Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Copyright

BEAM is een platform. Onze content is waardevol. We moedigen je aan onze content te gebruiken en te delen. Ben je een organisatie, bedrijf of heb je bijvoorbeeld een blog of eigen kanaal waarop je content ter beschikking stelt? Dan gelden er regels voor het gebruik van onze content.

Wat is copyright of auteursrecht?

Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle publicaties (tekst, foto’s, logo's, tekeningen, grafieken en video’s) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat wij (BEAM) uitsluitend recht hebben om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Mag ik publicaties herpubliceren?

U mag een artikel niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan publiek via bijvoorbeeld een website, intranet, nieuwsbrief, boek, presentatie, radio of televisie. Het overnemen van een volledig artikel uit het BEAM Magazine of van onze website, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, is niet toegestaan. Dit mag ook niet als BEAM als bron wordt genoemd. Hetzelfde geldt voor foto's en video's.

Mag ik citeren of een publicatie gedeeltelijk overnemen?

U mag altijd een artikel of publicatie citeren. Citeren betekent dat u van ons een tekstfragment, van maximaal vijftig woorden, uit een artikel over mag nemen, zolang u daarbij linkt naar het originele artikel op onze site. Gaat het om een artikel uit ons magazine? Dan geldt ook: u mag vijftig woorden vrij citeren en moet daarbij de bronvermelding aangeven door titel en, in het geval van content uit het magazine, editie en datum te noemen.

Mag ik linken naar een artikel op jullie site?

Ja, dat mag, graag zelfs! U mag tot vijftig woorden vrij citeren, maar zorg bij plaatsing wel voor het toevoegen van bronvermelding via een (hyper)link.

Toestemming vragen

Eén van de mogelijkheden om te zorgen dat u onze regels rondom auteursrecht niet schendt, is het vragen van eenmalige schriftelijke toestemming om het gehele artikel eenmalig te gebruiken. Bijna altijd zijn hier kosten aan verbonden. Toestemming vraagt u via beamredactie@eo.nl.

Waarom heb ik toestemming nodig om publicaties te gebruiken?

Content heeft waarde. De artikelen die u dagelijks leest, worden geschreven door een breed netwerk aan redacteuren. Het in stand houden van dit netwerk kost geld.

Mag ik publicaties printen of kopiëren?

U mag publicaties printen of kopiëren als deze uitsluitend voor eigen gebruik door particulieren worden gebruikt. Voor bedrijven en instellingen gelden er andere regels. Te allen tijde mag een publicatie niet publiekelijk ter beschikking gesteld worden zonder onze schriftelijke toestemming.  

Welke URL kan ik gebruiken als ik naar een artikel van BEAM verwijs?

U kopieert de link boven in de adresbalk, wanneer u het desbetreffende artikel open hebt staan. Deze URL kunt u gebruiken om naar het artikel door te verwijzen.

Wisselen de URL’s na verloop van tijd of zijn ze permanent?

De URL’s zijn permanent.

Mag ik RSS-feeds gebruiken?

RSS-feeds mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Een RSS-feed heeft namelijk altijd een link naar de bron. Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren is niet toegestaan.

Mag ik gebruik maken van i-frames?

Nee, dit is in geen enkel geval toegestaan.

Mag ik het BEAM-logo gebruiken op mijn eigen website of account?

Nee, dit mag niet zonder toestemming. Neem altijd vooraf contact met ons op via beamredactie@eo.nl. 

Wat is de procedure bij het schenden van auteursrecht?

Wij werken samen met een professionele partij om schendingen van onze auteursrechten (lees: illegaal hergebruik) op te sporen. Bij een overtreding volgt een waarschuwing waarin wordt gesommeerd de publicatie binnen vijf werkdagen te verwijderen. Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, begint een juridische procedure. De juridische procedure kan ook direct worden gestart.