Ga naar submenu Ga naar zoekveld

GASTCOLUMN: En God bedacht zich...

7 september 2020 · Leestijd 5 min

We weten het vaak wel en de teksten kunnen we soms opdreunen. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8). Maar wat betekent dit ten diepste? En wat zou het moeten betekenen voor mijn geloof vandaag de dag?

Ik werd hierbij stilgezet door het kijken naar een interview met Heidi Baker. Een vrouw die dicht bij God leeft en die de wonderen, uit de tijd van de Bijbel, vandaag de dag nog ziet. Het vermenigvuldigen van voedsel, mensen die weer opstaan uit de dood en mensen die genezen. Ik betrapte mezelf er op dat een eerste gedachte was: ‘is dit wel echt?’.

Lauwe christenen

Maar vrij snel kwam die omslag in mijn gedachten. Wat zijn wij christenen vaak lauw! God zegt zelf dat Hij Dezelfde is! Hij is nog steeds die God van het dochtertje van Jairus en Lazarus, hij is nog steeds de God die zieken kan en wíl genezen.

Ik raak verder in gedachten en kom uit bij het boek wat ik ooit heb gelezen ‘En God bedacht zich’.  God kan zich bedenken. Vroeger dacht ik altijd dat God doet wat Hij wil, weet wat het beste voor ons is en niet van zijn plannen af wijkt. Ook al begrijp ik er geen snars van. Tot ik dat boek las en de Bijbel er naast hield.

 God wil Ninevé verwoesten, maar na de boodschap van Jona komt er berouw.

Kijk bijvoorbeeld eens naar Jona. God wil Ninevé verwoesten. Maar na de boodschap van Jona komt er berouw. De mensen in Ninevé vasten en trekken rouwgewaden aan zelfs de dieren vasten. En dan staat er Jona 3:10 ; ‘Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet’. En God bedacht zich! 

Ik zocht verder. Ik kwam uit bij het verhaal van Abraham. Dat is bij uitstek een voorbeeld van hoe God meebeweegt. God heeft het plan om Sodom en Gomorra te verwoesten. Want ‘De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar’ (Genesis 18: 20). Abraham vraagt dan aan God of Hij de rechtvaardigen tegelijk met de goddelozen wil wegvagen. En daar begint de onderhandeling van Abraham. Hij vraagt of de Heere de stad ook zal wegvagen als er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. ‘Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?’ (Genesis 18:26) En het antwoord van de Heere is: ‘Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen’. En zo gaat de ‘onderhandeling’ nog even door en iedere keer is God bereid om me te bewegen. En God bedacht zich!

Mozes

Een andere geschiedenis waar ik aan moest denken was die met het gouden kalf. Mozes is een poos op de berg geweest en het volk wordt ongeduldig. Ze hebben geen idee wat er met Mozes is gebeurd. Het volk spoort Aäron; ‘Maak voor ons goden die voor ons uit gaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is’ (Exodus 32: 1). Zo gezegd zo gedaan, er komt een gouden kalf.

En dan spreekt God tot Mozes: ‘Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben’ (vers 7-8). Bizar, ze danken nu een kalf, wat er nog niet was ten tijde van de uittocht, voor de uittocht. En dan spreekt God weer: ‘Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk. (Sidenote: Hoe zou God nu kijken naar ons volk?) Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik ú tot een groot volk maken (vers 10). En dan is daar Mozes. ‘Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, gunstig te stemmen, en zei: Heere, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt?’(vers 11) Mozes komt met een aantal goede argumenten en herinnert God aan de beloften die Hij heeft gedaan. En dan staat er in vers 14: ‘Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen’. En God bedacht zich!

God is onveranderlijk, ja, maar alleen in zijn aard, karakter en bedoelingen.

Je ziet in al die geschiedenissen het karakter van God. Hij kan echt boos zijn maar hij kan zich ook bedenken. En dat laatste mogen wij ons veel meer gaan realiseren en daar ook meer naar gaan handelen. Is er nog ruimte in onze liturgie en tradities voor het idee dat God zich ook kan bedenken?

‘God is onveranderlijk, ja, maar alleen in zijn aard, karakter en bedoelingen. Zijn plannen zijn plooibaar. Hij luistert naar zijn kinderen, als die Hem vragen onheil af te wenden. De macht van biddende christenen is enorm. De loop van de geschiedenis wordt erdoor gekeerd’ (Bijl & Williams, 2016).

Ben je je bewust van de kracht van jouw gebed? Geloof jij dat jouw God vandaag dezelfde is als de God van de wonderen uit de Bijbel?

Kijktip van Annelies: Heidi Baker
Leestip van Annelies: En God bedacht zich, Anne van der Bijl
TEKST: Annelies Jansen

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡