Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Matteüs: Jezus (eindelijk) in de hoofdrol

9 december 2018 · Leestijd 5 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar het eerste evangelie in het Nieuwe Testament: Matteüs.

Algemene informatie Matteüs

Aantal bladzijden: 41 
Aantal hoofdstukken: 28 
Betekenis naam: Het Evangelie volgens Matteüs dankt zijn naam aan de gelijknamige discipel 
Populairste gedeelte: “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:20)

Verhaallijn Matteüs:

De eerste drie hoofdstukken vormen de inleiding. Het begint met het geslachtsregister van Jezus, zijn geboorte en zijn jeugd. Eigenlijk een beetje zijn backgroundstory. In de hoofdstukken daarna showt Jezus zich aan de wereld: hij wordt door Johannes gedoopt, slaat Satan van zich af en zoekt naar nieuwe vrienden. Die vindt hij aan het Meer van Galilea. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes laten hun vissersboten achter zich en worden ‘vissers van mensen’.  

In hoofdstuk 5,6 en 7 preekt Jezus (waarschijnlijk) urenlang op een berg, vandaar dat het de Bergrede heet. In deze hoofdstukken leert hij ons hoe we moeten leven, lekker praktisch. Hij begint met: 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.”  (Mattheüs 5:3-11) 

WOW. 

Jezus leven = onderwijzen, wonderen doen en genezen

Jezus doet allemaal vette dingen. Hij geneest ontzettend veel mensen, zegt tegen de zee dat ze stil moet zijn en laat op die manieren zien dat hij niet zomaar iemand is. Tussen al deze genezingen en wonderen door zegt hij tegen de mensen: “Volg mij”. En dat doen ze ook, want ze zijn onder de indruk: wie is die wijze guy die al die bizarre dingen doet?  

In hoofdstuk 10 onderwijst Jezus uitgebreid zijn discipelen, zodat ze daarna op eigen pootjes over Gods koninkrijk kunnen vertellen. Dit noemen we ook wel de tweede rede. Vervolgens zendt hij ze uit. 

De derde rede zijn de gelijkenissen in hoofdstuk 13. Het gaat over de zaaier, het onkruid en het mosterdzaadje. (Hmm, ik krijg een beetje het idee dat landbouw heel belangrijk was in deze tijd!) 

Jezus ontpopt zich ook als koning van de goede comebacks. De Farizeeën denken dat ze hem te slim af zijn, maar hij laat niet met zich sollen. Elke keer gaan ze met lege handen (en wat minder ego) naar huis. Ook predikt hij tegen zijn leerlingen in hoofdstuk 18, dit wordt ook wel de vierde rede genoemd.  

De kruiziging

In hoofdstuk 20 tot en met 28 werkt Matteüs naar de kruisiging toe. Het begint nog gezellig met een feestje. Terwijl Jezus op een ezelin de stad binnenrijdt, vormt er een menigte om hem heen. De mensen zingen voor hem en ze zwaaien met takken. Ze leggen zelfs hun mantels op de grond, zodat zijn ezelin daar overheen kan lopen. De menigte denkt dat hij nu de macht grijpt en de wereld gaat veroveren. Dat valt hen even vies tegen, want hij houdt zijn laatste rede en vertelt verschillende gelijkenissen. Een paar dagen later volgt zijn kruisiging. 

En natuurlijk ook zijn opstanding. Matteüs sluit het boek af met mooie woorden die Jezus tegen zijn leerlingen zei: 

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vaderen de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:20)

Waarom lezen?

Matteüs vertelt ons uitgebreid (ik bedoel, 28 hoofdstukken menn) over Jezus. We leren over zijn jeugd, de wonderen die hij deed en verschillende gelijkenissen. Mattheüs vertelt ook hoe wij moeten leven. Door de vijf preken die in dit boek staan, ook wel de vijf redes genoemd, leer je ONTZETTEND VEEL praktische dingen.

Dit verhaal maar dan in 2(!) toffe animaties:

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Ons goede voornemen voor 2018 is om elke week een Bijbelboek door te spitten. Check hier de artikelen over eerdere bijbelboeken.

Geschreven door

Silke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡