Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lucas: Het boek voor armen en outsiders

20 december 2018 · Leestijd 4 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar Lucas’ evangelie, dat de zwakken in de samenleving een speciale plek geeft.

Algemene informatie Lucas

Aantal bladzijden:  44
Aantal hoofdstukken: 24 
Betekenis naam: Het Evangelie volgens Lucas is geschreven door – jawel – Lucas.
Populairste gedeelte: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken te redden wat verloren was.” (Lucas 19:10)

Supervette opening

We zijn bij het derde evangelie aanbeland: die van Lucas. Hij schreef zijn versie voor christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst die verspreid over het Romeinse Rijk woonden. Het boek begint met twee supervette, parallelle verhalen. De aankondiging en geboorte van Johannes (de Doper) én de aankondiging en geboorte van Jezus. In beide verhalen ontvangt een van de ouders een onwaarschijnlijke, goddelijke belofte: je zult een zoon krijgen. Bij zowel Zacharias als Maria was deze belofte totaal niet logisch. Zacharias en zijn vrouw waren namelijk behoorlijk op leeftijd en Maria was ongetrouwd en maagd. Toch werden beide vrouwen zwanger. Ook later in hun levens zijn de beloofde zonen met elkaar verbonden. Johannes is de profetische boodschapper die Israël voorbereidt op een ontmoeting met hun God. Jezus is de Messiaanse koning die Gods regering over Israël brengt en een zegen voor de naties zal zijn.

Geslachtslijst: saaaaaai. Of toch niet?

Daarna stuit je al vrij snel – in hoofdstuk 3 – op een geslachtslijst van Jezus. Echt zoiets om snel te wil skippen. Toch is dit een interessant en belangrijk onderdeel van het bijbelboek. Uit deze lijst kun je namelijk opmaken dat Jezus afstamt van David, Abraham en uiteindelijk Adam. Lucas wil hiermee duidelijk maken dat Jezus de messiaanse koning (David) van Israël is die Gods zegen (Abraham) komt brengen. Deze zegen is er niet alleen voor de familie van Abraham (het volk van Israël), maar voor de gehele mensheid (Adam).

Omgekeerd koninkrijk

Lucas is de enige die een supervette gebeurtenis aanhaalt: Jezus’ voordracht in de synagoge. Hij leest: “De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.” (Jesaja 61) Lucas legt uit dat deze profetie op dat moment in Jezus wordt vervuld. Door de rest van het bijbelboek benadrukt Lucas dat Jezus’ boodschap vooral voor de armen bedoeld is. Arm in de breedste zin van het woord: mensen met een lage sociale status (in die tijd waren dat gehandicapten, vrouwen, ouderen en kinderen) of outsiders (bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst). Juist voor hen is Gods koninkrijk goed nieuws! Lucas laat dit zien door te vertellen over Jezus’ wonderen en bijzondere aandacht voor afgewezen mensen.

Lucas = kritiek

Naast aandacht voor de armen en verstotenen, staat er in Lucas ook veel kritiek op rijke en machtige mensen. Het is het enige evangelie waarin het verhaal van Lazarus en de rijke man wordt verteld (Lucas 16:19-31) en de gelijkenis van de rijke dwaas (Lucas 12:16-21). Uit beide passages blijkt: aardse rijkdom doet er niet toe, vind je waarde in God.

"Vader, vergeef hun..."

Ook staat het evangelie van Lucas bekend om de grote nadruk op vergeving. Kijk maar eens naar het verhaal van de verlamde man die door het dak naar beneden komt (Lucas 5:17-26). We denken vaak aan de wonderlijke genezing: de zieke man pakt zijn mat op en kan weer lopen. Toch focust Lucas – die dokter was -  meer op Jezus’ macht om zonden te vergeven. Dat blijkt ook aan het einde van zijn boek, als Jezus aan het kruis hangt. Lucas verwoordt belangrijke woorden van Jezus: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” (Lucas 23:34)

Dit verhaal maar dan in een toffe animatie

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Ons goede voornemen voor 2018 is om elke week een Bijbelboek door te spitten. Check hier de artikelen over eerdere bijbelboeken.

Geschreven door

Marlieke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡