Ga naar submenu Ga naar zoekveld

ALLES over de heilige Geest

3 juni 2021 · Leestijd 9 min

De heilige Geest, misschien wel het onderdeel van het christelijk geloof wat de meeste mensen maar lastig te begrijpen en bevatten vinden. Met dit artikel reizen we de bijbelse geschiedenis door en leggen we een vergrootglas op wie de heilige Geest is, wat Hij doet en wat dit voor jou betekent.

1. In het begin

Al in de eerste paar zinnen van Genesis 1 – het eerste boek in de Bijbel – wordt de heilige Geest genoemd. In sommige vertalingen staat daar: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.” (vers 1-2) In de Bijbel in Gewone Taal is gekozen voor: “… er waaide een hevige wind over het water.” Misschien denk je: dat is gek, geest en wind zijn toch niet hetzelfde? Nou, wel een beetje. Het boek Genesis is namelijk geschreven in het Hebreeuws en in die taal bestaat het woord ‘ruach’. Naar het Nederlands vertaald, heeft ruach drie betekenissen: geest, wind én adem. Het eerste wat we dus van de heilige Geest te weten komen, is dat de Geest onzichtbaar is (geest), dingen in beweging zet (wind), en leven geeft (adem). Interessant detail: Er wordt eigenlijk altijd met mannelijke woorden over God de Vader en Jezus de Zoon gesproken. Het Hebreeuwse woord ruach is voor de verandering eens een vrouwelijk woord.

2. Alleen voor vips

Voordat Jezus naar de wereld kwam als mens, was de heilige Geest er al. Maar hij … Of wacht, eigenlijk kunnen we dus ook ‘zij’ zeggen … Maar zij was wel erg exclusief; niet iedereen had zomaar toegang tot deze geest. De eerste persoon in de Bijbel die dit wel had? Jozef de dromenuitlegger. Hij werd door Gods Geest in beweging gezet en droomde dingen die in de toekomst echt zouden gebeuren. De farao zag dit opvallende talent bij Jozef. Hij zei op een gegeven moment: “Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest?” (Genesis 41:38)

Dit gebeurt in de duizenden jaren die volgen, nog wel vaker. Zo wordt een kunstenaar met de naam Besaleël voor een kort moment vervuld met Gods Geest, waarna hij de tabernakel – een tent om God te ontmoeten – ontwerpt (Exodus 35:30 en verder). Ook van bijvoorbeeld Gideon, Simson, koning Saul, en de profeten, weten we dat ze, in ieder geval voor een moment, vervuld zijn met de Geest. God is dan via zijn Geest aanwezig in die persoon en vervolgens doen deze personen best wel bijzondere dingen!

3. Zwanger van de Geest

Vanaf het jaar dat Jezus als mens op aarde wordt geboren, lezen we in de Bijbel steeds vaker over het werk van de heilige Geest. De Geest geeft leven en maakt dat Maria – zonder ooit seks te hebben gehad – zwanger wordt. Als de jonge, zwangere Maria haar oudere, maar ook zwangere tante opzoekt, springt baby Johannes de Doper op in de buik van zijn moeder. Tante Elisabet wordt vervuld door de heilige Geest. Al vóór zijn geboorte lijkt Jezus een bijzondere band met deze heilige Geest te hebben.

4. De Geest als een duif

Zodra Jezus zo’n 30 jaar oud is, begint zijn werk als rondreizende leraar. Voordat hij een groep discipelen uitkiest, laat hij zich dopen in de Jordaan door die ene neef, Johannes de Doper. Op het moment dat Jezus weer boven water komt, gaat de hemel open en daalt de Geest van God op hem neer als een duif. Uit de hemel klinkt een stem die zegt: “Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.” (Lucas 3:22, BGT) Dit is het enige moment dat we vanuit de Bijbel kennen, waar Jezus de Zoon, God de Vader en de heilige Geest tegelijk ergens zichtbaar of hoorbaar zijn.

We lezen dat Jezus vanaf dit moment door de Geest wordt geleid. Hij wordt, door de Geest, direct na zijn doop naar de woestijn geleid, om zich daar voor te bereiden op het werk dat hij de komende jaren mag gaan doen: mensen genezen, leven geven en in beweging zetten.

5. Overwinnen van de dood

Omdat Jezus claimt dat hij God is, wordt hij door de religieuze leiders opgepakt en veroordeeld tot de doodstraf. Hij wordt gemarteld en sterft aan een houten kruis. Op de derde dag dat hij overleden in een graf ligt, gebeurt er iets heel ongewoons: de Geest brengt hem weer tot leven. Zijn discipelen schrikken ontzettend, wanneer ze Jezus opeens weer zien. Zodra ze van de schrik bekomen zijn, bevestigen ze echter dat dit inderdaad het werk van de Geest is. In het bijbelboek Efeziërs staat dat de kracht van de Geest die Jezus op liet staan uit de dood, ook leeft in gelovigen van nu (1:20). Als jij in God gelooft, werkt die kracht dus ook in jou!

6. Pinksteren

Pinksteren is hét feest van de heilige Geest. In de Bijbel lezen we dat Jezus – nadat hij is opgestaan uit de dood – zijn discipelen ontmoet en iets bijzonders doet. Hij blaast op hen en zegt: “Nu hebben jullie de heilige Geest gekregen.” (Johannes 20:22, BGT) Nadat Jezus door middel van zijn hemelvaart van de aarde is vertrokken, zijn ruim honderd van zijn volgelingen bij elkaar in een ruimte om te bidden. Opeens lijkt het alsof er een krachtige wind waait en zien de volgelingen iets wat op vuur lijkt. Het vuur verspreidt zich en op iedereen in de ruimte daalt een vlam neer. Dit wordt ‘de uitstorting van de heilige Geest’ genoemd. De heilige Geest brengt de aanwezigheid van God heel dichtbij, en plotseling kunnen deze volgelingen talen spreken, die ze eerder nooit spraken. Op deze manier kunnen ze het verhaal van Jezus aan iedereen vertellen, in ieders eigen taal. Op deze dag laten zo’n drieduizend mensen zich dopen. Ook zij ontvangen de heilige Geest.

Dit moment werd al voorspeld door de profeet Joël, honderden jaren daarvoor. Hij zei dat er een dag zou komen dat de heilige Geest door God zou worden uitgegoten over alles wat leeft. De heilige Geest is niet langer meer alleen beschikbaar voor vips, maar voor iedereen die in God gelooft.

7. Bijzondere krachten

De heilige Geest wordt door een heel aantal christenen gezien als het minst goed te begrijpen onderdeel van God. Hoe kun je je iets voorstellen van een Geest? Een Vader of een Zoon lijkt dan toch een stuk simpeler. Toch wordt de heilige Geest – en vooral wat ze allemaal doet – best concreet beschreven in de Bijbel. Zo schrijft Paulus in de brief aan de Galaten bijvoorbeeld over de vrucht van de Geest. Deze vrucht bevat eigenschappen zoals liefde, geduld, vriendelijkheid en zelfbeheersing (6:22). Dit noemt hij een vrucht, omdat het eigenschappen zijn die bij christenen kunnen groeien, wanneer ze leven met de heilige Geest.

Naast de vrucht van de Geest wordt er in de Bijbel geschreven over gaven van de Geest (1 Korintiërs 12-14). Er zijn heel veel van die bijzondere krachten, bijvoorbeeld gastvrijheid, wijsheid, genezing, en klank- of tongentaal. Paulus benadrukt dat het niet gaat om deze bijzondere krachten zelf (in die tijd liepen bepaalde mensen in de kerk hier namelijk cool over te doen), maar dat deze krachten er zijn voor christenen om elkaar te helpen. Als ze niet liefdevol gebruikt worden, zijn ze niets waard.

8. Wat doet de Geest nu?

Op basis van het verleden kunnen we dus veel ontdekken over de heilige Geest, maar ook nu is zij aan het werk bij christenen! Check hieronder verschillende verhalen.

Meike - 16: ‘Interessant, maar vooral ingewikkeld’ 
“De heilige Geest vind ik interessant, maar vooral erg ingewikkeld. Het is niet grijpbaar en ik kan me er moeilijk een beeld bij vormen. Dat is misschien ook niet nodig, maar het zou het voor mij wel gemakkelijker zijn als de Geest wat minder vaag was. Ondanks dat ik het niet helemaal snap, geloof ik dat de heilige Geest me kan leiden in dingen. Thuis kan ik erover praten, maar in mijn kerk mag het wat mij betreft wel wat vaker over de heilige Geest gaan!”

Samuël - 22: ‘Door de Geest vraag ik mensen of ik ze mag genezen’
“Door de heilige Geest stap ik op straat weleens op mensen af, die lichamelijke klachten hebben. Dan vraag ik of ik voor ze mag bidden. Heel vaak mag dit! Tijdens het gebed ervaren mensen soms warmte of een tinteling in hun lichaam. Vroeger las ik in de Bijbel altijd over dit soort wonderen en vroeg ik me af: is dit ook iets voor mij persoonlijk? Ik ben een keer met een groep mensen mee de straat op gegaan om te bidden en sindsdien leer ik God en de Geest hier steeds meer in vertrouwen.”

Susannah - 18: ‘Ik voel soms iets branden als ik bid’ 
“Soms voel ik iets branden als ik bid. Dat klinkt misschien gek, maar het voelt alsof er iets of iemand aanwezig is in mij. Dit voel ik vooral als ik echt over persoonlijke dingen bid en ik denk dat dat de heilige Geest is. Vroeger had ik dit nooit. Een jaar terug had ik een dipje in mijn geloof, maar het gaat weer veel beter en nu heb ik dus vaak dit gevoel. Ik vind het nog steeds wel heel bijzonder!”

Karlijn - 20: ‘Mijn zus viel in de Geest en ik niet …’  
“Als ik bij evenementen of diensten ben, waar de heilige Geest mensen aanraakt, wil ik dat ook echt graag. Mijn zus viel bijvoorbeeld een keer in de Geest, ik niet. Daar word ik stiekem best jaloers van. Soms voelt het alsof het mij dan niet helemaal gegund is om dichter bij God te komen op deze manier …”

Meer verhalen lezen van jongeren die iets hebben ervaren van de heilige Geest? Check hier het verhaal van Samuël die op school werd gepest: "Ze zeiden dat ik werd verkracht door de Heilige Geest.."

Beeld: Jeroen Krul

Geschreven door

Wilke

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡