Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waarom zoveel religies? | Denkstof #34

11 november 2017 · Leestijd 7 min

Vijf op de zes mensen op deze aarde noemt zich religieus. Religies verschillen nogal van elkaar. Bij de ene religie is er één God, bij andere religies zijn er meerdere goden. Wat deze religies met elkaar bindt is het geloof dat er meer is tussen hemel en aarde en dat ze mensen antwoord willen geven hun de grote zoektocht naar zingeving en betekenis.

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Zo, nu nog even wat leeswerk. En dan rap naar die vergadering. Hier, Augustinus, een grote denker: “U hebt ons gemaakt naar u toe. Rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in u, God.”

‘Wim, ja, sorry het spijt me. Nu ik je naam zie, realiseer ik me dat we een afspraak hadden vanochtend. Excuus. Dubbele afspraak. Ja. Ik maak het goed. Echt. Niet boos worden. Doe ik. Komt goed. Doeg.’

‘Sorry. Wat zei ik net? ‘U, God, hebt ons gemaakt naar u toe. Rusteloos is ons hart totdat het rust vindt in u. Oh ja, precies. Nou, ik kan je één ding zeggen: die man heeft het scherp gezien. Dit hart is behoorlijk rusteloos.

Waarom alles doen om rustig te worden?

Ik wil alles tegelijk en waarom? Om rust te vinden. Want pas met voldoende geld op de bank hoef ik me geen zorgen meer te maken. Hard werken, veel geld, dus veel rust. En de nieuwste iPhone, zo vet. Word ik ook rustig van ‘Nee, nu even niet!’ Nou ja, rust...

Weet je, ik móet naar die vergadering... Religies zijn bedoeld om die rust bij te vinden. Jodendom, christendom, Boeddhisme, Islam. Maar eigenlijk ook geld, of zelfs Apple. Ook die geven je zelfvertrouwen. Het idee dat het met jóu wel goed komt.

Religie is een verzinsel

Zie je wel, zeggen sommigen dan, religie is een verzinsel. Wij voelden ons onrustig en bedachten zelf een God die voor ons moest zorgen. En als je daar dan heel hard in gelooft, ja, dan voel jij je vanzelf beter, duh...

Maar die stelling kun je ook omkeren. We zoeken naar een God, omdat we allemaal ergens diep van binnen voelen dat die er inderdaad echt is. Als God de mens heeft gemaakt en wij zijn met hem het contact verloren, dan voelen we natuurlijk sindsdien een leegte die we vullen met religies, inclusief geld en Apple. Dat denk ik inderdaad, religies zijn zoektochten naar de ware God – en ze vinden ook allemaal wel iets.

Goddelijke designs

Een Apple-fanaat gelooft in schoonheid. Zulke mooie designs, je zou ze bijna goddelijk noemen... Een Boeddhist gelooft dat je God vindt in jezelf. En ja, God is groot, denk ik ook als christen, natuurlijk woont hij ook in mensen.

Een moslim vindt die rust, omdat zijn Allah oneindig veel groter is dan de mens. En dat hij de mens dus voorschriften mag geven die je gewoon moet gehoorzamen.

Zelfs een atheïst vindt rust – in een geloof in niks. Hij stelt dat je niets zinnigs kunt zeggen over God. Dat hij niet te bevatten is, onzichtbaar, ondenkbaar. En natuurlijk! God past niet in doosjes en broekzakken. Daar is hij veel te groot voor.

Wat is het ware geloof?

Alle religies herkennen dus wel iets van God. Maar wat is nu de meest zinnige weg? Welke helpt je verder?

Ach, geen mens kan zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. Overal vind je wel sporen van de waarheid. Maar nergens zo dicht gezaaid en uniek als bij Jezus. Jezus is één en al rust. En hij vond die rust niet in zichzelf of in een idee, maar in een Vader in de hemel. En dat is uniek. Hij vertrouwde zo totaal op die Vader, dat hij zich liet kruisigen en er gerust op was dat die wel met een oplossing zou komen.

Ik gelóóf hem

Ik wil die rust die hij heeft. Door hem ben ik ook gaan geloven in die Vader die zorgt. De onrust, de leegte die ik voel, kan alleen werkelijk gevuld worden met deze God. Ik geloof dat wat Jezus zei en voorleefde waar is. En ja, dat geeft mij rust.

Weet je wat? Wacht, “Hoi met Rikko. Jullie wachten op mij? Weet je. Begin maar. Ik skip deze vergadering. Ja, ik werk al jaren alsof mijn leven er vanaf hangt. En ik besef net dat dat helemaal niet zo is. Ik ga een terrasje pakken!. Pas op, niet boos worden. Dat is slecht voor je hart. Pak je rust he!“

 1. Hang jij een religie aan? Waarom wel of niet?
 2. Is er voor jou verschil tussen religie en geloof? Zo ja, leg eens uit wat het verschil is.
 3. Rikko zegt het volgende: ‘Religies zijn zoektochten naar de ware God – en ze vinden ook allemaal wel ‘iets’. Ben je het hier mee eens? Bekijk nog eens de religies die op de plaatjes zijn afgebeeld. Wat denken deze religies te vinden? Wat vinden ze niet?
 4. Rikko spreekt over de rust die hem in het geloof zo aanspreekt. Wat spreekt jou aan in dit geloof?

De Bijbel over religie

Vlak voor Jezus werd opgepakt en gedood, gaf hij onder het eten de volgende boodschap aan zijn volgelingen:

Lees Johannes 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

 1. Wat valt je op aan de woorden van Jezus?
 2. Wat gaat er door jou heen als je denkt aan een Vaderlijke God die een kamer voor je klaar heeft
 3. Wat zegt Jezus hier over zichzelf?
 4. Wat voor beloften doet Jezus aan zijn volgelingen?
 5. Waarin onderscheidt volgens jou het christelijke geloof zich van andere religies? Wat heeft dit Bijbelgedeelte daar aan toe te voegen vind je?

Het christelijke geloof in één zin

Op een dag komt er een Wetgeleerde (iemand die het Oude Testament van de Bijbel goed kent) naar Jezus toe om hem op de proef te stellen. Het levert een interessant gesprek op.

Lucas 10:25-28
Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

 1. Wat bedoelt de Wetgeleerde? Probeer eens je eigen woorden te geven aan het antwoord van deze man. Wat houdt dit concreet in?
 2. Wat heeft dit antwoord met jou te maken?
 3. Wie is je naaste?
 4. Wat maakt dat jij wel of niet voor het christelijke geloof kiest?
 5. Waar twijfel je nog over? Hoe ga je om met die twijfel?

Meer informatie over religies

Wikipedia
Wil je wat meer weten over de verschillende religies die er zijn en wat ze geloven, zoek dit dan op Wikipedia. Je kunt hier onder andere zien wie wat gelooft en in welk deel van de wereld.

Bijbel
De Wetgeleerde vroeg ook aan Jezus wie zijn naaste was. Jezus antwoordt met een verhaal. Lucas 10:29-37

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡