Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijna 400 redenen om nooit meer bang te zijn

23 oktober 2018 · Leestijd 3 min

Ieder mens is wel eens bang. We leven in een onrustige wereld, waarin je dankzij social media alle dingen die gebeuren meteen op je smartphone kan zien. Dat is niet altijd gunstig voor je gemoedsrust... Gelukkig hebben we de Bijbel, waarin veel troost te vinden is. Zo staat er bijna 400 keer in dat je niet bang hoeft te zijn!

Er staat trouwens niet precies 365 keer de zin ‘Wees niet bang’ (‘Fear not’, in het Engels) in de Bijbel, zoals vaak gedacht wordt. Vaak staat het er nét even anders, bijvoorbeeld ‘Vrees niet’, ‘Wees niet bevreesd’ of ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Het ligt ook aan de vertaling. Maar dat het vaak gezegd wordt, is absoluut waar. Bijna 400 keer dus. Een bemoediging voor elke dag! Al die verzen kun je bijvoorbeeld in dit boek vinden. Je kunt natuurlijk ook zelf de Bijbel doorspitten. ;) Hoe dan ook: wij hebben alvast twaalf hele mooie Bijbelteksten voor je uitgelicht! Deuteronomium 3:22 (NBV)
Je hoeft niet bang te zijn, want het is de HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt. Psalm 3:6 (BGT)
Elke avond ga ik rustig slapen,
en elke ochtend word ik weer wakker,
want U beschermt mij, Heer. Psalm 27:1, NBV
De HEER is mijn licht, mijn behoud,wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?  Psalm 46:2-4 (NBV)
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. Jesaja 26:3-4, BGT
Zoek steun bij de Heer,
dan ben je veilig.
Vertrouw op de Heer,
dan blijft het vrede.Vertrouw steeds op de Heer,
want hij is sterk en trouw,
hij zal er altijd zijn. Jesaja 41:10, NBV
Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 44:2, NBV
Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft
en al in de moederschoot gevormd,
en die je terzijde staat:
Wees niet bang, mijn dienaar Jakob,
Jesurun, die ik heb uitgekozen. Daniel 10:19, BGT
Hij zei: ‘Wees niet bang. God houdt van je. Het zal goed met je gaan. Wees sterk.’ Lucas 1:30, BGT
Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Handelingen 18:9, BGT
Op een nacht kreeg Paulus een droom. De Heer zei tegen hem: ‘Je moet niet bang zijn. Houd niet op het goede nieuws te vertellen, maar ga door! Hebreëen 13:5-6, BGT
God zorgt voor je, want hij heeft zelf gezegd: ‘Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.’ We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen. Johannes 16:33, BGT
Jullie horen bij mij, en daarom zal ik jullie mijn vrede geven. Jullie zullen het in deze wereld heel moeilijk krijgen. Maar houd moed! Ik heb het kwaad van deze wereld overwonnen.’

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡