Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Openbaring van Johannes (deel 2): Het beest dat de boel wil verzieken

17 januari 2020 · Leestijd 5 min

Bijbellezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar het tweede deel van de Openbaring van Johannes!

Info over deel 2

Aantal bladzijden: 14
Aantal hoofdstukken: 22
Betekenis naam: In Openbaring beschrijft Johannes zijn dromen en visioenen over Gods nieuwe Koninkrijk en de terugkomst van Jezus.
Populairste gedeelte: "Jezus zegt: “Ik heb mijn engel naar je toe gestuurd om deze dingen aan de christenen bekend te maken. Ik ben de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster!”"(Openbaring 22:16)

Goed om te onthouden

Het boek Openbaring wordt vaak ervaren als een lastig en ingewikkeld boek. Er zijn ook veel verschillende meningen over de “juiste” interpretatie ervan. De een neemt de tekst letterlijk, de ander ziet er symboliek en metafoorgebruik in. Voor de Bible Guides gebruikt BEAM de video’s van The Bible Project. De manier waarop Openbaring wordt uitgelegd in deze Bible Guide is dus niet per se de enige manier waarop het boek kan worden uitgelegd.

Een korte recap van vorige week

In het eerste deel zagen we hoe Johannes Openbaring samenstelt als een grote brief aan zeven kerkgemeenschappen in het oude Asia. De christenen worden vervolgd en onderdrukt door de Romeinse bezetters. Jezus wil deze mensen hoop geven én uitdagen om trouw aan hem te blijven. In Openbaring wordt Jezus zelf gesymboliseerd als een geofferd lammetje. Hij is gestorven voor zijn vijanden. De volgelingen van Jezus zullen het kwaad, a.k.a. ‘het beest’ verslaan door net als Jezus hun leven te geven voor het goede. 

afbeelding

Eh… beest?

Oké, we weten inmiddels dat er een boos en naar schepsel door het boek Openbaring heenloopt, maar wie of wat is dat beest? Is het een dier, een mens, of misschien een symbool? Johannes beschrijft het beest op een paar momenten op verschillende manieren.

De slang en de draak

Vanaf Openbaring 12:1 legt Johannes de betekenis van de boekrol verder uit. Onderdeel hiervan is het gevecht in de hemel, dat een oorzaak is van de onderdrukking en vervolging van de zeven kerkgemeenten op aarde. Dit gevecht in de hemel is gebaseerd op Genesis 3. De slang, die de oorzaak van al het slechte representeert, is nu afgebeeld als een zevenkoppige draak.

afbeelding

De draak valt een vrouw en haar (ongeboren) kind aan. De vrouw staat symbool voor de Messias en het ongeboren kind staat symbool voor de kinderen van God. De Messisas verslaat de draak door zijn dood en opstanding. Op die manier overwint Jezus het kwaad. De draak wordt naar de aarde gegooid. Hier verspreidt hij haat onder de mensen en zorgt ervoor dat mensen christenen gaan vervolgen. De christenen zullen de draak verslaan door trouw te blijven aan God, ook al riskeren ze daardoor hun leven.

Johannes probeert de kerken te laten zien dat de echte vijand geen stad, land of mens is, maar een donkere en duistere spirituele kracht. De volgelingen van Jezus zullen het slechte verslaan door net als Jezus van hun vijanden te houden. 

Twee beesten

Het volgende visioen van Johannes vertelt hetzelfde verhaal, maar dan in een aardse versie met behulp van Daniels dierenvisioenen. Johannes ziet twee beesten, aangestuurd door de draak. Eentje symboliseert de macht van een gewelddadig leger. Dit beest overwint door het gebruiken van geweld. De ander symboliseert de macht van geld en verheft geld tot het allerhoogste en belangrijkste dat er is. 

Het teken 666

Deze ‘beesten’ eisen volledige toewijding en trouw van alle mensen. Dit wordt gesymboliseerd door het nummer 666 op je voorhoofd of hand te zetten. Johannes verwijst naar het Hebreeuwse Oude Testament. Het teken heet ook wel de anti-Sjema. De Sjema is een oud-joods gebed van volledige trouw aan God. Dit werd óók op de hand of het voorhoofd geschreven, als symbool van toewijding aan het geloof. De beesten drijven dus de spot met trouw zijn aan God. 

afbeelding

Valse goden

Johannes sprak Grieks en Hebreeuws. De Hebreeuwse taal bestond ook uit nummers. Als je de Griekse woorden ‘Nero Keizer’ en het woord ‘Beest’ in het Hebreeuws schrijft, komen beide woorden uit op het getal 666. Johannes bedoelt hier niet mee dat de Romeinse Keizer Nero de enige invulling van dit getal is. Nero is alleen een recent voorbeeld uit de tijd van Johannes en past binnen het patroon dat Daniel omschreef: Volken zullen beesten worden als ze hun eigen macht en economische zekerheid als een valse god gaan behandelen. In de tijd van Daniel was dit Babylon, gevolgd door Griekenland en Perzië. Nu, in de tijd van Johannes, is het Rome. Elk later volk dat zich ook zo slecht gedraagt, zal het volgende beest worden. 

Jezus komt terug en maakt alles nieuw

Uiteindelijk loopt het verhaal van Openbaring goed af. De krachten van het spirituele kwaad worden gestraft. Johannes schreef dit boek niet als een geheime code om te ontcijferen wanneer Jezus zal terugkomen. Het is een symbolisch visioen van hoop en uitdaging voor de zeven kerken van de eerste eeuw én alle latere generaties. Het laat de historische patronen zien én Gods belofte voor de toekomst. Jezus maakt duidelijk dat hij terug zal komen als enige echte Koning en alles nieuw zal maken! Hij zal het slechte weghalen van zijn goede wereld. Zijn belofte motiveert alle generaties om Jezus trouw te blijven tot de dag dat hij terugkomt.

afbeelding

Openbaring van Johannes (deel 2) in een prachtige animatie!

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Dit was de laatste Bible Guide van BEAM! Lees hier alle vorige Bible Guides!

Geschreven door

Annemarijn

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡