Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Reinier Sonneveld - Wat is Pasen? | Denkstof #22

22 november 2017 · Leestijd 6 min

Waarschijnlijk was het 5 april van het jaar 33. Jezus was opgestaan. Leven blijkt sterker dan de dood. Raak onder de indruk van de opstandingskracht van Jezus Christus. Wat betekent deze kracht voor jouw eigen geloof en leven? Het verhaal van Jezus, het verhaal van Pasen. Denkstof is een serie unieke en inspirerende video's vol bezinning en geloofsvragen.

 1. Wat vond je van de video?
 2. Wat spreekt je hierin aan? Wat spreekt je niet aan?
 3. Wat vind je van de ‘bewijzen’ die genoemd worden in deze Denkstof-aflevering?
 4. Kun jij bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood, denk je?

De opstanding van Jezus

We stappen het paasverhaal binnen op het moment dat voor het eerst duidelijk wordt dat er iets niet klopt.... Jezus ligt niet meer in zijn graf. Dit is shocking! Wat moeten de vrienden van Jezus een hoop emoties en gedachten hebben gehad. Het ongelooflijke is gebeurd. Helemaal bizar is dat Jezus zelf een aantal keer tegen zijn leerlingen heeft gezegd dat hij na drie dagen weer levend zou worden. Denk je eens in: hoe zou jij reageren als iets gebeurt wat eigenlijk onmogelijk is? Dood is toch dood?

Lees Johannes 20:1-10

 1. Lees het tekstgedeelte nogmaals hardop met elkaar en benoem welke emoties door de leerlingen heen gegaan moeten zijn. Wat zou jij hebben gevoeld? Op wie lijk jij het meest?
 2. Lees met elkaar het hoofdstuk verder uit en bespreek waar je de verschillende emoties, zoals verbazing, blijdschap, ongeloof en opwinding, tegenkomt.
 3. Kun jij meevoelen wat daar gebeurt? Licht toe.
 4. Ben je wel eens verbaasd of gechoqueerd geweest over een gebeurtenis in jouw leven? Wat deed dit met jou? En, met je omgeving?
 5. Vond je het moeilijk om hier met anderen over te praten?
 6. Hoe zit dat met de opstanding van Jezus? Vind je het moeilijk om dit verhaal met je ongelovige vrienden te delen?

By the way: als je je afvroeg waarom de zondag een belangrijke dag voor christenen is? Dat is de eerste dag en daarop stond Jezus dus op.

De opstanding heeft een centrale plek in wat Paulus aan gelovigen en gemeenten doorgeeft. In het volgende gedeelte haalt Paulus fel uit naar een groep in de eerste kerk die ging twijfelen aan de letterlijke opstanding van Jezus.

Lees: 

1 Korintiërs 15: 3-7
1 Korintiërs 15:17-19
1 Korintiërs 15:22

De opstanding is de kern van het geloof

Paulus maakt z’n punt: de opstanding van Jezus is de kern van het christelijk geloof. Pasen is de kern van het christelijk geloof. Stel dat Jezus niet echt de dood heeft overwonnen, dan kan die levenskracht ook niet overwinnen in jouw en mijn leven. Dan zijn we nog steeds slaaf van de zonde en de (onvermijdelijke) dood, lichamelijk en geestelijk… Godzijdank is dat niet zo. Je ontvangt nieuw en eeuwig leven dankzij de opstanding van Jezus. Het laatste vers, maakt duidelijk dat Gods kinderen toegang krijgen tot het zoë-leven; leven met de kwaliteit van de eeuwigheid.

 1. De bijbel omvat o.a. een verzameling brieven. Deze brief is door Paulus aan de gemeente in Korinthe geschreven. Waarom zou Paulus dit thema hebben gekozen om over te schrijven in zijn brief?
 2. Is de boodschap uit de brief nog steeds actueel? Aan wie zou jij deze brief willen sturen? Waarom?
 3. Lees het gedeelte nog eens. Welke rol speelt de opstanding van Jezus in jouw geloof? Leg eens uit.

Opstandingskracht van het geloof

Nog een brief van Paulus. Hij legt hierin op een bijzondere manier de link tussen de opstandingkracht en ons geloof. Het eerste hoofdstuk van Kolossenzen is een lofzang op de schoonheid van Jezus en op de grote kracht van God. Het gedeelte wat wij gaan lezen, borduurt hier op voort en omschrijft hoe de kracht van God Jezus gevuld heeft en tot leven heeft gewekt.

Lees Kolossenzen 2:9-12

Deze kracht, deze volheid is ook in jou, in ons, omdat Jezus in ons is! Is dat niet waanzinnig? Dezelfde kracht die Jezus 2000 jaar geleden de dood deed overwinnen, is in jou. In jouw hart en lijf. Neem gerust wat tijd om hier met elkaar verbaasd over te zijn.

 1. Het Bijbelgedeelte omschrijft dat Gods volheid in Jezus woonde, maar ook in jou. Opstandingskracht in jou! Welke gedachten en gevoelens roept het bij je op als je beseft dat Gods volheid in je woont? Op welke manier beïnvloedt dit de manier waarop jij leeft?
 2. Soms lijkt de bijbel in geheimtaal te spreken. Wat betekent het volgens jou dat je ‘samen met Jezus levend bent gemaakt’? Geldt dit voor later en straks of (ook) voor het hier en nu? Als dat laatste zo is: Hoe merk je dat dan?
 3. Het gaat hier over zoë-kracht; het Leven wat ook blijft na de dood en wat eeuwig leven garandeert, ook al leef je hier en nu in weerbarstig dagelijks leven. Waar is jouw eigen leven ‘besmet’ met deze opstandings- en levenskracht? Waar heb jij deze kracht nodig?

Films, muziek en boeken over Pasen

Films
Er zijn verschillende films verschenen die iets laten zien van het lijden, sterven en de overwinning van de dood door Jezus. Denk aan ‘The Passion of the Christ’ (2004), de film ‘Jesus’ (1979) of bekijk ‘The Passion’, een eigentijdse versie van het Paasverhaal gebracht door bekende Nederlanders en geproduceerd door onder andere de EO en RKK. 

Passie & Muziek
De opstanding van Jezus heeft veel muzikanten geïnspireerd muziek hierover te maken. Je kunt met je groep tijd van aanbidding nemen waarin je een aantal van deze nummers zingt met elkaar. Je kunt er ook voor kiezen om in de lijdenstijd een klassieke of iets modernere uitvoering te bezoeken van het Passieverhaal

Hemels DNA
In het boek Hemels DNA van Willem de Vink sta je stil bij de nieuwe identiteit die je in Jezus Christus hebt ontvangen. ‘Wie ben ik?’ is een veelgestelde vraag onder jonge mensen. Christenen mogen zich afvragen wie ze zijn in Jezus, want Hij bepaalt je identiteit. Dit boek vertelt je hoe God jou ziet in Jezus: jij bent gewild, geliefd, bevoorrecht. Scherpe bijbelstudies, ondersteund met veel verhalen en anekdotes en meer dan 25 tekeningen.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡