Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Sefanja: lekker radicaal over het eindoordeel

11 november 2018 · Leestijd 5 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar het boek Sefanja, over een radicale profeet die Israël (en eigenlijk ons) met de neus op de feiten drukt.

Algemene informatie Sefanja

Aantal bladzijden:
Aantal hoofdstukken:
Betekenis naam: Het boek Sefanja dankt zijn naam aan de gelijknamige profeet. 
Populairste gedeelte: “De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vollijd schap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen” (Sefanja 3:17) 

Verhaallijn Sefanja

Sefanja valt met de deur in huis over de dag van het oordeel:

Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. Mens endier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, ales wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER.

Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt.”

Is dit echt het intro van het boek? DUDE, RUSTAAAAGH?! De dag van het oordeel is toch juist een hele mooie dag? Met bazuinen en engelen, enzo? Dit boek is wel even een eye-opener, dat het niet allemaal rozengeur, maneschijn en vrolijk engelengezang is.

De rest van hoofdstuk 1 dicht de profeet verder en intenser over de dag van het oordeel. Het eerste vers (Sefanja 1:7) is nog positief: “Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen”. Maar daarna slaat de stemming sneller om dan mogelijk. De koningen zullen worden gestraft, bezittingen gestolen, mensen worden angst aangejaagd en hun vlees zal tot straatvuil vergaan. Wow. Oké.

Profetieën over de buurlanden en Israël

In hoofdstuk 2 roept Sefanja Israël op om goed na te denken en God weer op te zoeken. In dit kleine stukje spreekt hij met nog een klein beetje hoop. Basicly zegt hij: “Come on guys, als je nu tot inkeer komt en naar Gods wetten luistert, is er misschien nog een kans voor jullie!” Vervolgens spreekt Sefanja een profetie uit over de omringende volken. Hoe gaan hun laatste dagen er uitzien?

“Gaza zal verlaten zijn. Askelon een woestenij, Asdod wordt midden op de dag ontvolkt, Ekron ontworteld.” (Sefanja 2:4)

Oh. Een juiste conclusie is dus dat het niet goed gaat aflopen met deze volkeren en de rest van de buurlanden die verderop in het hoofdstuk worden ‘afgemaakt’. Vandaar dat Sefanja een troosteloze toekomst ziet en jammert.

Maar verderop (Sefanja 3:8-10) lezen we dat God alle volkeren verzameld, dus van de Filistijnen tot de Assyriërs. God zegt dat hij geen totale vernietiging laat plaatsvinden, maar hij wil de mensen in het Midden-Oosten juist reinigen van hun fouten. Hij zuivert ze en zij zullen hem weer dienen. Alle volkeren zullen samen offergaven brengen en in vrede leven. Jeruzalem krijgt nog een aparte profetie over zich uitgesproken. De profeet schrijft uitbundig:

“Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven”.

Het lijkt hier alsof Sefanja een 360 graden verandering doormaakt heeft. Vol lof en liefde motiveert hij de Israëlieten om voor God te gaan, zodat ze gered worden van hun vijanden en het kwaad. Het wordt een lofzang van Sefanja aan de nederige, oprechte mensen. God zingt hier ook aan mee, dat kunnen we lezen in Sefanja 3:17: “In zijn vreugde zal hij over je jubelen”.

Waarom lezen?

Sefanja drukt ons weer even met de neus op de feiten. De dag van het oordeel vergeten we nog weleens, omdat we druk bezig zijn met ons aardse leven. We willen NU zoveel mogelijk dingen van onze bucketlist afstrepen, terwijl we ons juist met ons eindoordeel bezig moeten houden. Ook maakt Sefanja radicaal duidelijk dat de eindtijd niet het leukste is voor ongelovigen. Sefanja laat dus twee dingen heel erg duidelijk zien: Gods gerechtigheid en liefde. Die twee gaan hand in hand. Dit soort reminders hebben we nodig!

Check dit bijbelverhaal in een megatoffe animatie:

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Ons goede voornemen voor 2018 is om elke week een Bijbelboek door te spitten. Check hier de artikelen over eerdere bijbelboeken.

Geschreven door

Silke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡