Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Dit is waarom BEAM samen met jou in actie komt tegen kindhuwelijken in Nepal

21 maart 2021 · Leestijd 4 min

Jaarlijks wordt 40% van de Nepalese meisjes tussen de 15 en 18 jaar uitgehuwelijkt. Hierdoor kunnen zij hun school niet afmaken en vaak leiden deze kindhuwelijken tot huiselijk geweld. Dit willen we voorkomen! Van 21 tot en met 28 maart komt BEAM samen met jou in actie. Met jouw hulp leren deze meiden om voor zichzelf op te komen en wordt hun gezinssituatie verbeterd, om zo kindhuwelijken tegen te gaan.

DONEER!

Waarom is de nood zo hoog?

Het werk dat de partnerorganisatie ETSC in Nepal doet is cruciaal, omdat het voorkomt dat meiden als kind uitgehuwelijkt worden. Een kindhuwelijk is illegaal in Nepal, je moet minimaal 20 jaar zijn om te trouwen. Wanneer meiden vroeg trouwen, betekent dit het einde van hun schoolperiode. Zodra ze ‘vrouw van’ zijn geworden, moeten ze zorgdragen voor hun nieuwe familie en kunnen ze hun school niet afmaken. Daarbij verhoogt een kindhuwelijk de kans op huiselijk geweld, omdat meiden dan vastzitten in een ongelijke machtsverhouding. In heel Nepal wordt 40% van de meisjes gedwongen tot een huwelijk onder de 18. In het district waar Tearfund werkt is dat percentage zelfs 60%.

Door armoede en instabiele gezinssituaties zijn veel ouders in Nepal gemakkelijk over te halen om hun dochter(s) te ‘verkopen’ in een kindhuwelijk. Deze ouders krijgen de belofte dat hun dochter een mooie toekomst tegemoet gaat en dat de man in kwestie goed voor haar zal zorgen. Dit geeft ook de ouders zicht op een mooie toekomst, omdat hun dochter later voor hen zal kunnen zorgen. Veel ouders hebben geen idee wat het betekent om je kind uit te huwelijken, of wat er vervolgens met hun dochter gebeurt. Door middel van voorlichting over mensenhandel en stabiele gezinssituaties en het creëren van banen, zodat ouders genoeg geld hebben, kunnen deze meiden geholpen worden.

Wat gaat BEAM doen?

BEAM wil met EO Metterdaad zoveel mogelijk meisjes de kans bieden op een betere toekomst. Samen jouw hulp. Dit doen we in nauwe samenwerking met Tearfund Nederland. Tearfund biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties. Deze actie zal uitgevoerd worden door ETSC (Education Training and Service for Community), de partnerorganisatie van Tearfund in Nepal, die zich inzet tegen mensenhandel. In dit project zal daarbij extra nadruk liggen op (huiselijk) geweld en de rol van mannen en vrouwen in de samenleving en het gezin.

Wat wordt er met het geld gedaan?

Er zijn veel achterliggende oorzaken waardoor jonge Nepalese meiden in kindhuwelijken terechtkomen. Armoede is een van de belangrijkste redenen. Het ingezamelde geld wordt daarom gebruikt om in de dorpen te werken aan de volgende vier punten.

  • We geven voorlichting en training om huiselijk geweld tegen te gaan en een stabiel gezinsleven op te bouwen, omdat er veel gebroken gezinnen zijn waar kinderen opgroeien in een onveilige situatie.
  • Lokale actiegroepen worden opgezet in de gemeenschap en krijgen training om gevallen of verdenkingen van kindhuwelijken of mensenhandel te rapporteren en strafbaar te stellen.
  • Deelnemers aan het project krijgen voorlichting over de gevaren van mensenhandel, en ontvangen toegang tot betrouwbare informatie over migratie-mogelijkheden. Omdat het gebied zo arm is, denken veel jongeren aan een toekomst in het buitenland. Mensenhandelaren kunnen hier misbruik van maken. Onze partnerorganisatie geeft voorlichting over wat mogelijk en veilig is.
  • Deelnemers krijgen training in ondernemerschap en werken samen in zelfhulpgroepen aan het starten van hun eigen bedrijfje. Door werkgelegenheid in de eigen omgeving te creëren is het minder aantrekkelijk om voor werk te verhuizen en kunnen kinderen met beide ouders in de buurt opgroeien. Ook de kans op kindhuwelijken wordt door de verbeterde economische situatie verminderd.

Wat kan jij doen?

Voor maar €3,20 help jij een meisje aan een training over onder meer mensenhandel, huiselijk geweld en gendergelijkheid. Hierdoor krijgen zij een vangnet aangeboden waarmee extra veiligheid wordt gecreëerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze voor elkaar opkomen als een meisje uitgehuwelijkt dreigt te worden. Ze krijgen zo een ‘grotere stem’, omdat ze niet meer alleen staan, maar in een grote groep betrokken zijn. Als je €50 doneert, krijg je een exclusief ‘You Rock’ T-Shirt! (op = op) Benieuwd hoe dat werkt? Check hier wat je daarvoor moet doen én volg ons op instagram om op de hoogte te blijven van deze actieweek. Samen kunnen wij deze mensen helpen, doe mee!

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡