Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De toekomst: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde | Denkstof #44

2 november 2017 · Leestijd 10 min

Weet jij exact wat er over een minuut gebeurt? En over een uur? En morgen? Weet je het misschien niet exact, maar wel een beetje? En hoe zeker weet je het? Hoe je over je toekomst denkt, maakt enorm uit voor hoe je nu leeft: iemand die morgen de elektrische stoel krijgt, voelt zich nogal anders dan iemand die morgen zal trouwen… Christenen geloven dat er een geweldige toekomst aankomt, beter dan de mooiste bruiloft – dat heeft invloed op je houding vandaag…

Deze studie is ook op PDF beschikbaar zowel voor groepsleiders als voor groepsleden.

Alles heeft een eind

Bloemen verwelken, dieren gaan dood, zelfs de prins en de prinses die nog lang en gelukkig leefden – ze blazen een keer hun laatste adem uit. Ook jij en ik. Alles op deze aarde heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Dat is heftig. De dood is zwart, een donkere tunnel, creepy, mysterieus.

Randje van de dood

Zelf voelde ik die angst heel sterk toen mijn vrouw na de geboorte van ons jongste zoontje plotseling heel veel bloed verloor. Met loeiende sirenes werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze balanceerde op het randje van de dood. Ik scheurde met de baby van een paar dagen oud achter de ambulance aan en schreeuwde het uit naar God. Doe iets, laat dit niet gebeuren!

Mijn God, wat was ik bang mijn vrouw te verliezen! We zijn gemaakt voor het leven. De dood is een vijand die ik liever niet tegenkom.

Nieuw leven

En toch. Kijk eens rond in de natuur. Je hebt vast wel eens een uitgebloeide paardenbloem in je hand gehad. Eén harde windvlaag en de pluizenbol waait uiteen in honderden pluisjes. De vruchtjes dwarrelen neer, sterven af en dan de volgende lente… zijn ze opeens nieuwe paardenbloemen geworden!

De natuur doet aan ‘recycling’. Uit het oude rijst weer iets nieuws op. Zou het zo kunnen zijn, dat wij als mensen ook zo’n pluizenbol zijn? Dat we geen wegwerpartikel zijn, maar dat onze dood ook een startpunt van iets nieuws is? Een soort recyclingproces?

Na de dood

Ik geloof inderdaad dat de dood onze entree is in een nieuw bestaan. Ik geloof dat God mijn dode lichaam zal transformeren, zodat ik springlevend de eerste dag een nieuwe wereld kan binnenstormen.

Ja, zelfs een nieuwe planeet dus! Uiteindelijk ligt de toekomst van onze hele planeet in de handen van dit goddelijke recyclingbedrijf! Deze hele wereld zal uiteindelijk overlijden – the end. Maar God verfrommelt het dan niet als een prop papier, we worden niet in een hoekje van het heelal gesmeten.

Een nieuwe hemel en aarde

Deze wereld gaat een tweede leven krijgen, een giga upgrade, een extreme make-over. De goddelijke recyclingscompany komt met een volledig vernieuwd product. Herkenbaar, maar tegelijk radicaal anders. Aarde 2.0. Het zal onze stoutste verwachtingen overtreff en. Gods eeuwigheid, Gods dimensie gaat samensmelten met onze tijdelijke werkelijkheid. Het wordt hier de hemel op aarde.

Wat daar allemaal te beleven valt? Geen derde wereld, geen vluchtelingenkampen, geen familieruzies, geen kanker, geen verkeersdoden, geen discriminatie, geen eenzaamheid, ja zelfs de dood is daar overleden.

Overtreffend mooi

Wat dan wél? Nou, God geeft ons nu al voorproefjes. Denk aan die paardenbloem met zijn pluizenbol die in het voorjaar tot bloei komt. Denk aan koeien die na de winter wild springend uit hun stal komen. Denk aan politieke gevangenen als alle celdeuren open gaan. De kus van een verliefd bruidspaar. De goddelijke gitaarsolo van je favoriete band. De schaterlach van je geliefde.

Ik geloof in de prins en prinses, ik geloof in dat ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. Een happy end. Voor altijd en eeuwig.

  1. Wat is volgens jou de boodschap van dit filmpje?
  2. Wat vind je er lastig of vervelend aan?
  3. Wat spreekt je aan?

De Bijbel over het paradijs

De terugkeer van het paradijs
Corjan vertelt in deze Denkstof iets wat voor veel mensen verrassend is: christenen geloven niet zozeer dat hun toekomst ver weg in de hemel ligt, maar uiteindelijk hier op aarde. Als je dood gaat, verblijf je weliswaar tijdelijk in de hemel bij God, maar uiteindelijk komt God op deze aarde en vernieuwt deze aarde compleet, en dan zullen we eeuwig hier zijn.

De Bijbel begint in Genesis 1 en 2 hier op aarde met het paradijs. De Bijbel eindigt met Openbaring 21 en 22 en ook weer hier op aarde, met een vernieuwd paradijs.

De bijbel over onze toekomst

Openbaring 21:1-4
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Straten van goud

Openbaring 21:10, Openbaring 21:21-26, Openbaring 22:1-4

‘Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan… De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.

De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht.

De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.’

Niet terug naar het oude

Dit visioen krijgt Johannes aan het einde van zijn leven. Dit nieuwe Jeruzalem lijkt in een paar opzichten op het oude paradijs, maar er zijn ook een paar verschillen, want alles gaat niet terug naar het oude, maar er is ontwikkeling.

  1. Welke (minstens) vijf overeenkomsten en (minstens) vijf verschillen zie je?
  2. Is deze voorspelling van Johannes anders dan je had verwacht? Wat is er vreemd aan?
  3. Wat maakt het uit in je dagelijkse leven hoe jij tegen je toekomst aankijkt? Ga je er anders van leven, als je denkt dat de hele aarde zal vergaan uiteindelijk, of dat je hier altijd zult blijven, maar dan compleet vernieuwd?

Wat gebeurd er na de dood?

Heel in het kort is je toekomst dus: als je dood gaat, ga je naar God in de hemel, en later zul je met hem teruggaan naar de aarde en daar eeuwig leven. Als je dan, als God hier op aarde komt, niet gestorven bent en nog leeft, zul je dus nooit naar de hemel gaan, maar altijd hier op aarde leven. Eerst de oude aarde en dan, als Jezus terugkomt, samen met iedereen die gestorven is, op de vernieuwde aarde.

Wat voor altijd blijft
Lees met elkaar 1 Korintiërs 3:9b, 1 Korintiërs 10b-15.

Hierin gaat het over hoeveel er zal veranderen in die overgang van de oude naar de nieuwe aarde: U bent een bouwwerk van God…

Een bouwwerk van God

Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is.

Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

  1. Jezus is dus de basis van je bestaan, het fundament van je persoonlijkheid, maar daarop bouw je zelf verder, door hoe je je dagelijks opstelt. Paulus ziet globaal twee soorten daden. Kun je aanwijzen welke?
  2. Kun je dat ook concreter maken?
  3. Sommige onderdelen van je karakter en wat je doet zullen eeuwig blijven bestaan. Die zijn van ‘goud’ en zullen niet verbranden bij Gods oordeel. Andere onderdelen zullen wel vergaan, maar jij zelf zult eeuwig blijven. Wat vind je van die gedachte? Is dat aantrekkelijk of juist niet?
  4. Wat maakt het uit voor je levenshouding nu, als je weet dat sommige van je daden eeuwige gevolgen hebben?

Meer informatie over de Bijbel

De laatste bazuin
Beroemd is de christelijke serie De laatste bazuin: meer dan tien boeken en drie films. Deze serie gaat helaas uit van de ‘Opname van de gemeente’: door een verkeerde vertaling van een woord bij Paulus denken de schrijvers dat de christenen plotseling zullen verdwijnen en de niet-gelovigen in verwarring zullen achterblijven. De serie mag dan niet kloppen, de films zijn meestal wel vermakelijk en spannend.

2012 fenomeen
Google eens op ‘2012 fenomeen’ of ‘2012 ondergang wereld’: veel mensen denken namelijk dat 21 december 2012 de wereld zal vergaan. Dan stopt namelijk een van de vele Maya-kalenders; alle andere kalenders gaan door, en veel wetenschappers twijfelen er überhaupt aan of die ene bewuste kalender wel op die datum stopt, los van de vraag of het wel iets zegt, dat een kalender stopt…

Maar toch, hoe mensen reageren op dit voorspelde einde, is boeiend genoeg en zegt veel over de invloed van je verwachtingen op je leven tegenwoordig.

‘Verrast door hoop’ van Tom Wright
Een van de beste studieboeken over de toekomst van de wereld is Verrast door hoop van Tom Wright.

‘De grote scheiding’ van C.S. Lewis.
Een klassieker, die ook vragen rondom de hel behandeld, is De grote scheiding van C.S. Lewis.

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡