Icon--npo Icon--eo Icon--instagram Icon--clock Icon--theme Icon--location Icon--tag Icon--twitter Icon--whatsapp Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--spotify Icon--facebook Icon--snapchat Icon--youtube Icon--smiley Icon--menu Icon--chevron-down Icon--npo3
2 september 2016

Begrippen die je als student MOET kennen

Zonder de kennis van deze begrippen zul je keihard worden uitgelachen, sjaars.

1. Thuis-thuis

2. Brassen

3. Sjaars

4. Burger/Pauper

5. BVO

6. Nep-student

7. Grondpizza leggen

8. Hospiteren

9. SOA

10. Tupperware

Volg ons