Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Kolossenzen: Jezus is alles, richt je op Hem!

20 april 2019 · Leestijd 5 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar Kolossenzen, de brief waarin Paulus stelt dat de kerk het lichaam is, en Jezus het hoofd.

Algemene informatie

Aantal bladzijden: 4
Aantal hoofdstukken: 4
Betekenis naam: Deze brief is gericht aan meerdere gemeentes, maar in eerste plaats de gemeente van Kolosse. 
Populairste gedeelte: Hij [Jezus] is het hoofd van het lichaam, de kerk. (Kolossenzen 1:18)

Jezus als hoofd van de kerk

Paulus opent zijn brief in Kolossenzen 1:3-4 erg dankbaar. Niet aan de gemeente, maar aan God; omdat de gemeente in Jezus mag geloven en van Hem houdt. Daarnaast bidt Paulus dat de gemeente God nog beter mag leren kennen. Hij spoort de gemeente aan om God te danken voor het geloof en voor de redding die Jezus biedt.

Door deze hele brief heen, benadrukt Paulus dat Jezus alles is wat de gemeente nodig heeft. Kolossenzen 1:18 is daar aan voorbeeld van, als Jezus wordt beschreven als het hoofd van de gemeente. Als je bedenkt wat de functie van een hoofd in relatie tot het lichaam is, zie je de gelijkenis. Een hoofd denkt na en maakt beslissingen, die door het lichaam worden uitgevoerd. Een hoofd zorgt ook dat het lichaam eten krijgt, en bedenkt manieren om het lichaam veilig te houden. Zonder het hoofd, zou het lichaam niet kunnen functioneren. Zo wil Jezus ook zijn voor de kerk.

Dwaalleren

In Kolossenzen 2:6-23 waarschuwt Paulus de gemeente voor dwaalleren. In die tijd liepen er dwaalleraren rond die mensen probeerden te overtuigen van een geloof gebaseerd op wettisisme. Bij die manier van geloven, focus je op allemaal kleine regeltjes om zo perfect mogelijk te leven. Paulus noemt hierbij regels over wat je wel en niet mag eten en voorschriften voor het vieren van feestdagen en sabbat. Zo probeer je dan zelf je toegang tot de hemel te verdienen. Paulus gaat hier tegenin. Zijn boodschap is dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Je komt niet in de hemel door zelf perfect te zijn, maar door Jezus’ vergeving!

In Kolossenzen 2:23 zegt Paulus dat de godsdienst van de dwaalleraren lijkt op wijsheid, maar alleen maar dient als eigen bevrediging. Deze mensen volgen al die regeltjes dus niet uit liefde voor God, maar om zich goed te voelen over zichzelf!

Richt je op God!

In het derde hoofdstuk vertelt Paulus de gemeente wat we danwel moeten doen, in plaats van focussen op dwaalleren. Namelijk: richt je op God (Kolossenzen 3:1-4)! We hebben vaak de neiging om ons te focussen op ‘aardse’ dingen. Hiermee doelt Paulus op neigingen die wel heel menselijk zijn, maar niet zoals God het wil. In Kolossenzen 3:5-11 geeft hij hier een aantal voorbeelden bij.

Op welke dingen moeten we dan focussen als we ons op God richten? Dat vertelt Paulus in Kolossenzen 3:12-17. Hij draagt de gemeenteleden op om zich te kleden in medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verder geeft hij de opdracht om elkaar te verdragen en te vergeven en om te focussen op liefde, de vrede van Christus, dankbaarheid en de woorden van Jezus.

Slaven: gehoorzaam je meester!

Dan volgt er een stuk waar veel mensen moeite mee hebben. In Kolossenzen 3:18-25 zegt Paulus dat slaven hun meesters moeten gehoorzamen. Ook vertelt hij dat vrouwen hun mannen moeten gehoorzamen en dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Na de mooie brief komt deze boodschap vrij hard aan. Als we hier tegenaan kijken vanuit ons eigen wereldbeeld, ziet het plaatje er al snel zo uit: Een rijke man die de baas speelt over zijn slaven, zijn vrouw en zijn kinderen. Maar: we moeten naar deze tekst kijken vanuit Gods ideale wereldbeeld! 

Paulus noemt in deze brief dat Jezus het hoofd van de kerk is, hij is dus onze leider. En hoe leidt Jezus ons? Niet door de baas te spelen, maar juist door te dienen! Hij waste de voeten van zijn discipelen, en stierf voor onze zonden. Dat is het voorbeeld waarvan God hoopt dat mensen in een machtspositie het volgen. Zorg goed voor de mensen om je heen, zoals Jezus ook voor ons gezorgd heeft! En: doe wat je voor anderen doet alsof je het voor God doet (Kolossenzen 3:23).

Paulus sluit zijn brief af met de vraag om voor hem en degenen die met hem gevangen zitten te bidden. Hij heeft ook nog een paar laatste adviezen (Kolossenzen 4:2-6). Blijf bidden, blijf waakzaam en dankbaar.

De brief aan de Kolossenzen geanimeerd!

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lees hier de andere bijbelboeken die we behandeld hebben!

Geschreven door

Iris

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡