Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Efeziërs: Trek je harnas aan en houd vol!

24 maart 2019 · Leestijd 5 min

Bijbel lezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar Efeziërs, de brief waarin Paulus zich tot de tanden toe bewapent.

Algemene informatie

Aantal bladzijden: 6
Aantal hoofdstukken: 6
Betekenis naam: De eerste versie van brief was waarschijnlijk bestemd voor meerdere verschillende gemeenten, waaronder Efeze. De adressering aan Efeze is later toegevoegd aan de brief.
Populairste gedeelte: “Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed stand te kunnen houden.” (Efeziërs 6:13)

Wat staat er in deze brief?

Deze brief wordt door Paulus heel vrolijk geopend; ‘…Omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden’ (Efeziërs 1:15-16). Zoiets is natuurlijk supermooi om te horen als gemeente! Paulus richt zich in de brief vooral tot ‘heidenen’, christenen die geen Joodse afkomst hebben. Het was nog niet zo lang geleden dat het evangelie gezien werd als iets dat alleen voor de Joden bestemd was. In hoofdstuk tien van het boek handelingen zien we hoe dit verandert; God vertelt Petrus door een visioen dat het evangelie voor iedereen bestemd is! Paulus drukt de gemeente Efeze dit nog eens extra op het hart, in Efeziërs 2:11-22. 

Is deze brief dan alleen maar een dikke duim voor de gemeente van Efeze? Nee, dat niet. Paulus wil de gemeente namelijk ook aanmoedigen om hun geloof vol te houden, en te proberen om goed te leven. Hij benadrukt daarbij ook hoe belangrijk het is om als kerk één te zijn met elkaar (Efeziërs 4:3-6). 

De wapenuitrusting van God

Paulus benadrukt door de hele brief heen, dat het belangrijk is dat de gemeente blijft groeien in haar geloof. Hierbij waarschuwt hij ook voor zonden. Paulus vertelt de gemeente dat andere mensen niet hun vijanden zijn, maar de duivel (Efeziërs 6:12). Om de strijd tegen de duivel en de zonden te voeren, vraagt Paulus de gemeente om de wapenuitrusting van God aan te trekken. Die uitrusting bestaat uit de volgende onderdelen:

Een gordel van waarheid

Efeziërs 6:14 - De gordel was in de tijd dat dit geschreven werd een belangrijk onderdeel in wapenuitrusting. De gordel hield de kleding van de soldaat op zo’n manier bij elkaar, dat hij zich makkelijk kon bewegen. Ook kon de soldaat allerlei voorwerpen aan zijn gordel hangen. Als je gelooft in de waarheid van Gods woord, geeft dat jou (bewegings)vrijheid, en kun je daarop bouwen.

Een harnas van gerechtigheid

Efeziërs 6:14 - Met een harnas bescherm je je hart. Als zonde je hart binnendringt, ontstaat er een zwakke plek, waardoor de duivel kan proberen je wijs te maken dat je niet goed genoeg bent. Maar, als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, en dat Hij je wil helpen om rechtvaardig te leven, heeft de duivel geen vat op je!

Sandalen voor de inzet voor het evangelie

Efeziërs 6:15 - Sandalen draag je natuurlijk aan je voeten, en met je voeten kan je alle kanten op rennen. Zo kan je ook het evangelie verspreiden, en zoveel mogelijk mensen vertellen over de liefde van God. Daarbij helpt jouw geloof je natuurlijk ook om stevig in je schoenen te staan!

Een schild van geloof

Efeziërs 6:16 - Dit schild is volgens de tekst bedoeld om ‘brandende pijlen af te weren.’ Er kan van alles op je afkomen waardoor je van je leven als christen af zou kunnen dwalen. Je kan bijvoorbeeld twijfelen, bang zijn, uitgelachen worden, of iets slechts willen doen. Jouw geloof, de kennis dat God bestaat en aan jouw kant staat, kan je hiertegen beschermen.

Een helm van verlossing

Efeziërs 6:17 - De helm gaat op je hoofd, dit gaat vooral over de manier waarop je denkt. Ook in slechte omstandigheden mag je je er constant bewust van zijn dat God jou gered heeft, en dat Hij voor jou zorgt.

Een zwaard van de Geest

Efeziërs 6:17 - Tot slot is er het zwaard van de Geest, het woord van God. God heeft ons de Bijbel met een reden gegeven, en het is belangrijk om erin te lezen. Als we Zijn woord en waarheid goed kennen, kunnen we daarmee alle leugens van buitenaf in kleine stukjes hakken, tot er niets meer van over is.

Lees hier de andere bijbelboeken die we behandeld hebben!

Geschreven door

Iris

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡