Ga naar submenu Ga naar zoekveld

BIJBELTIJGER: Uren Bijbellezen is niet nodig

23 juli 2017 · Leestijd 3 min

“Wauw! Wat kan die spreker goed uitleggen hoe de Bijbel in elkaar zit,” denk ik vaak nu ik een zomerschool voor aanbiddingsmuzikanten volg. Een beetje verbaasd en jaloers ben ik wel. Hoe kan iemand zoveel verbanden zien? Een paar dagen geleden nam ik eens tijd het verhaal van Mozes te lezen.

De oude, sjokkende Mozes merkte dat hij niet meer zo fit was als 40 jaar geleden. Hij had de leeftijd van 120 net bereikt en hij peinsde over zijn toekomst. Zijn kleren waren nog niet versleten in de jaren woestijn, zijn botten wel. God had hem net verteld dat hij nog één opdracht te voltooien had, voordat hij zou sterven. Simpele taak, vergeleken met de rode zee oversteken of een heel volk van eten voorzien in de woestijn. Deze keer moest hij een lied aanleren aan de Israëlieten. God zelf had hem dat lied laten horen. Dit lied zou de Israëlieten helpen om door moeilijke tijden heen te helpen. Mozes zong het lied samen met Jozua. Diezelfde dag nog zei de Heer tegen Mozes: ‘Ga nu naar de berg Nebo, dan zal ik je het beloofde land laten zien. Op die berg zal je sterven.’ Mozes zegende de 12 stammen en vertrok naar de berg. God zelf begroef hem. En toen sprong er een lampje aan boven mijn hoofd. Wauw! Ik moest opeens denken aan het laatste avondmaal. Het moment vlak voordat Jezus zou overlijden. Net als Mozes had hij zijn volgelingen lange tijd onderwezen, nu was het tijd om te sterven. Aan het einde van de maaltijd zong hij samen met zijn discipelen een lied. Daarna vertrok hij naar de berg om te sterven.  Jezus en Mozes hadden allebei de opdracht om een lied te zingen met hun volgelingen. Daarna vertrokken ze naar de berg om te sterven. Niet een spreker, maar ik (!) zag nu een verband. De Heilige Geest had mijn ogen geopend. Ik had niet uren gelezen tot ik iets zou vinden, het was een schat die God me zomaar gaf. Opeens begreep ik meer dan ooit dat Mozes en vele andere figuren uit het oude testament al een vooruitblik waren op degene die nog zou komen, Jezus! Je hoeft niet slim of onderwezen te zijn, om te openbaringen van het woord te ontvangen. Sta je ervoor open? Als je dit ook wilt, bid ik over je uit dat ook jij een geest van inzicht en opbaring zal hebben, waar in Efeze 1:17 over gesproken wordt. Zodat ook jij verbanden zult zien in de Bijbel die boven je verstand uitgaan! En je vervuld zal worden met ontzag en vreugde voor de Heer. Joy (18) deed examen, is dol op kinderen, schilderen en zingen en volgt nu een zomerschool voor aanbiddingsmuzikanten.  

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡