Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zing mee met de BEAM Worshipband!

Welkom bij deze pre-party van de EO-Jongerendag! We gaan zingen met de BEAM Worshipband en de lyrics kan je hieronder vinden. Zing lekker mee en vergeet geen ticket te bestellen voor de EO-Jongerendag op 11 juni. Dit kan via de knop onderaan deze pagina.

Nummers staan op alfabetische volgorde

Build your kingdom here

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we're made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit, come invade us now

We are Your Church
And we need Your power
In us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You're our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven's cause

We are Your church
And we pray revive
This earth (we're prayin' for revival)

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Unleash Your kingdom's power
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of Christ
We are Your church
Oh, and we are the hope
On earth

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
Oh, we pray

Feest van genade

Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

God maakt vrij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee

Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Great are you Lord

You give life, You are love
You bring light to the darkness
You give hope, You restore
Every heart that is broken
And great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

You give life, You are love
You bring light to the darkness
You give hope, You restore
Every heart that is broken
And great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

And all the earth will shout Your praise
Our hearts will cry, these bones will sing
Great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

Happy day

The greatest day in history
Death is beaten, You have rescued me
Sing it out, Jesus is alive

The empty cross, the empty grave
Life eternal, You have won the day
Shout it out, Jesus is alive
He's alive

Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

When I stand in that place
Free at last, meeting face to face
I am yours, Jesus, You are mine

Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He's alive

And oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Oh no, forever I am changed

Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
And oh, what a glorious day
What a glorious name

Hey, and oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Oh no, forever I am changed
What a glorious, glorious day
I'll never be the same

Here for you

Let our praise be Your welcome
Let our songs be a sign
We are here for You, we are here for You

Let Your breath come from heaven
Fill our hearts with Your life
We are here for You, we are here for You

To You our hearts are open
Nothing here is hidden
You are our one desire
You alone are holy
Only You are worthy
God, let Your fire fall down

Let our shout be Your anthem
Your renown fill the skies
We are here for You, we are here for You

Let Your Word move in power
Let what's dead come to life
We are here for You, we are here for You

To You our hearts are open
Nothing here is hidden
You are our one desire
You alone are holy
Only You are worthy
God, let Your fire fall down

To You our hearts are open
Nothing here is hidden
You are our one desire
You alone are holy
Only You are worthy
God, let Your fire fall down
Let Your fire fall
We are here for You
Jesus, here for You

We welcome You with praise
We welcome You with praise
Almighty God of love
Be welcomed in this place

Let every heart adore
Let every soul awake
Almighty God of love
Be welcomed in this placeWe welcome You with praise

We welcome You with praise
Almighty God of love
Be welcomed in this place

Oh, be welcomed, be welcome
Come and take Your rightful place
We welcome You with praise
We welcome You today
The people of God
In the presence of God
Pouring out the praises of God
We welcome You
We welcome You
Jesus You
Jesus You

Oh we welcome You with praise
We welcome You with praise
Almighty God of love
Be welcomed in this place

We welcome You with praise
We welcome You with praise
Almighty God of love
Be welcomed in this place

Let every heart adore
Let every soul awake
Almighty God of love
Be welcomed in this place

We welcome You with praise
We welcome You with praise
Almighty God of love
Be welcomed in this place

Come and take Your place

Het leven in mij

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Dat Jezus leeft
En leeft in mij
Ik houd mij vast aan Hem
Met alles wat ik ben
Mijn hoop is in Zijn naam alleen

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Dat Jezus leeft
En leeft in mij
Ik houd mij vast aan Hem
Met alles wat ik ben
Mijn hoop is in Zijn naam alleen

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven in mij

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Waar ik ook ben
Daar is Hij bij
God toont Zijn koninkrijk
Ik draag Zijn heerlijkheid
Door Zijn aanwezigheid in mij

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven in mij

God is achter en voor mij
Omgeeft mij altijd
Hij is boven en onder
Zelfs binnenin mij

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven

Jezus hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
Van de dood.

U bent de hoop
In ons bestaan.
U bent de rots
Waarop wij staan.
U bent het licht
Waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
Droeg onze pijn.
Nu mogen wij
Dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
Levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...

Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen (x73635627828910 because Jesus)

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

Lion and the lamb

He's coming on the clouds
Kings and kingdoms will bow down
And every chain will break
As broken hearts declare His praise
For who can stop the Lord Almighty

And our God is the lion
The Lion of Judah
He's roaring with power
And fighting our battles
And every knee will bow before Him
Our God is the lamb
The lamb that was slain
For the sins of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow before the lion and the lamb
Every knee will bow before Him

So, open up the gates
Make way before the King of Kings
The God who comes to save
Is here to set the captives free
For who can stop the Lord Almighty

Our God is the lion
The Lion of Judah
He's roaring with power
And fighting our battles
And every knee will bow before Him
Our God is the lamb
The lamb that was slain
For the sin of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow before the lion and the lamb
Every knee will bow before Him

"How many here believe
Every knee will bow
Every tongue will confess
And then"

For who can stop the Lord Almighty
Who can stop the Lord Almighty
Who can stop the Lord Almighty
No one
Who can stop
Sing it over the battle

Who can stop the Lord Almighty
There is no one
Who can stop the Lord Almighty
Who can stop the Lord

And our God is the lion
The Lion of Judah
He's roaring with power
And fighting our battles
And every knee will bow before Him
Our God is the lamb
The lamb that was slain
For the sins of the world
His blood breaks the chains
And every knee will bow before the lion and the lamb
Every knee will bow before Him

Oceans

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

And I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

I will call upon Your Name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

Our god is greater

Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like you
None like you
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's No one like you
None like you

Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God

Into the darkness you shining
Out of the ashes we Rise
No one like you
None like you

Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God
Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God

And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
Then what can stand against?

This is amazing grace

Who breaks the power of sin and darkness?
Whose love is mighty and so much stronger?
The King of glory, the King above all kings
Who shakes the whole earth with holy thunder?
And leaves us breathless in awe and wonder?
The King of glory, the King above all kings

This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross

You laid down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You've done for me

Who brings our chaos back into order?
Who makes the orphans a son and daughter?
The King of glory, the King of glory
Who rules the nations with truth and justice
Shines like the sun in all of its brilliance
The King of glory, the King above all kings

This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross

You laid down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You've done for me

Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave
Worthy is the Lamb who was slain
Worthy, worthy, worthy

This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross

You laid down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You've done for me

Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon

U draagt de zegekroon
Halleluja!

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

KOOP HIER JE EO-JONGERENDAG TICKET(S)!