Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wist je niet: deze spreekwoorden komen uit de bijbel!

14 juni 2018 · Leestijd 3 min

Iemand bij zijn lurven pakken, de kat in de zak vinden, de appel valt niet ver van de boom. Allemaal leuk en aardig, maar waar komen deze spreekwoorden eigenlijk vandaan? Heeft iemand dit willekeurig bedacht, of is het afgeleid van een echte gebeurtenis? Sommige spreekwoorden hebben een héle leuke afkomst: de bijbel. Grote kans dat je dit niet wist, deze spreekwoorden komen uit de bijbel:

1. Een doorn in het oog

Numeri 33:55. God vertelt in de bijbel aan Mozes hoe het land Kanaän moet worden ingenomen. De inwoners moesten worden verdreven. God zegt in dit stuk: "Maar als jullie de bewoners ervan niet verdrijven, zullen degenen die je van hen overlaat zich vijandig tegenover je opstellen wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen je tot stekels in je zij en tot doorns in je ogen worden." Het werd dus toen al als een soort spreekwoord gebruikt!

2. Het is naar de Filistijnen

1 Samuel 14:16-46. In dit stuk van de bijbel zijn Saul en David bezig met de slag met de Filistijnen. ZIj stonden bekend als heel gewelddadig. Het is niet bekend waarom precies de Filistijnen in het Nederlandse spreekwoord terecht zijn gekomen. Het is dan wel weer logisch waarom het wordt vergeleken met iets kapot maken. Als de Fillistijnen langs kwamen werd namelijk het hele land gesloopt. Eén en één is twee!

3. Niet van gisteren zijn

Job 8:9. “Ik ben niet van gisteren hoor,” zegt je oma wanneer je haar het koffiezetapparaat wil uitleggen. Dat weet je oma heus wel, maar wist ze dit ook? In dit gedeelte van de bijbel is Job samen met zijn vrienden Bildad, Elifaz en Zofar. Samen proberen ze te ontdekken waarom Job zoveel ongeluk heeft. Bildad zegt op dit moment: “Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets; ons leven op aarde is als een schaduw.” Waarschijnlijk bedoelt hij hiermee dat Job hem niets moet vragen, want hij leeft nog maar zo kort, hij weet het niet. Als je dus wél veel weet, ben je niet van gisteren.

4. De hand in eigen boezem steken

Exodus 4:6. Je weet wel, dat moment dat je zelf ook schuld moet bekennen. In de bijbel komt dit spreekwoord voor wanneer God Mozes de opdracht geeft om de Israëlieten naar het Beloofde Land te brengen. Mozes verzint 100 smoesjes om er onderuit te komen. “Mensen geloven toch niet dat ik met God heb gepraat”, zegt Mozes. Om hem te bewijzen van wel, laat God dat Mozes zijn hand in zijn boezem (of kleed) steken. Deze komt er vervolgens melaats uit. Dit spreekwoord gebeurde dus letterlijk!

5. Muggenziften

Matteüs 23:24. Als je moeder weer eens over alle kleine dingetjes een opmerking heeft, loopt ze op dat moment te muggenziften. In Matteüs gebruikt Jezus deze vergelijking tegen de farizeeërs, die wel belasting betalen, maar eigenlijk geen normen en waarden hebben. Hij zegt tegen hen: “Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.” Ze letten dus wel op alle kleine dingen, maar de écht grote, belangrijke punten nemen ze voor lief.
 

Geschreven door

Anouk

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡