Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Een stoomcursus Bijbel | Denkstof #43

3 november 2017 · Leestijd 7 min

Onbetwist staat dit boek op nummer 1 van de ‘bestselling books’ allertijden. Volgens schattingen gaan er jaarlijks 100 miljoen Bijbels over de toonbank. Wereldwijd liggen 1,5 miljard Bijbels in hotelkamers te wachten om gelezen te worden. De Bijbel bevat 66 boeken waarvan de laatste zo’n 2000 jaar geleden is opgeschreven. Wat maakt dit verzamelwerk zo interessant? Waarom zijn miljoenen mensen niet alleen enthousiast over dit boek maar zien Zij dit boek zelfs als leidraad voor hun leven?

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Geschiedenis

Ik ga je zo een stoomcursus Bijbel geven, maar eerst even over mijn opa. Die man heeft hier húisgehouden! Hij was meester-ontploffer. Hier stonden ooit bunkers. Oude rommel, nog uit de oorlog. Maar die begonnen in te stortten, dat was gevaarlijk voor toeristen, en die vervelende herinneringen aan de oorlog, dat was natuurlijk ook niks... Maar hoe krijg je die kolossen ooit weg? Nou, mijn opa vulde het boeltje met dynamiet en bam! Daar gingen ze...

Hier heb je mijn opa. Kijk die stoere jas, die dikke sigaar. Hij regelt dat wel even. Wat een vent. Mijn geschiedenis. Ik ben er trots op. Míjn opa.

En hij was niet alleen een goede aannemer, maar ook diepgelovig. Hij vertelde niet alleen zijn eigen geschiedenis door, maar ook de Joodse geschiedenis, die van de Bijbel We hadden zogezegd een eigen familiealbum én dat van de Joden.

Oude testament

Nou, mijn beloofde stoomcursus over de Bijbel dus. De Bijbel begint met de Tora. Die bestaat uit vijf boeken. De kern daarvan is dat de Joden gevangen zitten in Egypte en daaruit worden bevrijd. Vervolgens kunnen ze zich dan vestigen in het land Israël. God is een bevrijder en dat moet íedereen weten.

Een tweede serie in de Bijbel heet: ‘De geschriften’, vijftien verhalen over hoe het verder ging met dat volkje, hun hoogte- en dieptepunten. En gedichten, die ze gebruiken tijdens hun feesten, als we vieren dat ze bij die bevrijdende God horen.

Dan volgen een hele serie profetieën: maar liefst negentien stuks! Want de grote opdracht luidde: de wereld laten zien wie God is. Maar daarin waren ze niet bepaald geslaagd en de profeten zeggen keer op keer: doe het nou wel, mensen moeten écht weten hoe mooi God is!

Dit, eerste deel heet het Oude Testament. Dat is allemaal voor het jaar nul geschreven. Dan volgt het tweede deel, het Nieuwe Testament. Dat gaat over Jezus en zijn volgelingen van na het jaar nul.

Nieuwe testament

Jezus pakt namelijk de oude missie weer op: hij laat aan de wereld zien wie God is. En wel zo precies, dat de oude opdracht nu eindelijk is vervuld. Zijn levensverhaal wordt maar liefst vier keer vertelt in de zogeheten ‘evangeliën’.

Brieven

Vervolgens krijg je een stapel brieven, tweeëntwintig maar liefst. Het is een selectie van de briefwisselingen van de nieuwe kerk, brieven aan Griekenland, Turkije, Rome, Jeruzalem. Want de boodschap van die Joodse God wordt nu wel opgepikt: God is niet meer ‘opgesloten’ in Israël, maar gaat als een lopende vuurtje de wereld rond.

En zo samen is dit dan de Bijbel – en dat woord betekent eigenlijk niets meer dan ’boeken’, inderdaad 66 boekjes bij elkaar...

Wat heb je aan de bijbel?

Maar wat heb d’r nú aan? Waarom vertelde mijn opa dit? De Bijbel is door en door Joods, maar wij Voorbergen zijn toch geen Joden...?

Nou, Jezus vindt bloedbanden onbelangrijk. Wat je gelooft, waar jij je voor gaat, dát bepaalt voor hem bij wie je hoort. En zó kun je dus volgens Jezus toch zomaar familie van die oude Abraham worden. Omdat je in dezelfde God gelooft.

En dan wordt dat Joodse familiealbum opeens ook jouw familiealbum. Elke atheïst, christen, agnost, jood, moslim, Griek en Turk kan kind van Abraham worden: als je gelooft in de goede God die onze wereld heeft gemaakt en de mens wil redden van zichzelf, dan bén je familie. Dus sinds Jezus komst ben jij ook welkom.

Ik ben trots op opa. Maar opa zou zeggen: ’Je vader doet het best aardig, maar je hebt maar één echte Vader. En dat is de God van Abraham, Isaak, Jakob... en Opa Voorberg.’ Ik mag mijn opa wel. Stoere kerel. Goed verhaal.

  1. Wat vind jij van de Bijbel?
  2. Wat valt je op als je in vogelvlucht hoort hoe de Bijbel is opgebouwd?
  3. Vind je dat de Bijbel voor jou is geschreven? Waarom wel of niet?

De Bijbel over de Bijbel

Rikko legt in de video uit hoe de Bijbel is opgebouwd. In het Nieuwe Testament staan vooral brieven. Het grootste gedeelte van deze brieven zijn zo’n 2000 jaar geleden door Paulus geschreven. Twee daarvan waren gericht aan Timoteüs. Paulus zag in de veel jongere Timoteüs een goede leider. In zijn brieven geeft Paulus advies. Ook advies over de Bijbel...

Lees 2 Timoteüs 3: 14-17
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

  1. Vind jij de Bijbel belangrijk? Licht eens toe?
  2. Wat is volgens dit gedeelte het doel van de Bijbel (schriftteksten)? Probeer er drie te vinden.
  3. Kun je iets met deze tekst voor jouw persoonlijke leven? Waarom wel of niet?

Een zwaard

Een andere tekst uit een brief uit het Nieuwe Testament.

Lees Hebreeën 4:12
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

  1. Probeer deze tekst (bijna een soort gedicht) eens in eigen woorden te omschrijven.
  2. Wat heeft de Bijbel voor invloed op jou?

Meer informatie over de Bijbel

De grote Bijbelquiz
Elk jaar wordt door de EO en NCRV de Grote Bijbelquiz uitgezonden. In deze quiz wordt de Bijbelkennis van de kandidaten getest. Wil je ook weten wat jij van de Bijbel weet, bekijk dan de meest recente quiz. Ga hiervoor naar: www.eo.nl/tv/degrotebijbelquiz/

De Jongerenbijbel
Speciaal voor jou is de Jongerenbijbel geschreven. Behalve dat deze Bijbel in eigentijdse woorden in opgeschreven zit dit boek ook vol met weetjes en verdieping. Daarnaast kun je je eigen cover maken en zo de Bijbelomslag aanpassen aan jouw wensen. Online is deze Bijbel ook te lezen. Kijk maar eens op www.jongerenbijbel.nl

Films over de Bijbel
Vind je het lastig om in de Bijbel te lezen maar heb je wel interesse in de verhalen uit de Bijbel. Tal van verhalen zijn verfi lmd. Een paar tips: Prince of Egypt, een tekenfilm over het leven van Mozes, The Passion of the Christ over het lijden en sterven van Jezus, Jesus of Nazareth over het leven van Jezus, David and Bathsheba over koning David.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡