Ga naar submenu Ga naar zoekveld

10 Bijbelteksten over Vader(dag)

14 juni 2018 · Leestijd 2 min

Het is Vaderdag! De dag om jouw vader te bedanken voor wie hij is en wat hij voor je doet. Echte helden zijn het! Maar de grootste held is onze gemeenschappelijke, hemelse Vader! Zullen we Hem vandaag ook bedanken?

1. Psalm 103:13

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

2. 1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn wij ook.

3. Exodus 20:12

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

4. Spreuken 23:24

De vader van een wijze is vol blijdschap,
wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

5. Johannes 20:17

Jezus zegt: “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.”

6. Matteüs 7:9-11

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

7. Jakobus 1:17

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

8. 1 Korintiërs 8:6

Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

9. Johannes 16:27

Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.

10. Filippenzen 4:20

Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Geschreven door

Marlieke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡