 Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen. Psalmen 133:1 Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Mattheüs 19:6 Zij zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. Colossenzen 3:20 Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here. Spreuken 17:6 Het sieraad van oude mensen zijn hun kleinkinderen en het sieraad van de kinderen zijn hun ouders. Efeziërs 1:5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil Genesis 2:24 Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. Handelingen 16:31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 1 Johannes 3:1 Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen zijn kinderen, wij zíjn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van.