Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Dilemma: kan ik als christen naakt naar de sauna?

22 maart 2015 · Leestijd 6 min

Ga jij wel eens naar de sauna? Laatst zei een vriendinnetje tegen mij dat ik absoluut een keer moet gaan. “Het is in het begin wat onwennig, maar op een gegeven moment wen je eraan en voel je je heerlijk vrij. Het is echt als het paradijs!” Als ik er alleen al over nadenk, krijg ik de bibbers. Het paradijs?! Ik zou mij ontzettend ongemakkelijk voelen! Naast dat het me onwijs oncomfortabel lijkt, vraag ik me ook af in hoeverre ik het zou kunnen verantwoorden naar God toe. Hoe zou Hij het vinden? Zou Hij er blij mee zijn, wanneer ik mijn lichaam laat zien aan Jan en alleman?

Een veelgebruikt argument vóór de sauna is dat God Adam en Eva naakt heeft geschapen en naakt zijn dus de bedoeling was. Wij zijn een nieuwe schepping en mogen weer zijn wat we waren, dus mogen we ook naakt naar de sauna gaan. Er staat in Genesis inderdaad dat Adam en Eva naakt waren. Ik vraag mij echter af of zij ook naakt waren, zoals wij ‘naakt zijn’ interpreteren – dat je alles ziet, zegmaar.

Adam en Eva zijn geschapen naar het beeld van God. God heeft geen huid, maar Hij is Licht. In Exodus lezen we dat we Zijn gezicht niet kunnen zien, want dan zouden wij sterven. Hij is heilig! In het Hebreeuws is huid en licht bijna hetzelfde woord. Je spreekt het hetzelfde uit en het verschilt slechts één letter. In het Nederlands heeft dit in principe geen betekenis (‘mat’ heeft niets te maken met ‘rat’), maar in het Hebreeuws wil dit zeggen dat deze woorden aan elkaar verwant zijn. Daarom vraag ik me af of het ook zo zou kunnen zijn dat de huid van Adam en Eva, die in de heerlijkheid van de Here God waren, licht gaf. Dat zij zodanig straalden, dat het licht hen bedekte. Laten we eens kijken naar andere personen, die een klein beetje van de heerlijkheid van God hebben mogen zien…

Heerlijkheid

Mozes had een diepe relatie met de Here God. Hij ging de berg op en sprak met Hem, zoals wij spreken met een vriend. Gewoon één op één. Hoe beter Mozes God leerde kennen, hoe meer hij het verlangen kreeg om de heerlijkheid van God te zien. Mozes had al veel met God gesproken, maar Hem nog nooit gezien en Hij wilde zo graag de heerlijkheid van Hem zien. Hij wilde God nog beter leren kennen.

God legde echter uit dat het onmogelijk was om Zijn aangezicht te laten zien, want dan zou Mozes sterven. God is heilig. God kon echter wel zijn heerlijkheid tonen door Mozes voorbij te gaan en uit te roepen wie Hij is: “IK BEN, IK BEN, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht!

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe overweldigend bijzonder en mooi en schitterend dit voor Mozes moet zijn geweest! Mozes viel op zijn knieën en boog zich diep voor Hem. Mozes had een persoonlijke ontmoeting met God. Toen Mozes de berg weer afging, straalde zijn gezicht van deze ontmoeting. De Israëlieten waren bang om dichter bij Mozes te komen. Zijn huid glansde! De huid van zijn gezicht glansde zodanig, dat hij zijn gezicht moest bedekken wanneer hij bij het volk was. Mozes was in de aanwezigheid van God geweest.

Voorproefje

Ook bij Stefanus zien we een soortgelijk verhaal. Stefanus is een van de eerste volgelingen van de Here Jezus en dit wordt hem niet in dank afgenomen, althans niet door de toenmalige leiders. Stefanus wordt gestenigd. Van tevoren wordt hij voor de hoge raad gesleept. Toen hij daar was, begon zijn gezicht te glanzen als dat van een engel (Hand 6:15)! Ik denk dat ook Stefanus een zeer bijzondere ontmoeting met de Here God heeft gehad, net zoals Mozes dat had. We lezen in 7:55 dat Stefanus zijn gezicht richtte op de hemel en de heerlijkheid van de Here God zag en die van Zijn Zoon, Jezus, Die aan de rechterhand van de Vader stond. Wauw! Stefanus kreeg een voorproefje op de tijd die zal komen…

Over Adam en Eva lezen we dat ze in het paradijs verbleven, waar God wandelde door de tuin. Ze konden vrij met elkaar praten, zoals een vriend tegen een vriend. Wellicht net zoals Mozes dat met de Here God kon. Ze waren gemaakt naar het evenbeeld van God en leefde in de volle aanwezigheid van de Eeuwige. Aangezien ik in de Bijbel lees dat wanneer sommige mensen in de buurt zijn van de Eeuwige, hun huid gaat glansen, vraag ik mij af of dit niet ook het geval was bij Adam en Eva. Ze waren immers ook gemaakt naar het evenbeeld van God.

Toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht, werden zij er bewust van dat zij naakt waren. Kan dat niet komen, doordat de heerlijkheid van de Here God van hen af viel? God is immers heilig en als er iets niet rijmt met heiligheid, dan is het zonde! Er was een scheiding gekomen tussen God en de mens. God wilde echter niet dat ze naakt waren, want God Zelf maakte kleren voor Adam en Eva. Wellicht zou je nog kunnen denken dat God dit deed om ervoor te zorgen dat ze niet zouden verkleumen, maar later lezen we dat God tegen Mozes zegt dat hij niet via de trap naar Gods altaar mag komen, want dan zou men de geslachtsdelen van Mozes kunnen zien (exodus 20:25).

Sauna: wel of niet?

Het is wellicht niet van cruciaal belang, maar ik zou er niet raar van op kijken, wanneer blijkt dat Adam en Eva in het paradijs nooit naakt zijn geweest, zoals wij ‘naakt zijn’ interpreteren. Ik denk dat hun huid glansde. Ze waren dus nog wel naakt, maar het licht wat van hun huid afstraalde, omringde hen. Het argument dat naar de sauna gaan goed is, omdat je een nieuw mens bent en daarom net als Adam en Eva weer zonder schaamte naakt mag leven, vind ik dus niet sterk. Een argument dat ik wel sterk vind is dat God zelf kleding voor ons maakte en onze naaktheid bedekte. Daarom zou ik niet naar de sauna willen gaan.

Over dit onderwerp verschillen natuurlijk de meningen. Daarom ben ik heel benieuwd: wat denken jullie? Kan je naar de sauna gaan en het tevens verantwoorden naar God? En wat vinden jullie van de argumenten hier boven? Vind je ze ver gezocht, abstract en heb je er niets mee of vind je ze juist verhelderend en sterk? Ik ben heel benieuwd! 

Melissa Feenstra (19) studeert Psychologie in Groningen.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡