Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Romeinen: Hoe je als christen het beste kan leven

20 januari 2019 · Leestijd 6 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar Romeinen: waarin we leren over ruzie, afwijzing, verbinding en liefde!

Algemene informatie Romeinen

Aantal bladzijden: 16

Aantal hoofdstukken: 16

Betekenis naam: Paulus schreef deze brief aan de christenen in Rome, dus de Romeinen!

Populairste gedeelte: “Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered’.” (Romeinen 10:13)

Saulus vs. Paulus

Paulus was niet altijd die good guy zoals wij hem kennen. Voordat hij tot geloof kwam, was hij juist het tegenovergestelde. Saulus, zoals hij eerst heette, had een hekel aan de christenen en vervolgde ze zelfs! Saulus was bijvoorbeeld aanwezig bij de steniging van Stefanus (Handelingen 7:58). Daarna probeerde hij de gemeente te vernietigen en sloot hij zelfs verschillende christenen op in de gevangenis (Handelingen 8:3). In Handelingen 9 lezen we over Saulus’ bekering. Na zijn transformatie verandert hij zijn naam van Saulus naar Paulus. Hij wordt een zendeling: op bezoek bij en veel brieven naar verschillende gemeenten.

En weer terug naar de Romeinen!

Paulus schrijft de brief aan de Romeinen als hij onderweg is naar Spanje. In deze brief vertelt hij dat hij graag langskomt in Rome. Maar er is veel meer aan de hand. Er is een ruzie gaande in de Italiaanse hoofdstad tussen de Joodse christenen en de ‘eerst-heidense’ christenen. De ruzie gaat vooral over de Joodse tradities binnen het christendom, zoals de Sabbat en koosjer eten. Paulus is een beetje teleurgesteld en spreekt over de verbinding die in de gemeente hoort te heersen.

Ondertussen is de wereld aan het zondigen, al denken zij dat ze goed bezig zijn. Afgodsbeelden van mensen, vogels en dieren nemen de plek van God in en verder zijn de bevolkingen kwaadaardig, moordzuchtig en verwaand. De christenen in Rome keuren de zonden af, wat best te snappen is. Maar Paulus zegt iets wat ze waarschijnlijk niet verwachtten: “Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over u zelf ook”. Paulus vindt ze zelfs nog zondiger bezig dan de andere volken, omdat zij de Torah hebben. Zij horen juist te weten hoe het wél moet! AUTSJ.

Abraham en Adam in het nieuwe testament?!

Hoofdstuk 4 wijdt Paulus helemaal aan Abraham. Hij schrijft over de stamvader van het volk en diens geloof in de Heer: hoe oud hij en Sarah ook werden, hij bleef vertrouwen op de beloofde baby. Hij twijfelde nooit aan Gods belofte.

De naam Adam betekent ‘mensheid’. Net als de rest van de mensheid was hij een zondaar. Maar dan zegt Paulus dat Jezus de nieuwe Adam (mensheid) is. Een liefdevol, betrouwbaar mens. Het tegenovergestelde van de eerste Adam, een opnieuw geboren Adam. Hmm, dat klinkt bekend?

Als we ons laten dopen is dit hetzelfde verhaal! We laten ons oude, zondige leven achter ons en starten een nieuw leven met Jezus. “Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.” (Romeinen 6:13-14).

Dit betekent natuurlijk niet dat we opeens alles mogen doen, omdat we ‘niet meer onder de wet staan’. Stel je voor dat alle gedoopte christenen opeens gingen doen en laten wat ze wilden. Dan zou de wereld nu één grote dierentuin zijn. Nee, zo werkt het niet. In hoofdstuk 6, 7 en 8 vertelt Paulus aan de Romeinen precies hoe het zit met de zonde en het leven door de Geest. In hoofdstuk 8 lezen we “Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.”

Israël

Ook maakt Paulus duidelijk dat niet alle Israëlieten ook gelijk HET volk van Israël zijn. Hij haalt weer Abraham aan, dit keer met focus op zijn nakomelingen. Van Abrahams kinderen werden alleen Isaaks nakomelingen gezien als ‘het beloofde volk’. Maar ook dat was nog niet alles, want ook na Isaak werd er weer gesplitst. Hij werd de vader van Esau en Jacob. “Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat’.” Het volk van

Israël ging van Jakob via David door naar Jezus. En daar wordt voor de laatste keer gesplitst. Niet tussen Jezus zijn kinderen, want die had hij niet. Maar tussen zijn afwijzers en zijn volgelingen. Het komt er nu op neer dat degene die Jezus volgen, dat zij bij het volk van God horen (Romeinen 10:24). Dit betekent niet dat God klaar is met de Israëlieten die Jezus afwijzen. Op een dag zullen de afwijzers Jezus erkennen, maar waar en wanneer? Dat weten we niet.

Hoe kan je het beste als christen leven?

Vraag jij je ook weleens af hoe je het beste kan leven? In Romeinen 12 en 13 vind je dit overduidelijk. Paulus spreekt over de liefde, gastvrijheid en de al bekende teksten: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” - Romeinen 12:21 en “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld” - Romeinen 13:8. Conclusie? LIEFDE! Liefde vervult alle wetten van de Torah: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Even over het veroordelen van andere christenen

“Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan”... “Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.” Romeinen 14: 10, 12 en 13.

Romeinen lezen zonder echt te lezen?

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Ons goede voornemen voor 2018 was om elke week een Bijbelboek door te spitten. Dat is niet helemaal gelukt, maar we zijn ruim over de helft. Check hier de artikelen over eerdere bijbelboeken. In 2019 maken we het af!

Geschreven door

Silke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡