Ga naar submenu Ga naar zoekveld

For KING & COUNTRY over nieuw album: 'Ik bedacht een nummer in mijn slaap'

16 maart 2022 · Leestijd 5 min

De christelijke band For KING & COUNTRY heeft eindelijk hun nieuwe album uitgebracht! Het album heet ‘What Are We Waiting For’ en heeft twaalf nummers. Wij vertaalden de nummers en zochten naar de betekenis achter de woorden.

1. RELATE: Jezelf verhouden met een ander

Joel: “Dit lied gaat eigenlijk over een groot vraagteken bij de vraag: Hoe kunnen we ons verhouden met een ander wanneer we het soms niet eens zijn met die persoon. We vinden het vaak moeilijk om een andere mening te horen naast die van onszelf.” Wat Luke raakte voor het schrijven van dit nummer was de emotie die Jezus het meeste toonde in Zijn leven: compassie voor anderen. “Hoe kunnen we ons inleven in mensen die misschien niet leven zoals we gewend zijn?” De broers wilden dit graag in een nummer verwerken; zo ontstond RELATE.

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lyrics:
I don't know what it's like to be you
You don't know what it's like to be me 
What if we're all the same in different kinds of ways 

Can you, can you relate? 

Vertaling:
Ik weet niet hoe het is om jou te zijn
Jij weet niet hoe het is om mij te zijn
Wat als we allemaal hetzelfde zijn op verschillende manieren
Kun je je dit indenken?

2. Love Me Like I Am: Zijn zoals je bent

De woorden van dit nummer zijn niet bedacht in de studio of tijdens een schrijfsessie. Nee, een van de Smallbone-broers bedacht de woorden terwijl hij "diep in slaap was”, zo schreef hij op Instagram toen het nummer uitkwam. “Toen ik wakker werd, schreef ik de zin ‘Love me Like I Am’ meteen op mijn telefoon. De band liet door deze woorden een prachtige boodschap ontstaan. “We kunnen van elkaar kunnen houden en we mogen weten dat God mensen kan liefhebben met Zijn onvoorwaardelijke liefde."

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lyrics:
It's amazing that You can 
Love me like I am 
And even when I can't 
You still love me as I am 

Vertaling:
Het is geweldig dat U
van me houdt zoals ik ben
En zelfs wanneer ik niet van mezelf kan houden
Houdt u nog steeds van me zoals ik ben

3. For God Is With Us: Waar je ook bent, God is met je

"We schreven oorspronkelijk 'For God Is With Us' terwijl we aan onze kerstplaat (A Drummer Boy Christmas) werkten", vertelt Joel. “Ergens onderweg keken we terug op het lied zeiden tegen elkaar: 'Hé, misschien gaat dit niet alleen over Kerst. Misschien is dit een tijdloze gedachte die we het hele jaar met ons mee kunnen dragen. Luke: “Dit nummer is speciaal omdat ik het gevoel heb dat mensen nu meer dan ooit vragen stellen, zoals, als God met ons is, hoe kan Hij dan toestaan dat wat we zojuist hebben meegemaakt, werkelijk gebeurt? Al die vragen aan God zijn denk ik niet zozeer een teken van twijfel, maar een bevestiging van je geloof.”

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lyrics:
Can you hear the prayers that people prayed? 
Can you see the skies begin to break? 
When Heaven and Earth were face-to-face 
Oh, how the world forever changed 
For God is with us 

Vertaling:
Kun je de gebeden horen die mensen baden? 
Kun je zien dat de lucht begint te breken?
Toen hemel en aarde oog in oog stonden
Oh, wat is de wereld voor altijd veranderd
Want God is met ons

4. Unsung Hero: Voor alle onbezongen helden 

Dit nummer is voor de broers het meest persoonlijke nummer van het nieuwe album. Ze schreven het voor hun ouders. Ze zingen dankbaar voor de mensen die hen hebben gemaakt tot de mannen die ze nu zijn. In de tekst herinneren ze de opofferingen en het voorbeeld van hun vader en moeder. "De opofferende liefde en vrijgevigheid van papa en mama inspireren ons tot op de dag van vandaag", zeggen de broers. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat ze voor ons betekenen, maar het zijn allebei echt helden voor ons. Ons lied is voor elke papa en mama, en elk kind dat zijn ouders als held ziet."

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lyrics:
You're an unsung hero, so I'll sing this song for you
For all the times I fell down you showed me how to stand 
And when we crossed the ocean, you were my safe place to land 
Been on a thousand stages but when it's all said and done
I hope I make you proud of, of the man that I've become

Vertaling:
Je bent een onbezongen held, dus zal ik dit lied voor je zingen
Voor alle keren dat ik viel, liet je me zien hoe ik moest staan
En toen we de oceaan overstaken, was je mijn veilige plek om te landen
Ik ben op duizenden podia geweest, maar als het allemaal gezegd en gedaan is
Dan hoop ik dat ik je trots maak door de man die ik ben geworden

5. TOGETHER: Samen zijn we meer

De broers zien het als ironisch dat dit nummer een beetje werd opgeschort. “Het nummer, wat we later pas hebben afgemaakt, had alles te maken met de pandemie en de problemen waar veel mensen mee worstelden. Ze voelden zich geïsoleerd en eenzaam.” In de tekst van het nummer wordt gezegd: 'als we vallen'. De broers benadrukken dat we allemaal zijn gevallen; iedereen kent wel iemand die flink gevallen is of met dingen worstelden tijdens de pandemie. "Het helpt ons allemaal beseffen dat we uiteindelijk allemaal mensen zijn van vlees en bloed. We kunnen er voor elkaar zijn door te dienen. Als we vriendelijk zijn voor elkaar, kunnen we de toekomst samen veranderen. TOGETHER!"

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Lyrics:
If you're fightin' in the fight of your life, then stand
We're gonna make it through this hand-in-hand
And if we fall, we will fall together
Together we are bolder, braver, stronger

Vertaling:
Als je vecht in het gevecht van je leven, sta dan op
We komen hier doorheen hand in hand
En als we vallen, vallen we samen

Samen zijn we brutaler, moediger, sterker

BRONNEN: CHVNRADIO, JUBILEECAST, KLOVE, FREECCM & SONGFACTS

Alles wat je nog niet(!) weet over For KING & COUNTRY

Lees ook over:

Alles wat je nog niet(!) weet over For KING & COUNTRY

Geschreven door

Tirza

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡