Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hebreeën: vier waarschuwingen voor christenen!

31 oktober 2019 · Leestijd 5 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar de brief aan de Hebreeën, waar we leren hoe we als christenen NIET moeten leven.

Algemene informatie

Aantal hoofdstukken: 13

Aantal bladzijden: 13

Populairste gedeelte: “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” (Hebreeën 4:16)

Flashbacks

Als je de brief aan de Hebreeën eens vluchtig doorleest zal dit je opvallen: HEEL VEEL verwijzingen naar het Oude Testament. Er is geen enkel hoofdstuk dat je kunt lezen zonder een flashback naar het Oude Testament. We weten niet wie de schrijver en de ontvanger van deze brief zijn, maar we krijgen wel een paar hints. De schrijver kent de apostelen persoonlijk en de ontvangers van deze brief kent hij ook goed. Hij verwacht dat de lezers van deze brief heel veel Bijbelkennis hebben. Dat is wel te zien aan het grote aantal verwijzingen!

Het boek begint met een prachtige omschrijving van Jezus. Hij wordt omschreven als het evenbeeld van God en er wordt gezegd dat God schittert door Jezus. In de volgende hoofdstukken wordt Jezus steeds met een begrip uit het Oude Testament vergeleken. Deze vergelijkingen hebben als doel om te laten zien hoe heilig Jezus is. Hiernaast word je als lezer door deze voorbeelden ook aangemoedigd om trouw aan het christelijk geloof te blijven.

De vier vergelijkingen

In de eerste twee hoofdstukken wordt Jezus vergeleken met engelen. Huh, waarom engelen? De christenen in die tijd geloofden dat de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Thora, door engelen aan Mozes gegeven werden. Engelen gaven vanuit God via Mozes een boodschap door en zo doet Jezus dat ook aan ons. Hij geeft DE boodschap door, die nog veel belangrijker is dan deze vijf boeken! De waarschuwing van dit hoofdstuk komt op het volgende neer: als het volk van Israël al zo goed moest luisteren naar de vijf boeken van de engelen, hoeveel meer moeten wij dan luisteren naar Jezus?

De volgende vergelijking: Jezus en Mozes. Mozes bouwde de tabernakel en Jezus maakte de wereld. Beide belangrijke momenten in de geschiedenis, al is Jezus’ creatie natuurlijk wel next level. Het volk Israël protesteerde tegen Mozes en daarom mocht zij het beloofde land niet meer in. Hier zit gelijk de waarschuwing: als je met protest tegen Mozes het beloofde land niet in mag, hoeveel erger is dan de straf als je tegen Jezus protesteert?

Jezus is de belangrijkste schakel tussen jou en God

Hierna, in hoofdstuk 5-7, wordt Jezus vergeleken met priesters. Zij stonden tussen God en het volk in en verzoenden hen met elkaar. Door offers te brengen aan God werden de zonden van de mensen vergeven. Jammer genoeg waren de priesters nog steeds mensen, die zelf ook zondigden, dus moesten ze ook offeren voor hun eigen zonden. Jezus staat ook tussen God en het volk in, maar hij zondigt zelf niet. Hij is de perfecte priester! Als je Jezus dus verwerpt, verwerp je de belangrijkste schakel tussen jou en God. De schrijver van deze brief wil dat je je daar bewust van bent en zegt je met klem dit niet te doen.

Ultieme offer

De laatste vergelijking van dit boek gaat verder door over offers. De offers die de priesters brachten waren slechts een ritueel. Deze offers moesten dagelijks gebracht worden en waren nog steeds niet genoeg om al onze schulden te vergeven. Het offer van Jezus was dat wel! Jezus’ dood aan het kruis was het ultieme offer, waardoor onze schulden in één keer voor altijd vergeven zijn! Als je wegloopt van God keer je je rug toe naar het genadige offer van verzoening.

Jezus wordt dus afgebeeld als het woord van God, de hoop voor de nieuwe schepping, de perfecte priester en het ultieme offer. Onwijs mooi! In hoofdstuk 11-13 word je als lezer ook extra aangemoedigd om achter Jezus aan te gaan.

Tips

Dit boek lijkt misschien veel en moeilijk om te lezen, maar als je het op een goede manier aanpakt is het een stuk eenvoudiger. Het wordt extra duidelijk als je niet constant door blijft lezen, maar ook echt probeert te begrijpen wat er gezegd wordt. Als er dus een flashback is naar het Oude Testament: stop! Lees niet door, maar zoek het gedeelte eerst op. Zo begrijp je veel beter waar het over gaat en waarom die verwijzing nuttig is.

Als je Hebreeën gelezen hebt, is de kans groot dat je je niet erg vrolijk voelt. Door de waarschuwingen zul je je misschien een beetje oncomfortabel voelen. Dit is de bedoeling van de brief, maar dit betekent niet dat je ook bang hoeft te zijn na het lezen van Hebreeën. De belangrijkste boodschap van deze brief wordt duidelijk gemaakt door de vergelijkingen: verwerp Jezus niet!

Bekijk HIER een animatiefilmpje van Hebreeën!

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Meer Bible Guides lezen? Klik hier!

Geschreven door

Inge

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡